ספר משנת חיים - עלה 1 -

חמישה לוחות הברית והחרם מדאורייתא נגד הזוהר

 

הקדמה

אור חדש לרמב"ם

 

   למען הגאולה השלמה, הטקסט הראשון של העלה הראשון מ-13 עלי הכותרת של השושנה (ספר משנת חיים) חייב להכיל קשר מהותי בין המסורת היהודית והמסורת החדשה בזכות הגואל הנבחר הסופי, חיים.

   כל ענייני הגאולה השלמה הם חדשים ועדיין חייבים להיות חלק מן המסורת האמיתית של ישראל, זהו נושא לא פשוט לקבלו. נקודת פתיחה חייבת להיות ביחס למשיחות של היהדות המסורתית ולמסורת הגאולית החדשה בזכות הגואל האחרון חיים. מספר משפטים מ"הלכות מלכים" של "הנשר הגדול", הרמב"ם, עליו השלום, משרתים את המטרה הזו. הוא מסביר שמלבד האמונה עצמה בהגעת משיח בן דוד ובמשימות אותן עליו למלא, המסורת, כאשר מדברת היא על אופן הגילוי המשיחי העתידי, רק יוצרת בלבול גדול. רק עם הגעת גילויי הגאולה הסופית, העניין מובן.

   ההסבר הקצר של "הנשר הגדול" הופך עבורנו, תלמידי הגואל חיים, לאחר מותו ותחייתו במלכות השמים, חובה ללא תנאי לבאר את כל מה שביכולתנו לבאר על הגאולה השלמה. למטרה זו נכתב הספר "אור חדש לרמב"ם".

 

חמישה לוחות הברית והחרם מדאורייתא

 

   יש, עם זאת, מטרה חיונית ומכרעת שחייבת להיות מושלמת בעלה הראשון. משקלה הכבד הוא לצערנו בלתי נמנע. כדי להמשיך אל העלה השני (החוק החדש של הגאולה השלמה), יש להכיר באמונה האמיתית היחידה של היהדות האמיתית. לפיכך הכרחי להבהיר ולגנות באופן חד משמעי את דוקטרינת האצילות של ספר הזוהר וכל ה"קבלה" שיצאה ממנו. זוהי מטרת "חמשת לוחות הברית והחרם מדאורייתא". נושא זה אינו פשוט, והוא מומלץ עבור הקוראים שאין להם הקשר לאותם נושאים על מנת להמשיך לעלים הבאים.

 

אגרת פתוחה

לעדת התימנים הדרדעים ולכל עדת התימנים ולראשי הקהילות בארץ ובחו"ל

אגרת פתוחה לכל בני ישראל ולכל החפץ לזכות

     הצדיק השלם, חיים בן משה מצנעא, תימן, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים, נבחר בפטירתו מאת ה' אלוהינו להיות הגואל האחרון. זה היה אחרי שהצדיק הקדוש סבל באהבה רבה ייסורים עצומים מן המחלה שממנה נפטר, כדי למנוע גזרה אפלה, חשוכה וכבדה הנוגעת לדרגה עולמית כללית. וידענו שזאת הגזרה אינה על בני ישראל בפרט, כי אם גזרה כללית על העולם, וניצל ממנה העולם כולו בזכות הסבל שסבל האחראי על הדור, כשש מאות ועשרים יום עד עליית נשמתו הקדושה הכללית, בקדושת ה' אלוהינו עליו בכ"ד בסיוון תשמ"ב, במילאנו, איטליה.

   הריני הצעיר הכותב נצטוויתי ממורי הקדוש מספר חודשים לפני פטירתו להתעסק בספר הקדוש "מלחמות ה'" של החכם התימני יחיא אבן שלמה אלקאפח: לתרגם אותו (לאנגלית ולאיטלקית) ולכתוב לו הקדמה מיוחדת הפותחת רשות לגלות את זהותו של הצדיק הנסתר, המורה חיים, ואת זכות ייחוסו לקבלה האמיתית המקובלת בעל פה מאיש אחד לאיש אחד בכל דור.

   וקידש הצדיק את הספר "מלחמות ה'" לפני פטירתו, והסכים לכל הדברים אשר נכתבו בהקדמה. בשנת האבלות התעסקנו בתרגומו (אני לאנגלית ודוד לוי לאיטלקית) ובהדפסתו, ויצא הספר לאור באיטלקית לפני סיום שנת האבלות.

   בחודש אלול תשמ"ג הייתי בדרום איטליה בהרי סילה, והקדוש ברוך הוא זיכני לראות את הצדיק בחלום. במעמד כל התלמידים צעק עלי המורה הקדוש ברצינות נוראה על התרשלותי, על שעוד לא הכנתי השלמות לספר "מלחמות ה'", והוסיף את המילים: "עד חטא החטאים".

   הביטוי "חטא החטאים" מכוון לחטא עגל הזהב החוזר, בעוונות הרבים, בצורתו האחרונה הגרועה באחרית הימים, הוא חטא כל הקבלה השקרית המתחילה עם ספר הזוהר והמסתיימת במחנה חב"ד, התנועה המשיחית המזויפת. מפי קדשו ניתנה לפיכך רשות לדרוש בכתב את רמז עץ הדעת טוב ורע, אשר אכילת פריו גורמת לאדם ליפול בחטא כל החטאים, דהיינו: החטא השורשי של כל החטאים.

   רשות זו פותחת לראשונה רמז המסביר, כאמור, שורש כל עבודה זרה. הרמז מכוון לדיבר השני המתייחס לעוון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי, כי הדיבר השני הוא השורש לכל הלאוין. הפירוש העמוק המכוון לעוון אבות וכו' מגלה את שורשי העבודה הזרה גם ביחס לדרגה הדקה ביותר של העבודה הזרה הנכללת בעוון אבות. לפיכך זוהי איגרת פתוחה, הפותחת את עבודתנו לגלות את הרמז המסביר את חטא החטאים האחרון בעוון קץ של אחרית הימים, הוא עוון ספר הזוהר וכל שיטותיו המסתיים בחטא תנועת חב"ד.

===================================================================================================================

הקדמה לספר מלחמות השם

ספר מלחמות השם - מאת: הרב יחיא קאפח

 

מפתח להצלת המדינה
המלחמה נגד ספר הזוהר

עניין המגדל

החרם מדאורייתא

תוספת לחרם מדאורייתא נגד קבלת הזוהר וכל הקבלה המסתעפת ממנה

נגד תועבת דעת האצילות של ספר הזוהר

חמישה לוחות הברית - לוח 1 - לוח משה רבנו

חמישה לוחות הברית - לוח 2 - לוח יהושע בן נון

חמישה לוחות הברית - לוח 3 - לוח אליהו הנביא

חמישה לוחות הברית - לוח 4 - לוח אהרון הכהן

חמישה לוחות הברית - לוח 5 - לוח הקבלה החדשה

הקדמות על הקבלה האמיתית

חדשים מקרוב באו

מאחורי דלת הברזל של בניין 770

מכתבים לרב ברגר

הזוהר הוא הפרי הרע של עץ הדעת טוב ורע

שלושים צעדים על האצילות: "בורא עולמות ומחריבן"

ל"ג בעומר

תפילה נגד חב"ד ונגד האצילות