כתב: פרץ גרין

ערך וביצע הגהות: משה לוי

 

 

לנופלים בפח של "יהודים בעד ישוע"

 

 

היזהרו לכם, הנופלים אל הפח! מדובר במוקש נורא ועצום, רוח הנראית כקודש אך למעשה היא רוח ההורסת את המוח, רוח מפתה וכוזבת, רוח שגורמת למחלת המוח ממש שאי אפשר להתרפאות ממנה, רוח האומרת כי מצאתם את ישוע, אך בעצם לא מצאתם כי אם את השטן המחריב, יורד ומפתה, עולה ומקטרג. אין פה ישוע האמיתי בשום פנים, כי הרוח הזו נולדה מרוח השקר של התיאולוגיה הנוצרית, המזייפת כל עניין אמיתי אודות ישוע האמיתי. היזהרו מאד ופחדו, כי הרוח הזו של יהודים בעד ישוע כמו כל קבוצה פה בארץ הדומה לה הורגת את המוח, מטמאת אותו מכל צד ופוגעת בנשמה להכרית אותה מעם ישראל. נשמה זו תצטרך לרדת לעונשים כי אין לה תקנה, סרטן המוח הוא ואין רחמנות, רוח הורגת את רוח היהודי האמיתי ולא מותירה עוד שום מקום להיגיון השכל הבריא ולאמונה הנכונה, ירושת אברהם אבינו. אל תגעו ברוח זו ואל תיגשו אליה, כי היא רוח מפתה בגדלות אהבה שכולה סרחון מתועב וסרטני וכסילות מטופשת המציגה את עצמה לחכמה מובהקת, אך דבקה בנופל ואוחזת בו ולא נוטשת, עד שאוכלת את המוח וגורמת למוות היושר והצדק. במסגרתה נכרת השכל, והנופל לא יכול לקום, כי רואה הוא את הכול בעיני כזב ושיגעון. קומו, אל תיפולו, ברחו מכל שמץ רוח אמונת עבודה זרה באלוהות מזויפת ההורסת את אמונת הדיבר השני, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני.

קחו ללב את המסר הזה, כי מסר אמיתי הוא בכל מילה. זהו מסר שהתקבל על ידי, פרץ גרין, כאן בבאר שבע, ב-23 בספטמבר 2016, כ' אלול תשע''ו, מאת הגואל השלישי האחרון, הצדיק חיים מצנעא תימן, שאחרי מותו ותחייתו נבחר על ידי אל שדי כשופט המשוח במלכות השמים. כל ספרי העדות על כך נמצאים בספר משנת חיים הוא ספר השושנה, ובתוכם גם ההסברים האמיתיים הסופיים על מישרת ישוע, האיש השני של הגאולה, שהינו האייל שנאחזו קרניו בסבך דברי הימים. אך ורק כאשר ישוע נעתק ונפרד לגמרי מכל התיאולוגיה הנוצרית אז יכולים אנו לדבר ולהסביר את מישרתו האמיתית, משיח בן יוסף של המסורת, שבא לשם הצלת הצאן האובד של בית ישראל והצליח רק חלקית בכך שנוצרה הנצרות כמקלט זמני לנשמות רוב עשרת השבטים עד הגאולה השלמה. רק בזכות הגואל האחרון, השופט המשוח במלכות השמים, יוצאות אותן נשמות מהנצרות ונכנסות לבית התפילה של הגאולה השלמה, כך שבאופן זה מושלמת הצלתן הסופית. כל הדברים הללו מוסברים באריכות על פי כל הלימודים האמיתיית של הגואל הנבחר חיים.

ובכן היזהרו, כי כל מה שכתוב כאן על רוח השקר האוכלת את המוח ומחשיכה את הנשמה עד לכריתתה אמת ויציב הוא על פי יסודות התורה ומסורת ישראל. לנו יש הזכות לצעוק בקול מר ובבכי כבד על הנופלים המסכנים של קבוצות כיהודים בעד ישוע המפסידים את חלקם בעולם הבא ובנוסף הורסים את מוחם ומעקמים את ליבם בשקר שאינו נמחל בעולם הזה. נבקש מה' ברוך הוא, ישתבח שמו לעד, כי הלוואי וישמע זעקה זו ובאופן זה יציל יהודים ממוקש המוות האמור של אותם יהודים המאמינים בישוע התיאולוגי בצורה הגרועה ביותר שקיימת. הלוואי וייוושעו, אמן וכן יהי רצון.

 

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.