ספר משנת חיים - עלה 3 - המנהג החדש

 

 

הקדמה

המנהג החדש

 

   המבנה הבסיסי של בית התפילה המנובא לכל העמים (ישעיהו, נ"ו, 7) התגלה, תודה לאל שדי, בסימנים השלמים של הגאולה השלמה בזכות הגואל האחרון חיים, אשר נבחר על ידי ה' אלוהינו כשופט המשוח במלכות השמים. זהו בית התפילה שישמש בעתיד כבית המקדש השלישי בירושלים ובבאר שבע, כפי שנקבע בסימנים השלמים. בית המקדש השלישי הינו סופי, ולאחר שיוקם עם סיומו של הדור הרביעי, הוא לא ייהרס עוד.

   בית התפילה החדש מכיל שבע קומות, 13 מזבחות תפילה ומחצלת אסלאם. יהיה בו גם אגף לקורבנות בעלי חיים, כנאמר בתורה, אשר ינוהל על ידי ועד רבנים.

   העלה השלישי מוסר את תפילות המנהג החדש כפי שהתקבלו עד כה, כמו גם טקסטים המסבירים את התפילות החדשות ומרכיבים את ספר משולם. חוץ מאשר חגים נוספים, כל החגים בלוח השנה היהודי נחגגים לפי תפילות המנהג החדש. המנהג החדש הוא חדש ושונה מן המנהג המסורתי. לדוגמא: סימן אשר הבהיר כי כדי לקיים את מצוות "שמע ישראל" ניתן לומר "תודה לאל שדי, אל שדי גדול, אל שדי אחד" (זה חשוב בייחוד עבור אומות העולם, שחסרות את מסורת ישראל). סימן נוסף מסר את ברכת הלחם החדשה: "ברוך ה' אלוהינו המברך את הלחם הגדל מן הארץ". לפיכך רצוי שלמנהג החדש יהיה נוסח משלו, ושלא יהיה בעל אותו מטבע כשל התפילות המסורתיות.

 

לוחות המנהג החדש

ספר התוכנית המורכבת - הטקסט השלם

תפילות וברכות

בית המקדש השלישי וקשרו למזמור צ"ו בתהילים

מנהג חדש לל"ג בעומר - ליום ההילולה של התנא הגדול, רבי שמעון בן יוחאי