כתב: פרץ גרין (ואחרים)

 

ספר השירים והפיוטים

שבספר השושנה

 

כ"ו בכסלו תשע"ג, יום שני של חנוכה, באר שבע

בחלום כאילו הייתי ער ולא ישן וידעתי שהצדיק חיים ירד ממלכות השמים ושאזכה לראותו. נכנסתי לחדר כלשהו, בו הגואל חיים ישב על כסא, פניו קורנות והוא לבוש יפה. איתי היו שני תלמידים, סולי קמחג'י ודניאל מניגרסו. אמר לי המורה חיים: "ירדתי להגיד לך שעתה אתה צריך להתרכז בשירים ופיוטים". כוונתו במלת "להתרכז" הייתה רחבה והתייחסה לקיבוץ השירים בספר אחד ואולי גם לכתיבה. לאחר מכן הגואל חיים ישב במקום אחר ונמס בהדרגה על מנת לתת סימן לחזרתו למלכות השמים. - -

הגם שבשנים שעברו מתשמ"ב, אחרי פטירתו של הצדיק הנסתר חיים, זכיתי, ברוך ה", לראותו מאות פעמים בחלומות, זו הייתה הפעם הראשונה שהראה את עצמו בצורה כזו בה הוא יורד לעולם ממלכות השמים. סימן הוא לתקופה חדשה בסימנים השלמים של הגאולה השלמה ומקביל לחלום שקיבל ג'יוזפה מניגרסו לפני שבועיים, כשראה את הר סיני ואת משה רבנו. לפעמים פניו של משה רבנו התחלפו בפניו של הגואל חיים, והוא (ג'יוזפה) שמע קול האומר "עתה החוק החדש נכנס לתורה". - - גם חיים שמשון ראה בחלום לפני שבוע שהיינו בסמוך לנמל חיפה. נראה בחלום הלוח הראשון של עשרת הדיברות ועל ידו הייתה מנורה מזהב טהור. - -

---------------------------------------------

 

ביאת הגואל חיים

 

עברה הגלות הארוכה המרה

נתקבל קרבן ישראל של השואה

קמה המדינה בטורח ובשמחה

עברו לה' שנים ובסתר המדרגה

 

קם ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים

בסימן השלם של התחייה

שמו הוא חיים ובא מתימן

נבחר מאלהים ובא הזמן

 

כתר רצון בראשו שופט משוח

במלכות השמים לעולם בטוח

נולד מהול בשלמות הברית

והושלמה התורה בתפארת הברית

 

צדיק נסתר ועניו שפל

טובי לב יקים ורשעים ישפיל

נתן את חייו על גזרה עולמית

ונתבטלה הגזרה בחולי הממית

 

הושב על כסא מלכות הגאולה

ומישרת פלא יועץ הוקמה

אל גבור אבי עד שר שלום

מכין מלכות בית דוד ממרום

 

משבט בנימין גואל אחרון

נסתר בסוד קדשי מעון

שופט משוח על פי האל

משיב משם את שבטי ישראל

 

מבקש רחמים על עם הגאולה

ורוח חדשה על שארית הפליטה

מחזיר עמים לה" אחד

מלמד חכמת "כולנו בשר אחד"

 

מעמיק פלאות בסימנים השלמים

גם לישראל וגם לעמים

כי זאת הברית הסופית השלמה

נאחזת היא בקדושה חדשה

 

המביאה עד קצווי תבל שלום

אחרי הדור הרביעי היתום

שולח מפתחות בין הבתרים

ירושת אברהם בספר הכוכבים

 

הוא האדון אשר אתם מבקשים

לא נודע לפני זה עד סוף הימים

סוד כמוס נסתר אצל בוראנו

מתגלה רק בזמנו בתקופתנו

 

מלכות השמים לעד תכון

בגואל הנבחר מ"אהיה" האחרון

לישראל וגם לעמים רבים

ואברהם אב להמון גוים

 

וליצחק עֵשַׂו שראשו הציל

בשוב הצאן הנאבד מבית ישראל

ויעקב הוא השלישי השלם

לישראל תרועת מלך בו כתועפות ראם

 

הגואל הקם בתחיית המתים

לעורר את בני האדם מחשכת הימים

לגאול את דעת יושבי גלות

לשבי פשע ביעקב מכל טעות

 

לשיר שיר חדש בהווה לעתיד

כי את הרשעים ה" ישמיד

בדור הרביעי הסופי הזה

יום ה" הגדול והנורא יהיה

 

ושמירה חדשה על שומרי אמונים

בחוק החדש הנדרש המשלים

לחוקי ומשפטי התורה הקדושה

לזמן החדש בתקופה הבאה

 

וחול היורד מהנקב השמיני

של חלילו של עֵשַׂו האדום המפליא

לתקן את ברית אברהם שהופרה

לתת מהלווייתנית המלוחה מנה

 

לחזור לנשמה בגילת חיים

לקום מִמוֹת הרוח אל עץ החיים

לבנות את המקדש בן שבע הקומות

להתפלל אל ה" משלושה עשר מזבחות

 

לשעשע בשלושה עשר מזלות חדשים

שבעה מעגלים נבואיים ושישה סימנים

לשמוע נעירות מהחמור אוכל לחם

המשמח לבבות מהתנור של בית-לחם

 

לרקוד ברחובות בחג תשעה באב

לרפואת מדוכאי רוח מהאדם הכאוב

להביט מחדש על יופי הפרחים

לרוץ יחף בגני דשא לקול העצים

 

יש תקווה, יש תקווה חדשה לבקרים

גדול ה" אלהינו מחיה המתים

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

לכבוד רבי שמעון בן יוחאי

 

קור עובר בעצמותיי, תנא קדוש סבלן,

למעשיהם של פתיות

לסודות של הבל וריק, עשרה מיליון סודות חדשים

אשר אין בכולם יחד סוד אחד אמיתי.

תנא קדוש סבלן, רבי שמעון בן יוחאי,

עורר רוח ממקומך

להשרות על שכל ישר,

להכיר בעיוות כל ספר הזוהר הפסול

אשר לא כתבת ולא ראית

ואף לא חלמת על ספר טמא כזה.

ולו היית מכיר בספר כזה

היית שורף אותו

ומכריז שרפה על כל תוכנו

ועל כל מה שיוצא ממנו.

יקומו בני ישראל מתוך החושך והאפלה,

אין סודות אמיתיים כתובים בשום ספר,

שאם כן מה להם ולסודות?

תנא קדוש סבלן,

תפסו אותך איתם לפעולת מוקשם,

כי את האמת דיברת ואמרת:

"כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם".

לא פחדו ממאמרך,

חפשו עצה מכסי אלהים אחרים,

התייעצו, מצאו לשים

את רבי שמעון בן יוחאי לאומר הדברים,

והוא יסתיר סתירה

בכדי שלא ייעקרו מן העולם.

בזאת החליפו כבוד ה"

בתבנית שור נאצלת,

וחזר גלגל שבירת הלוחות עד לשואה.

קום ממקומך, תנא קדוש סבלן,

עורר רוח לשבור קליפת זעיר אנפין,

כי בא הזמן, נבחר הגואל,

ועם ישראל זקוק לישועת ה".

כי מדברך יקום התיקון, רבי שמעון,

כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם,

וייעקר כל הישג אצילותי לנצח נצחים.

ירד סימן ירידת הגואל חיים מן ההר

ברצינות נוראה ואמר "נפגעה אחותנו הקטנה".

לכן בא הזמן, רבי שמעון,

התנא הקדוש, עמוד נא לפניו

ועורר רוח הבחנה שכלית בבני ישראל,

ויגאלו את שמך המכובד

בגאולתם מאלהים אחרים נאצלים

של ספר הזוהר הפסול

שייעקר מן העולם. אמן וכן יהי רצון.

 

ל"ג בעומר תשס"ב, באר שבע

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

שיר הילד אברהם

 

הכל החל לפני ארבעת אלפים שנה

התווכח אברם עם תרח ואמר לו: אבי, שמע

מדוע אתה עושה פה פסלים וחוצב

ולהם אתה משתחווה ועליהם אתה חושב

אינך אולי יודע שזו עבודה זרה?

מהסלע אתה מפסל אותם בצורת כלב או פרה

 

להם עיניים אבל לא רואים

להם אוזניים אבל לא שומעים

להם פה אבל לא מדברים

להם ידיים ולא מתנענעים

להם רגליים אבל לא הולכים

הגד לי אבא למי מתפללים?

הגד לי אבא מה אתה עושה?

 

תרח התרגז וקצף על אברהם

ואמר לו "אתה שובב בני ואיך תעז פתגם

אינך אולי יודע שלאלה נתפלל

והם שומרים עלינו לפי כוח ההלל"

הרי אברם היה קטן עוד ילד רק בן שבע

אבל גילה לו בתוך ליבו אמת בורא הטבע

וחשב על תחבולה לעשותה כלפי אביו

להשיבו לקו שכלו, להכשילו בפיו

 

בלילה הוא מנחה הביא

לאלילי אביו

ולפסל הגדול בהם

הגיש קרוב לפיו

ואת כל יתר הפסלים

שיבר לחתיכות

ואמר: סלח לי אל שדי

על כאלה תחבולות

 

להם עיניים אבל לא רואים

להם אוזניים אבל לא שומעים

להם פה אבל לא מדברים

להם ידיים ולא מתנועעים

להם רגליים אבל לא הולכים

הגד לי אבא למי מתפללים?

הגד לי אבא מה אתה עושה?

 

בבוקר בא אז תרח אל חנות אלהיו

כל פסליו מנופצים ונתחוורו פניו

ובקצף אל אברהם פנה בחרי אף

"למה שברת את אלוהיי והרסתם ראש על כף?!"

 

אברהם ענה לו: "אל תאשים אותי

האלוה הגדול בהם קִנֵא את מנחתי

וראה שיתר הפסלים רצו אותה גם הם

ובגרזן הוא שִׁבֵּר אותם והוא הוא האשם!"

 

"עד כמה תשקר, בני, כי אין זו האמת

והם מאבן עשויים לא על חי ולא על מת

ולא יכלו להלחם לקום או לאכול

ואין להם תנועה, בני, ואתה הוא שיכול!"

 

"הגד לי אפוא, אבא, מה להם ולאלהים

ומה לך לעבוד אותם ותשתחוה לאבנים

ואתה בעצמך פסלתם בעבודת סכין

ומדוע תסמוך עליהם ובהם תאמין?"

 

להם עיניים אבל לא רואים

להם אוזניים אבל לא שומעים

להם פה אבל לא מדברים

להם ידיים ולא מתנועעים

להם רגליים אבל לא הולכים

הגד לי אבא למי מתפללים?

הגד לי אבא מה אתה עושה?

 

האלהים למעלה יודע את הכל

והוא בורא הכל, אבי, והוא הכל יכול

ואין איתו שותף, אבי, ואין שום אל אחר

ורק עליו כדאי לסמוך ותשועתו לא תתאחר

כי הבורא אחד הוא ואין איתו שותף

וכל אלהים אחר אינו אלא מזויף

 

להם עיניים אבל לא רואים

להם אוזניים אבל לא שומעים

להם פה אבל לא מדברים

להם ידיים ולא מתנועעים

להם רגליים אבל לא הולכים

הנה נא אבא אליו מתפללים

הנה נא אבא לא תעשה כך עוד

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מסר מהגואל חיים

 

ישנה תקווה גדולה לכל

מדבר אני איתך אהוב לבי

אל תתייאש, אל תיזנח את עצמך

נאבדת

אמנם תוכל שוב למצוא את עצמך

נפלת במוקשים

אלפי מוקשים

בחברה מתנוונת וחולה

אתה יכול לצאת מהם ולהיוושע

איבדת את אמונתך באנושות

יכולה היא לחזור לך עוד הפעם

איבדת את אמונתך בצדק

אתה יכול לקנות אותה מחדש

איבדת את אמונתך בחברות

גם את זו תוכל למצוא שוב פעם

ולחדש את אמונתך הקודמת

איבדת את זמנך ואת כוחותיך

בקרבות טיפשות

ובמאבקים בלתי מועילים

אמנם עתה תוכל להתחיל מחדש

בזמן החדש

ותוכל להשיג אנרגיה חדשה

ותוכל לנצח כל מאבק

בפנים בתוכך

מררת את לבך

באכזבה בלי גבול

עתה תוכל להשיג לב חדש

לב חדש ולבן

ולהתחיל עוד הפעם לחיות

נפלת אל כל סוג טומאה ותועבה

עכשו תוכל להינקות

מדבר אני איתך

גבר או אישה, צעיר וצעירה

אתה יכול לצאת מכל אלה ולהיוושע

הרבה חושבים שעוונותיהם

הם הגרועים

ושהתקווה היא בשביל אחרים

ולא להם

אינו כן ושקר הוא

הגיעה התקווה הגדולה

להציל אותך ראשון

ואיתך אחרים

הגיע אור גדול

להבהיר אותך ראשון

ואיתך אחרים

הגיעה השמירה הגדולה

לשמור עליך ראשון

ואיתך אחרים

ה" אלהינו באהבה

חפץ בתפילתך, ועם תפילתך

תפילת אחרים

כאשר רחמי ה" מגיעים בשלמות

הם באים בלי גבול

ה" אוהב אותך ואיתך אחרים

כאשר מגיע יום הטהרה

הוא מסיר את החטאים

ומטהר את הלב

למי שהחזיר את תקוותו

וחפץ להיות טהור

בא היום ההוא לטהר אותך ראשון

ואיתך אחרים

להבת צלם אלהים

הבוערת בנשמת כל בן אדם

אינה נכבית אף פעם

זה הדור בו קמה בתחייה

התקווה הגדולה לחיים

לא משנה כמה קטן האור

של אותה הלהבה

אף אם לא נראה לעין

ולא מורגש בפנים

ישנו

ויכולים להדליק אותו שוב

עד שיבער לך ראשון

ולאחרים

אתה יכול לחיות שוב

עוד תוכל למצוא

את האמונה

הבוערת בך בפנים:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

שיר מעיני הדג הגדול עלי

 

מעיני הדג הגדול עלי

מאזני הדג הגדול עלי

מפיו של הדג הגדול עלי

וזנבו הכפול מעלי

וזנבו הכפול מעלי

וכוכב תכלת מרדכי

וכוכב אסתר במלכותה

וחול היורד מנקבי החליל

מנקבי חלילו האדום של עשו

מנקבי חלילו האדום של עשו

מהנקב השמיני תיקן את מעשיו

ונתקנה השמירה המביאה גילת חיים

בשמחת הבריות ואהבת אמונים

וכוכב שושנת יעקב

וכוכב שושנת יעקב:

---------------------------------------------

 

החמור ה''משיחי'' הנה הינם

 

ואני החמור ה"משיחי"

ומטורף אני ליהודים

מי בשר חמור יֹאכַל

במחירי היום, שֶכֹה גבוהים

ולכן החלטתי לאפות לחם

ולהאכיל את העם בחינם

ובבית לחם עמדתי

על קרסוליי

וכמשוגע נערתי

הי-הא!, הי-הא!

הנה הנם:

וצחקתי על מוחכם

וכנחש פיתיתי את נשיכם

וכזאב גנבתי את לבכם

וכארי שאגתי באוזניכם

וכדג מלוח שחיתי בקרבכם

ובלחם הגאולה האכלתי אתכם

הי-הא!, הי-הא!

הנה הנם:

ועמדתי על הר תבור

ואמרתי, רבותיי, אני החמור

שאתם מחפשים

את רוכבי מדורות

ונפתח פי בבשורות

ועליתי מעלות

אל העונג הרענן

ואמרו לי בהמה

לך, רד מכאן!

מחכים הילדים

לצחוק חמורם

הי-הא!, הי-הא!

הנה הנם:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

לוחות בחשאי

 

אני ביחד עם אסתר המלכה

נכנסנו בחשאי אל המערה

ומצאנו שם לוחות של מגילה

שאף האיסיים לא ראו אותה

וכתובה היא בכתב עתיק

שאין לו דומה או מקביל

ואת כוכב סוד משרת ישוע

מגלה ואת שיגעון המטביל:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

הו חמור אכול את הדג

 

פשוט אני, רבותיי

ועצלן נורא

לא חפצתי לעסוק בפרטי

המשנה והגמרא

ולא רציתי ללכת בכל ההלכות

רק להתפלל קצת

ולהתבונן על החיות

ולישון בשבת ולהתענג

ביין ודג ובשר

ולנגן בגיטרה

ולעסוק באהבים

ולא לחשוב על מחר;

ומצאני איש ושמו גבריאל

ואמר לי אל תדאג

הנה משנת יהושע בן נון

לך ואכול את הדג:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מסכת הגאולה

 

אמונת הגאולה

אל תבוז לכל אדם

כי לא תַּכִּירֵהו על אמיתותו

גאל אותו מהספקות שלך

ואהבהו כפשוטו:

 

ברכת הגאולה

ברכת ה" קְדוֹש ישראל

תגאל אותך כעת בהווה

גאולת חיים להשלמת השם

אהיה אשר אהיה:

 

סגולת הגאולה

מסוגל לבך להיגאל

ולשמוח באוצרות חיים

הוא שאמר אמרו להם

אני הצדיק המתבשר שלוש פעמים:

 

בית הגאולה

בית הגאולה החדש

הוא האמור בנביאים

כי ביתי בית תפילה

ייקרא לכל העמים:

 

שכינת הגאולה

שכינת עוזו תְסוֹבְבֶךָ

ותהיה חוֹמֶר ביד היוצר

שכינת הגאולה תצהיל את פני לִבֶּךָ

ותתהפך לבן אדם אחר:

 

תיקוני דרכי הגאולה

תיקון אדם באברהם

תיקון חוה בשרה

תיקון סוד הגלות ביצחק

וביעקב תיקוני דרכי הגאולה:

 

התקדשות הגאולה

התרחץ והתקדש

ולבש בגד לבן

התקדשות הגאולה קרובה

כבר הקדמנו לה בְּ"בָּא הזמן":

 

התחדשות הגאולה

התחדשות הזמן בכוכבים

התחדשות הגאולה בסימנים

התחדשות הנפש בתיקונים

והתחדשות העולם בתחיית המתים:

 

טעם הגאולה

טעמי התורה משמחים

טעמי הקדושה מרננים

טעמי החיים מאשרים

וטעמי הגאולה מחיים:

 

חכמת הגאולה

חכמת הגאולה בסגולת הזמן

סגולת הזמן בזכות הגואל חיים

חכמת הגואל בדברים עליונים

ולכן השתיקה חכמת החכמים:

 

אמונת מלכות השמים

האמונה במלכות השמים

ירושה מאבותינו הקדושים

וירידת מלכות השמים

בזכות הגואל חיים:

 

ברכת מלכות השמים

ברכת מלכיצדק מאל עליון

ברכת אברהם מאל שדי

ברכת משה מיהוה

וברכת חיים ממלכות השמים:

 

סגולת מלכות השמים

ממלכות השמים יורדות סגולות

לכל המאמין במלכותו

והוא יתברך מסגל את לבבֵנו

להיות לו עם סגולתו:

 

בית מלכות השמים

הבָּיִת של מלכות השמים

הוא בֵּית התפילה המקבלו

והמקובל ממלכות השמים

הוא אור הקבלה המחדשו:

 

השראת מלכות השמים

מלכות השמים תשרה

על אדם עניו וישר

על לב נקי משנאת חינם

ולמי בסבלו הוכשר:

 

תיקוני מלכות השמים

תיקון עולם בברית החדשה השלמה

תיקון עם ישראל בספר אסתר

תיקון הגאולה בסימנים השלמים

ותיקון המידות בספר משנת חיים:

 

קדושת מלכות השמים

קדושת סיני בזכות משה

קדושת הכהונה בזכות אהרן

קדושת הגאולה בזכות אליהו הנביא

וקדושת מלכות השמים בזכות המורה חיים:

 

התחדשות מלכות השמים

מלכות השמים מתחדשת

בכל יום ורגע של הדור הרביעי

אני כותב כאן בשנת התשנ"ט

כשלפנינו עוד כארבעים שנים של הבלבול המשיחי:

 

טעמי מלכות השמים

טעמי מלכות השמים

מפירותיו של עץ החיים

אשר בהן אף מעשי זדון נעשים זכויות

על ידי תיקוני הטעמים:

 

חכמת מלכות השמים

משתיקת חכמת השמים

מלכות החכמה מתגלית

לכל השותק על סודה

עד בוא הזמן והעת:

 

אמונת חנוכת החנוכות

האמן באור כי ישנו אור

יכולים הכל לראות

והוא מבהיר עד קצה עולם

מחנוכת החנוכות:

 

ברכת חנוכת החנוכות

האותיות הן מתגלות

ובאור גדול הן מאירות

בלב הזוכים והזוכות

לברכת חנוכת החנוכות:

 

סגולת חנוכת החנוכות

אחרי כתיבתי בסדר כ"ב את המילים האחרונות

מהחלון הסתכלתי ובענן צורות שתי אותיות

שתי אותיות "תו" ראיתי בשמים תלויות

ברוך אל שדי המלמדנו סגולת חנוכת החנוכות:

 

בית חנוכת החנוכות

אור חדש ואור קדוש

בהתחדשות אור הנרות

בואו התחדשו והשתחוו ליהוה

בבית חנוכת החנוכות:

 

השכינה בחנוכת החנוכות

הכי טוב הוא בהשראת האור

ושכינת אהבה בתוך הלבבות

באהבת רעים וצרור החיים

וירידת השכינה בחנוכת החנוכות:

 

תיקוני חנוכת החנוכות

הרבה סוגים בתיקונים

ותיקונים רבים בכל בחינה

לישר הלב וכל המחשבות

בתיקוני חנוכת החנוכות:

 

קדושת חנוכת החנוכות

קדושת האור בחנוכה

מתפשטת לדורות

והקדושה בשמחת התפילה

מתחדשת בחנוכת החנוכות:

 

התחדשות בחנוכת החנוכות

חידוש הזמן בחנוכה

באור המקדש לחוצות

וחידוש בית התפילה המביאו

בהתחדשות חנוכת החנוכות:

 

טעמי חנוכת החנוכות

טעם האור כטעם החיים

כי טעם ההווה בתחייה

וכל טעם מתפשט לתשע בחינות

והטעם השמיני בחנוכת החנוכות:

 

חכמת חנוכת החנוכות

חכמה בחוץ וחכמה בפנים

ולב טהור מכל שמץ גאווה

מח צלול בכיוון הנתיבות

בחכמת חנוכת החנוכות:

 

האמונה בחמור אוכל לחם

צריכים להאמין בנעירות החמור

ולא לשמועות האנשים

צריכים לטעום ממאכלי בית לחם

ולהחזיק באמונה של חמור אוכל לחם:

 

ברכת חמור אוכל לחם

לב טוב שקול כנגד הכל

ובשר לב חמור יתהפך במשקלו

ויהיה כחומר ביד יוצרו

כאתון בלעם בראותה את מלאכו:

 

סגולת חמור אוכל לחם

סגולת החמור בחומרו

סגולת הלחם במעמדו

סגולת האדם בתוך ליבו

וחמור אוכל לחם מסוגל להוציאו:

 

בית החמור האוכל את לחמו

החמור אוכל את לחם מלכות השמים

ומביא אותו לכל העמים

גם תינוקות ועוד הם ברחם

נהנים מבית חמור אוכל לחם:

 

השראת השכינה מפי החמור

הלא אמרתי גם שניתי ועד שלוש רגלים

הלא צעקתי ולא התאפקתי זה שלוש פעמים

הלא צוויתי גם הראיתי עד שפתחתי את פי

ועתה לכו שמעו לחמור אוכל לחם בית הלחמי:

 

תיקוני חמור אוכל לחם

תיקון החמור עד חצי פורים

ותיקון זנבו עד חצי הכיפור

תיקון הטעמים בלחם משנֶה

של חמור אוכל לחם תורה שבעל פה:

 

קדושת חמור אוכל לחם

לחם החמור מתחדש בכל יום

ובשר החמור בלילה מתהפך

ומתעדן בעדני תענוגי המים

עד החמור הסודי של מלכות השמים:

 

טעמי חמור אוכל לחם

טעם החמור איננו טעם רגיל

ועולה על הזמן, המקום והגיל

קטנים אף זקנים ילקקו אבנים

ובחמורו של הגואל ישיגו טעמים:

 

חכמת חמור אוכל לחם

אם תרצה להשיג מחכמת החמור

חשוב על כובד ישראל של כל דור ודור

ותראה את האדם מתגאה ומתנפח

וזאת חכמת טעמי החמור המנצח:

 

אמונת הדור הרביעי

אם לא תאמין, במה תאמין?

בבלבולי הדור הרע הזה?

בטחו ביהוה כי הוא היחידי

היכול להציל בדור הרביעי:

 

ברכת הדור הרביעי

לכל דור ברכתו ואף בדור מלא רשעים

אף בדור כולו הפוך הברכה בצדיקים

ובדור אחרון הגדול והנורא לעולם אחרית הימים

ברכת הדור הרביעי מהצדיק הנבחר חיים:

 

סגולת הדור הרביעי

זקנים וקטנים יחזו חזיונות

בחורים ובחורות יראו חלומות

יקבלו יחד את סימני הגאולה

כי סגולת הדור הרביעי בנבואה:

 

בית הדור הרביעי

בית הדור הרביעי בסימן המקלט

בית הדור הרביעי בסימן ההצלה

בית הדור הרביעי בסימן הבשורות

מקדש יהוה בו בסוף יוכל להיבנות:

 

השכינה בדור הרביעי

השכינה שוכנת בצדיקים

השכינה שוכנת בענווים

ושוכנת בבית הכנסת של היהודים

ומהדור הרביעי גם בבית התפילה לכל העמים:

 

תיקוני הדור הרביעי

זימה, ניאוף ותועבות

ערמומיות הלב בחמדת ממונות

דור המבול ודור המגדל ודור עגל הזהב

תיקוני הדור הרביעי גדולים הם כרהב:

 

קדושת הדור הרביעי

הבדלו מכל עצה רעה

והדבקו בסימן המשיחי

ה' ברוך הוא בעצמו ובכבודו

הוא קדושת הדור הרביעי:

 

התחדשות הדור הרביעי

הדור הרביעי מתחדש מהתחלתו

ובמהרות יתירה מתהפך בחידושו

הרים יורדים ועמקים עולים

ויימצא בירושלים מקדש עולמים:

 

טעמי הדור הרביעי

הדור הרביעי להרבה טעמים

ימי המשפט של סוף הימים

וימות המשיח בזה מתחילים

ובהם טעמי הדור מתקיימים:

 

חכמת הדור הרביעי

חכמת הדור הרביעי תתגדל עד לפסגה

ומדעני עולם בחכמתם הנשגבה

יבנו מגדל ולא יידעו מאין להם הרע

ינועו ויחוגו כשיכור וכל חכמתם תתבלע:

 

אמונת תחיית המתים

גוף האדם מת ורוחו מתקיימת בעולם השני

ואם נכשר האדם במעשיו זוכה לגן ולפרי

ואם אהוב במלכות השמים יזכה לעולם העתיד

ויקום בתחיית המתים ויתענג על יהוה תמיד:

 

ברכת תחיית המתים

ברכת הכוהן בשמירה

וברכת הנביא באש קנאה

ברכת הגואל באהבה

בברכת תחיית המתים של הצדיק הקם לתחייה:

 

סגולת תחיית המתים

בית הקברות הוא בית החיים

כי חיים המתים יותר מהחיים

והזוכים לעתיד לבוא יקומו מן המתים

בגוף חדש הנקרא בית תחיית המתים:

 

השראת תחיית המתים

השראת השכינה בתקופת התחייה

אין בכוחנו לשער את ערכה

כי השראה אחרונה היא בעולם שכולם צדיקים

והתחלתה בסימן הצדיק הקם לתחייה, בן אדם הנבחר, חיים:

 

תיקוני תחיית המתים

בזכות הצדיק הקם לתחייה יכולנו להחיות את המתים

ואך אין רשות לנו להתעסק במופלאים

ואין כוונתנו לפעול לא באותות ולא במופתים

כי אם בתיקוני הנפש בסוד תיקוני תחיית המתים:

 

קדושת תחיית המתים

אין האדם יודע את יומו

ואין האדם מכיר בנשמתו

בלי הצלחת השמים לא תתגלנה סגולות האנשים

 ועד כי תבוא לא נוכל להבין בקדושת תחיית המתים:

 

התחדשות תחיית המתים

סימן תחיית המתים מחדש את כל הסימנים

כי סוף הכוונה בצדיק הקם לתחייה ובהתחלת המעשים

וסוף המעשה הוא התחלת הכוונה

המתחדשת תמיד בסימן התחייה:

 

טעמי תחיית המתים

שני הדיברות הראשונים מפי הגבורה נשמעו

ועל כל מילה פרחה נשמתם וגופיהם לארץ נפלו

רק ברחמיו ציווה לנשמות להתלבש שוב בגופים

וציווה לגופם לקום מִמוֹתוֹ ולטעום מטעמי תחיית המתים:

 

חכמת תחיית המתים

חכמת התחייה היא לקום מלהיות מת

ולחיות חיים אמיתיים מבלי להיכרת

באמונה וברכה, בסגולה ותפילה, בהשראה ותיקונים

בקדושה החדשה וטעמי החכמה בתחיית המתים:

 

עץ החיים

עץ החיים הוא בתוך הגן

מה שאין כן עץ הדעת טוב ורע

ואם נעמוד באמצע ונראה סולם

אז נאכל מפירותיו ונחייה לעולם:

 

אכילת המן

אכילת המן היא אצלנו אכילת לחם הסימנים

כי בהם כל טעם שתחפוץ והבנות בלי מיצרים

והמִדְבַּר שאנו בו מלא חיות ונחשים

והמן מצילנו מידם ומיישר לנו את הדרכים:

 

סגולת החיים

סגולת החיים היא אצלנו סימן השופט המשוח

המפחיד את הלב ונותן לנו מוח פתוח

וממנו השמן יורד למשוח אותנו ביראה ושמחה

ומגן עלינו בדור הזה מכל רע ומכל מחלה:

 

רוח החיים

רוח החיים היא רוח החפצה בחיים

ולא אוהבת את המוות ואת הדברים הנפסדים

היא דבקה ביהוה ואליו ליבה פונה תמיד

ומכירה במקור החיים מלך עולם היחיד:

 

רפואה הבאה מהחיים

כל רפואה הבאה מיהוה נקראת רפואת החיים

וכל מחלה הבאה מעוון זקוקה לרפואת הרוח לפני רפואת החיים

וכל חיסרון אשר לו פתרון גם רופא מכיר בתיקונים

וכל אשר פתרונו נסתר צריך רפואה הבאה מהחיים:

 

דרך הצדיקים

דרך הצדיקים בסבלנות גדולה בלב שפל ולא רם

וחיים את רגעי הזמן כשעות אצל כל אדם

רואים את השמים באצבעותיהם ואת הארץ בכפות ידיהם

ושותקים ובסתר סובלים ולא מראים את מעשיהם:

 

לחָלֵק לחם החמורים

צריך לחלק את הלחם לחמורים אשר בדרכם

כי הנהנים מהלחם לא ירצו להחזיקו רק לעצמם

כי טעמו כטעם המן ובזמננו מי ראהו

ובו חפץ יהוה בחותם הנביא אליהו:

 

תיקון קבלת כל אדם בסבר פנים יפות

כל אדם החפץ לעשות את הטוב לפני בוראו

יזכור כי יהוה מכיר בכל אחד את מחשבת ליבו

ובכל אחד יש חלק וסגולה והרבה מצוות

ולכן היזהר וקבל כל אדם בסבר פנים יפות:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

תפילת קבל אותי כפי שאני

להושענא רבה

 

הו, ה' אלוהיי, קבל אותי כפי שאני

ואל תאפשר לי לחשוב כי אני חורג מנעירתי החמורית.

הרם אותי מעלה בצורתי החמורית יחד עם האנושות, ואפשר לילדים לשחק

שמור חסד לנשמות אבי משה ואמי חנה

ביום השביעי של סוכות התשנ"ה, הושענא רבה

הנעל של כוכב צדק נכנסה לאוהל. הושענא.

כף רגל הצדק שינתה את קשתה. הושענא.

לוחות השושנה ממתינות לעט. הושענא.

החוק החדש שואג בגוב האריה. הושענא.

הענק לי עצמה, הו ה', ותן לי כח. הושענא.

להיות מבצר צניעות במגדלך הקדוש. הושענא.

סלח לנו, הו ה', בשל כל טעויותינו. הושענא.

ונקה את ליבנו משגיאות לא ידועות. הושענא.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

גם משה לוי חמור בין הפייטנים

 

כשהדג הגדול שייט בשמיים

וזימר בעצמה כמו נמצא או במים

התעורר העולם אל תוך שחר חדש

וקילף מעליו את העור שיבש

בני אדם מכל סוג נפקחו עיניהם

התרחב לבבם והאירו פניהם

אמונה באל חי במוחות התקבעה

וכל רוח רעה בתוך טוב נבלעה

השבת הקדושה בכבוד התקבלה

לכבודה העולם אז יצר מקהלה

הנהר שהנחיל עבודת אלילים

התייבש וחשף בו אלפי חללים

מיליוני כוכבים שהשפיעו מעל

בהקו והאירו אל תוך ההיכל

של מלכות השמים ובה הצדיק

היא הביאה כל חי קיומה להצדיק

חלומות נשלחו, הסברים נמסרו

אהבה וחיבה עצומות הועברו

כי גואל אחרון שנבחר במרום

התוודעו לו זה כבר מצפון עד דרום

חמורים על הארץ בשלל נעירות

בשמחה וגילה מקבלים בשורות

מזלות חדשים בעולם מטוהר

רשעים ושנאה - נחלת העבר

גאולה חדשה, סופית ושלמה

בכל חלק בגוף ועם כל נשימה

 

משה לוי

---------------------------------------------

 

פיוט מפרק 21 של חזרת החמור לאמריקה:

עכשיו אנו בשניים פול ופול

 

הרי הנשר הכוכבי ירד לירח

ועל שלוש הנונים אני פורח

כן דרקון אש יפחיד את העולם

נגד אלהי נכר ופסלים עד סופם.

אמנם לאלה שליבם

כלב ילדים תמימים

יתחילו לגיל בגואל חיים.

ה"שין" החדשה נמצאה

וגם שושן החדשה

הריני מניף את מטה החן

ומבקש הרבה "ונהפוך הוא" אכן

נגד שונאי ישראל

וצוררי היהודים.

ובמספריים אני חותך

ארבעה כוכבים

שנדדו לחצר אחרת

ועשו את רעלם

בכוכב רוש

כשאסתר ניצלה

מהמלך אחשוורוש.

נשמת הסימנים

התחילה בירידתה

ורוח פאולוס

כמעט ונכבתה.

עוד מעט ותקום הרוח החדשה

והעיר שושן מחדש תתגלה.

ותדע אסתר המלכה

שנשמעה תפילתה,

ותצא בנבל וכינור

וישמח הלוויתן

בתחיית הציפור.

אמן וכן יהי רצון.

 

תראה אז פאולוס

באופן פשוט

שלנשיקות רוחך

נחסרה המהות.

ואמנם הוצאתי את כוחו

בליטופים עדינים

כי עט חוכמה ניתן בסימנים

וברכת נבואה שורה על פי

אף כי אני בכלל לא נביא

ורק אומץ לב לי בכול

ועתה אנו בשניים

פול ופול.

---------------------------------------------

 

מתוך "תיקון החמור פאולוס":

יהודה ותמר

 

הו תמר, הו תמר,

אני יהודה ואני אחראי,

התאומים פרץ וזרח

הם יצירתי.

רק על-ידי אסטרטגיה

יכולת לקחת אותי,

וזו אשמתי ששלה

לעולם לא ידע את מתיקותך.

אך אני יהודה

אבי בניי

שלא ראויים

ליופייך ולאהבתך,

ובחטאם שמטרתו הייתה לא לטמא אותך,

הם טימאו את נשמותיהם

ומתו.

אך לא ניתן לרוחות להשתלט עלינו,

מאחר שאני יהודה,

שבורכתי לייצג את העם היהודי,

ואת היא תמר המתוקה,

בתו או אחייניתו של מלכיצדק.

פרץ בננו מנפץ את המחסומים

עבור בני ישראל,

וזרח זורח

כדי להסביר זאת לעולם.

מאחר שאני יהודה ואני מדבר,

הנה גדילי הציצית שלי,

והנה שרביט הסמכות שלי

מן הגואל חיים,

והנה חותמת הברית החדשה השלמה

וחותמת אריה יהודה

בחוק החדש

של הברית החדשה השלמה

של הגאולה השלמה.

לכן אני מעניק מספר מילות מוסר

כדי שחוכמת התורה תובן.

אינכם מסוגלים לשטות בבורא היקום,

אינכם יכולים להתל בו.

נתצו את כל הפילוסופיות ותפחדו,

מאחר ששום דבר לא יוסתר ממנו.

מן המחווה הגלויה ביותר

ועד לרגש הקטן ביותר בלב,

הוא יודע הכל.

שנאו את הכסף, גם אם אתם חייבים לעבוד עבורו,

מאחר שחדירתו ל"אהבה"

מחליפה את ה"לבנים" במוח

וגורמת לאדם לתלות את "אמונתו" ו"ביטחונו"

בכסף בלבד.

היו רחבי לב והעניקו בנדיבות,

אך אל תתגאו במה שנתתם,

מאחר שאתם מקבלים רק את חסד ה',

ולמעשה אין לכם דבר משל עצמכם.

שמרו על האמונה באל אחד,

ועל האמונה בבחירת ה'

את הצדיק חיים, הגואל השלישי והאחרון

של ישראל ואומות העולם.

אני האב יהודה,

בשל כל בניי, ולא רק בשל קבוצה אחת,

אורתודוכסים, רפורמים, קונסרבטיבים או כל קבוצה אחרת.

הזמן הוא חדש

הסירו את השנאה מלבכם לנצח,

ואל תאפשרו לה לחזור.

אל תהיו צבועים ודו-פרצופיים,

אחרת תאכלו את תוצאות הסכסוך

ולבסוף תשנאו את עצמכם,

מאחר שפרצוף אחד נמצא מול השני בסתירה תמידית.

היו כנים עם בני אדם

היו כנים עם ה'

היו כנים עם עצמכם,

זהו חיפוש קדוש בתוך תוככם

וזהו מקור חיים

שיש לתחזק ללא הפסקה.

מתחנה גבוהה וגלובלית

אני מדבר אליכם, בשל מזלי הטוב,

קיבלתי את הטעמים הנפלאים

ואת הכוונות החכמות ביותר

של תמר עבור מזבח העמים.

"כולנו בשר אחד"

הצהיר הצדיק, הגואל חיים,

מצנעא, תימן, להמון עמים

באהבה ובתמיכה גדולה.

שכחו את היותכם יהודים, אם הדבר גורם לכם ליהירות

כי עדיף לא להיות יהודי אך להיות ענו.

מתי תבינו זאת,

בניי ובנותיי?

מתי תהפכו להיות בנים ובנות

של יהודה ותמר,

על מזבח יהודה

ומזבח העמים

בבית התפילה

של הגאולה השלמה?

ואם תעדיפו להישאר בבתי הכנסת המכובדים,

עליכם להיות פתוחים וקשובים,

ולשים לב לזמן שבו הדת הופכת לעסק.

משהו מאוד לא כשר יוצא לאור,

כאשר אתם מדברים על עסקים בשבת

ומחללים את היום הקדוש,

גם אם לאחר מכן תתפללו מעט

ותחשבו שאתם בסדר.

אני מדבר ממקום צודק.

יהדותנו לא קובעת את היותנו טובים או רעים

יותר מאחרים.

אמת זו חסרה בתוככם.

ה' מביט אל תוך הלב של כל אדם,

ועונה לתפילה של כל אחד

אשר קורא אליו בלב כנה

בין אם זהו לב יהודי, לב נוצרי,

לב מוסלמי, לב של אינדיאני מוהיקני

או לב של כהן בודהיסטי.

אל שדי מביט אל הלב של כל אדם ואדם,

והוא היחיד שישפוט.

אך גם אני יהודי,

איני מדבר אליכם מדת אחרת,

כולם מחכים ל"אחרית הימים", והזמן יגיע

כולם מחכים בחיל ורעדה

לקראת יום ה' הגדול והנורא

הזמן הגיע והוא קרוב

שלוש חמישיות מאוכלוסיית העולם לא תשרוד עד 2042

וזמן יום הדין הגדול

יחל ב-2018. הזמן קרוב והשנים חולפות

במהירות הדור הרביעי

היו צנועים בליבכם, בדבריכם

ובדרכיכם.

קבלו כל אדם בחיוך, באהבה

וברגישות,

מאחר שכל אדם הוא בריאת ה'.

תמר יפיפייה

ועלינו כיהודים לאהבה מאוד.

דרכה מפיץ ה' את הברכה המשיחית

לעמים, ובלעדיה לא תיתכן גאולה עולמית,

ולכן גם לא תתקיים הגאולה השלישית השלמה.

כיהודה אני מדבר אליכם, לכל היהודים, בכל מקום,

ולא משנה מה היא רמת יהדותכם

דרך בנינו פרץ וזרח

פתחנו זמן חדש,

אל שדי, אלוהי אברהם, יצחק

ויעקב בחר את הגואל האחרון, חיים,

שקם לתחייה מן המתים

בסימן ההיסטורי החשוב והאחרון

של תחיית המתים.

קודשתם בטרמינולוגיה "נוצרית",

אך אני יהודה, יהודי בעל אמונה מונותיאיסטית טהורה

אומר לכם כי כוכבו של כריסטו הוא סימן אמיתי,

ועלינו ללמוד אודות שליחותו המשיחית של ישוע

לאחר 2000 שנים.

------------------

וכך הגיע זרח, אחיו התאום של פרץ

בסימן פאולוס ופאולוס.

אני אב שמח

בשל האמונה החזקה של בניי

והפאר של תמר.

אני אסיר תודה על תיקון פאולוס,

מאחר שהוא ירחיב את סימן

החמור אוכל לחם.

זרם כוכבי לבן מפגסוס

בלהבתו המעורפלת עבור אנדרומדה

החיש את צעדיו

וזירז את הליכתו,

מוכן לקשור את הסימנים

כאשר הלבנה כוכבית

מכסה את גופי בלובן

ומראה לי מידות גדולות

של הסוס הלבן הגדול הזה.

הו, אל עולם

בורא שמים וארץ

רחם על הסוס הלבן

והחזר אותו למרוץ.

אני לא שואל שאלות.

זרח הצטרף לפרץ

על-מנת לעבוד איתו מעתה ואילך.

בזכות הגואל האחרון, חיים,

ציר כוכבי הגאולה

עבר לצידנו.

בשורות טובות מגיעות, ה' אלוהינו הוא רחמן,

ומודע לרגעים שהוא חפץ בהם. אמן.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך "עיקרי הגאולה השלמה":

דרך כוכב מיעקב לחנוכת החנוכות

 

תודה לה" אלוהינו

ה" אלוהינו גדול

ה" אלוהינו אחד

ברוך אהיה אשר אהיה

מקיים את הבטחותיו

הגואל חיים במלכותו

וכוכב דרך מיעקב

ומאיר באור גדול חדש

בחנוכת החנוכות

ומפי חמורים אוכלי לחם

נשמעות הנעירות

ונבואות הדור הרביעי

בזכות אליהו הנביא

באות ומתגלות

ובשורת תחייתו

של הצדיק הנסתר,

הגואל האחרון, חיים,

מפליאה אותנו

בסימנים השלמים:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

אני סימן אבי יהודה

 

אני סימן, אבי יהודה,

ראה כיצד פרצתי מרחם תמר.

תאומי הוא האור, אך אני עף

לפזר את חשכת הדור הרביעי.

קיבלתי את סימניך, אבי יהודה,

אך אושרה האוניברסאלי של תמר

הוא סימן של דבש על עשב מר.

מגעך קדוש, אבי יהודה,

אך אהבת תמר היא אהבה עילאית

סבי יעקב ברך אותך, אבי יהודה,

והפך אותך ליורש משיחי.

אל תשכח את ברכת מלכיצדק

ואת כהונת הלהבה האוניברסאלית.

אתה לבדך החזקת את הנר,

והפצת את אור התהילה,

אך עליך להמתיק את קשיחותך,

בעבור העמים שאתה תובע.

אתה זקוק לברכה השנייה

של כהן לאל עליון,

כדי להפיץ את הבשורה

לעמודי התווך בשמים.

הכרזתי על כך רק לאחר התפרצות מהירה,

הו אבי יהודה, אני סימן לאיחוי הקרע,

מאחר שראיתי את שתי הברכות בדם זרעי

זהו סימן מאל עליון בשל הצורך האוניברסאלי:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

הי-הא ממני

 

נוגע אני בזנבי באדמה

ושם עלי את המסווה ה"משיחי" הי-הא!

אינני המשיח ואולם,

את סימני המשיחות

אני מגלה בעולם.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

השביט שומכאר-לוי

 

הרי לכם נעירה עזה של חמור

כשכוכב שביט וצדק באו לכתישה

כי כוכב שביט וצדק נכתשו בשמים

עשרים ואחד פעמים

בהפסקות בינתיים

וכלי הרדאר תפסו כל מבזק

איזה סיפור זה וסימן מובהק

הרי שומאכר-לוי ידע כל תנועה

וצילצלו בעולם פעמון

על כל פצצה

העולם כמובן לא יכול לפרשו

או לראות שצדק הסכים

בהנעת ראשו

כי עכשיו יותר מאי פעם

צריכים להיות בצדק

ולהיזהר מאוד עתה, יותר מאי פעם

להלך בדרכי יושר

לפני אל שדי:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

ממאבקי פרץ עם החמור

 

הלוואי וחשבתי את עצמי להר

בהיותי רק תלולית

או לראות את עצמי כמישהו

כשבאמת אני כלום.

מי בלבל אותי, אפוא,

או מי פיתה אותי?

אמנם לא אתלונן

מאחר שזה יגרום לי לחטוא,

פיתו אותי הסימנים שאני אוהב,

מבולבל מהנפלאות הזורמות מלמעלה,

הושלכתי למערבולת של אוצרות שמימיים

אל מכרה זהב של תענוגות ללא גבול

בעולם חדש בין החיים והמתים

שינסתי את מותניי, וקפץ אל ראשי

סימן נביא הבא לבשר

כי העבד משולם בשינוי תמידי

סימן מלכיצדק מרגלית משיחית

סימן אסתר, אני בחורה יפה

סימן החמור, תרופת כל משיחות

האם לא אתה נושא את המשיח?

אתה מושך את העגלה של הבשורות הנפלאות

של גואל המוסלמים, הנוצרים והיהודים.

לא יכולתי לראות אותך רק כסימן

וכל כך אהבתיך שעשיתיך שלי

רציתי לרכוב עליך, וכאן נפלתי

האוכף לא שלי, ולהגיד זאת בעדינות,

האיש לא רוכב על החמור,

כי אם מדריך את העגלה שמושך החמור.

החילוק אינו נוצה עדינה

כשתשים את החלקים ביחד

אם האיש רוכב על החמור[1]

אז גם החמור הוא משהו,

אך כשהחמור מושך את העגלה

הוא רק סימן לסימנים, חלקית

ואיש הסימנים כמוני

הוא רק סימן לסימני הסימנים.

לכן הלחם מתגלגל על האדמה

ופרץ בעצמו לא נמצא:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

שלום בין  החמור ופרץ

 

בסדר, אפוא, חמור טוב

נעבוד ביחד סוף כל סוף

כמו שאומרים

ציפורי נוצה.

הגם שמקורי אנושי

ושלך בדירה נעלה,

השפה הברורה של שנינו

ולשנינו אותה העגלה

וגם שתי השקפות

להביט באותו העניין.

אני רואה את האצבע

ואתה רואה את הטבעת

אתה רואה את איש הסימנים

ואני רואה חמור אוכל לחם,

וביחד אנו מבשרים

את תחייתו של הגואל חיים.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

ומה לשנה השלוש-עשרה?

 

ואתה, חמור,

מה לך ולשכל הלילה?

האם אתה מתכונן

ללקק את רוחי?

בראשך החמורי

מהי מחשבתך

אחרי י"ב שנים

שאתה אוכל את לחמך?

ומה נצפה ממך

באורך החדש הבא,

עכשיו כשאני רק סימן

להתעופפות שלך?

י"ב שנים לימדו אותי

שלא ליפול בעט

נלך אמנם לאט-לאט

ולא אפול כעת!

אחרי בן יוסף ובן דוד

מה יקרה כעת,

מנוסת בהלה חמורית?

אחרי נשקה ואחרי נשיקה,

מה תבוא, נשמה חדשה?

הגד לי חמור נחמד,

מוכר כבר בהסכם

ותן לי רמז בברכתך השלישית

מה יהיה השם?

שחורה אני ונאווה, לא ידעת?

שחור לעולם עדיין

לא אוכל עוד לזקוף אוזניים!

הזמן פנטסטי

אולם קודר הוא ואפל,

על כל ההתלהבות

הנפסדת בהידלדלות.

חום אלפיים מתפשט לרחבי תבל,

במלוא העצמה,

ולי רשות רק באוהל שלך

למשוך את העגלה.

אמנם בפנים נאווה אני

ומראה לך כל חלקיי,

מכוכבי רגליי האחוריות,

ועד לגלקסיה של ליבי,

מן הקשת שעל כתפי

ועד לאור השמש של זנבי

וגם אני אלקק אותך

כדי שתספר את סיפורי.

ולשמי,

גם טוב הוא צמח,

תן לי רק מים

לעיסת הקמח.

וכהוגן אגדל ל"נון"

ולא ידרשו עוד סימניי

להוספת תיקון.

אשתמש רק באלה

שכבר קיבלו תיקון

ולפי כל סימן

בשינוי כיוון.

לפני זה ירדתי להודיע אותם

וכשכבר נתקבלו,

כן אני הוא החמור

האוכל את לחמם.

כעת אני מגדיל אותם

באור עולמי

כמה נאווה אני הלילה

בידיך, הו, פרצי:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

טיול באוקיינוס

 

לך וטייל על אוקיינוס, פרץ,

ותראה כי הוא לא יחזיק אותך.

לכן אפשר לעצמך לצלול לרצפת הים

ורחץ את ראשך מחטאיך;

אין זה מועיל לבכות

על חלב שנשפך

כי עוד הפרות גועות היום;

עיכבת אותי י"ב שנים

אבל עתה תן לנו להיות חמורים:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

פיוט החמור   (מתוך "אור חדש לרמב"ם, פרק ל"ז)

שמחת החמור בהוכיחו את פרץ

 

עתה שניצַל פרץ מן האש

אני אדבר ולא אתבייש

רק על האמונה אני נוער

לא על הדברים שפרץ עִרעֵר;

הוא בלבל את דרגתי

וחשב אותי לגס

ומכל מקום קינא בי

ואת נעירתי תפס

הרי אני הוא החמור

וכן אני נשאר

אולי שכח היותו בר אנוש

בן אדם המפואר;

אני הוא של האורווה

קבוע ברפתי

אולם כבר בא הזמן

לספר את סיפורי;

מובן הוא שבעולם

אני אך ורק סימן

להוריד בשורות

ולפלפל את טעמן;

אבל למעלה במלכות

כן אני באמת דבר

חמור אוכל לחם הגון

לא אדם של עפר;

אני הפתעה

חיה מפליאה

מלקק מילים

של לוחות השבירה;

מפרק את אבניה

לאותיות מובהקות

ומתאים אותן לגאולה

בצורות ברורות;

לי יש מאזניים

מפחידים את הרוחות

אני עולה ויורד

ומגלה את הבשורות;

אבל פרץ חשב שנכנסתי לראשו

אני לא ליצן המשחֵק על מוחו

רק אני בא לראות מה הוא כותב

שלא יטעה בעשתונות הלב;

צריך הוא להכיר אותי

ולהסתכל בי בּפְנִים

אולם עורי החמורי

לא על בשרו מתאים;

כן אני סימן טהור

החמור המשיחי

אבל טועה הוא בגדול

אם חושב שהוא אני;

אני חמור חושק בבשורות

דור זה הרביעי

לימדתיו איך להתקשר

ועתה באה הַפרדתי;

לא אֶעזבֶנו בטח

אפילו רגע לא

ביחד עומדים על מזבח

לבַשֵׂם את תפילתו;

נתפלל להשם

שירחם על עולמו

אני מקל על פרץ

למצוא את איזונו;

בגילה משיחית

אני קורא בקול הי-הא

שיחזיק אותנו הבורא

במידת הענווה;

באמת אני חמור

ואין בי טעויות

אבל פרץ לפעמים חורג

ומלא בקפריזות;

אחר כך הוא מתחרט

וגם אני מתעדן

והולכים יד ביד

מבלי להתלונן;

סימן בסימן

כל אחד על מקומו

אך אנו נדבקים

מפי לגרונו;

אם בלעדי היה נופל

שוב לא אוכל לרדת

והוא לבדו בלי החמור

כבונה חומה בלי מלט;

וכשהוא מתחרט

על נפילתנו

אני חמור רעב

לעליית מלכותנו;

ועם ראשי למעלה

אני אוכל את הלחם

ובוכה כתינוק

שיצא מהרחם;

כאילו קמנו מן המתים

ומוצאים שוב את החושים

לבשר בשמחה לעולם הרחב

את תחיית הצדיק חיים.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך יומן החמור אוכל לחם:

טהרת הנפש הנאבקת בתוך עצמה

 

אל תשליך אותי מטה, ה' אלוהיי,

מאחר שאני הולך אחריך לנקות את נפשי.

עדיין אני זקוק לקרבתך, כדי שתראה לי את חטאי.

הסר את מחסורי נפשי

ושמן את איבריי, כדי שיפעלו למען שמך.

צוד את צמיחתי הפרועה והרגע את כאביי,

נער את ליבי כדי לדעת את נוכחותך

עורר את יועציי בעצות קדושות

כדי לעורר את בחירתך.

טהר אותי בתיקון בוגר

ואפשר למציאותך להקיף את קיומי,

סימן לתשובה ולקדושה מתוקנת.

מאחר שהמים דלפו החוצה

וגילו הצפות של דקות מבוזבזות

של מילים עקרות היוצאות מעצים גדולים

כדי להיכרת בשיטפון זועם

של תשוקות בלתי נספרות

הנופלות לחורים שחורים של השמדה מגנטית,

כדי לשטוף ולנקות את לכלוך השחיתות

ולהניח את הנמענים החשופים אל האבק הכוכבי של המלכות.

תמוך בעשר אצבעותינו למען תפארתך

ורכך את חולשתנו בעזרת אהבתך.

הו, ה' צבאות, המים העליונים שרים,

אפשר לי לשמוע את קולם.

אל תוביל אותי לג'ונגל של מדבריות צחיחים,

אלא הרטב את הזרמים בניצחון הלהט,

שחרר אותי וקבל את חגיגותיי

אל הרי שמך הקדוש.

הפץ את שלומך בינינו

למען טוב הנאמנים

וטוב אנשיך.

שא את הדגל בירושלים

ואת האור הזורח אל העמים,

ולמרות הבלבול הגדול,

אידיאל השלום הגיע אל זמנו,

שונאיו יקומו כנגד,

כדי שירמסו תחת רגל צחוקו של יצחק:

---------------------------------------------

 

מתוך בני מדומדו:

אהבו את החמור ושמחהו

 

אל תבוזו לי עם כל אחד

אל תלקו אותי על דרכיי החמוריות

אם במקום לדבר אני נוער,

אם במקום לאהוב אני מלקק

גאלו אותי מחשדות אנושיים

מאחר שאף חמור משוח אינו יכול לדבר

עד אשר הוא משתחרר מספקות גלותיות

אהבו את שכנכם כאת חמורכם

ואל תאפשרו לו ליפול בבור

אהבו את חמורכם כאת עצמכם,

אל תראו בו פרד

ואל תביכו אותו בפני הפרות.

אל תאכזבו את חמורכם

בשל ההבנה המגושמת של האדם.

הניחו את האוכף על החמור הלא מלכותי

ורסנו אותו כל הדרך הביתה.

בלעו אותי בעזרת לבכם וראשכם.

ברוך ה' אלוהינו

שעשני לחמו.

גאלו אותי מספקותיכם

וה' צבאות יברך אתכם,

מאחר ששימחתם את החמור

בדור הרביעי הזה:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך בני מדומדו:

אהבת ה' לבני מדומדו

 

אם יש לך כסף

תקנה קצת דבש

ובמקום משי

טול חלב ממש

אם בראשך החוק

קח לך לחם מתוק

ואם יצהר לבך עדיין

תשתה בטוב כוס יין

על מזבח מלכיצדק.

בכם, בני מדומדו

מתחדשת התורה,

כי השלכת

כל דת אחרת מוטעה.

ונתאחדת

בתור אברהם

ובאהבה חזקה

בגוזלו התם.

בשכל יתר החיות

בותרו לחציים,

ולצחוק יצחק

כולנו מחכים.

הי-הא!, הי-הא!

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך "עניינים שונים בתיקוני הגאולה השלמה":

שיר בא הזמן

 

בא הזמן בו הכול מקווים

בא הזמן של כוכב הקווים

ושש נקודות מעל לוישקהו

ושש נקודות מעל לוישקהו

בא הזמן בא הזמן

הגואל האחרון

הנבחר חיים

חיים פירושו שלום

שלום נותן חיים אמיתיים

שלום על כל ישראל

שלום על כל האנושות

בא הזמן בא הזמן

דרך כוכב מיעקב

כוכב הגאולה השלמה

וכוכב המפליא

הכוכב הגאולי המפליא

בא הזמן בא הזמן:

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

משולם עבד ה' עוור וחרש

 

אני ראיתי בכול השנים

שלוש עשרה עם הצדיק חיים

את הכוח הקדוש העצום והנורא

מתלבש באדם שפל-רוח בענווה.

שמעו אלי איים ועמים רחוקים,

כי משולם אני מהצדיק חיים,

חרש ועיוור לדרגות הצדיקים

עבד ה" החי באמונתו;

 

תנו צדקה בצניעות ובשיפלות הרוח

ולא תביישו את העניים,

שאם תתנו בגאוותנות

כאילו זורקים לכלב

לא לצדקה יעלה

כי אם לשטן המעניש.

לא העני הוא שזקוק לך

כמו שאתה זקוק לעני

להשלים את עצמך בכפרה

ולהימחל מעוונות.

 

גם הסבל דבר טוב הוא

מטהר עוונות

ועוזר לאדם להיכנס לפנימיותו

לעשות חשבונות יותר רציניים;

הסבל מכפר על חטאים,

אף על פי שלא שנרצה לסבול

כי נגד הטבע הוא זה

ואפילו הצדיקים הנסתרים

שעבודתם הייתה בייסורים

לא היו מבקשים סבל או ייסורים

כי הסבל מצד עצמו אינו דבר רצוי

אלא יש ממנו תועלת

ובלעדיו לא מגיעים למטרות

אם בצדיק לכפרת עוונות אחרים

ואם בלא צדיק לתועלת עצמו.

 

לא תשב החכמה בכלי לא מנוסה

אלא בלב נשבר ונדכא

כי עברו עליו דברים הרבה

וראה הרבה דברים

וניסו אותו הרבה פעמים

בכספים או בכבוד או בדברים אחרים

ועמד בהם כי שיבר את ליבו בפנים

ולא התרגז ולא שכח לפני מי הוא עומד

כי ראשית חכמה יראת ה".

ראיתי חכמה רבה, חכמה אמיתית

וליבי נשבר ונדכא וחלל בקרבי

ועברו עלי דברים הרבה

וראיתי הרבה דברים

וניסו אותי בכול מיני תחבולות

והצלחתי במבחנים

מחכמת הענווה של הצדיק חיים.

ואמנם אני לא חכם,

כי אם משולם עבד ה" עיוור וחרש

כלפי דרגות הצדיקים הנסתרים

והם בחכמה עליונה.

 

ואמנם אינני מתגאה ואינני מרים ראש

כי על מה נחשב האדם או חמור שיהיה

אך הצדיק חיים ממלא אותי כל פעם

לקיים את תפקידי לפי הזמן והעניין

ולכן משולם אני תמיד מהצדיק חיים

ולכן עבד ה" אני

כי תפקידיי עומדים לפני ה"

אף כי אני עיוור וחרש

לסודם למעלה.

טובה השמחה יותר מהסבל

השמחה פותחת את השערים

השמחה מרפאה את הלב

השמחה מביאה שלום

הגאולה השלמה באה למען השמחה

לא למען הסבל.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

אהיה שושן יצחק שושן על מזבח הלווייתנית

 

אני לדגי ודגי לי השוחה בשושנים

על מזבח הלווייתנית

אהיה שושן יצחק שושן

על מזבח הלווייתנית

אכרות למים שושן ברית

על מזבח הלווייתנית

ושני פסי תכלת מרדכי

על מזבח הלווייתנית

והגואל חיים מלמד אותנו

את כוכבי הגאולה

על מזבח הלווייתנית

והתחזק כוכב הנון

על מזבח הלווייתנית

והכניסנו אל התבוננות משולשת

על מזבח הלווייתנית

אהיה שושן יצחק שושן

על מזבח הלווייתנית.

 

ובא פורים חדש

על מזבח הלווייתנית

והתחדש כל האדם

על מזבח הלווייתנית

אהיה שושן יצחק שושן

על מזבח הלווייתנית

לוויתן זה יצרת לצחק בו

על מזבח הלווייתנית

אהיה שושן יצחק שושן

על מזבח הלווייתנית

ובא מלאך הסנה

על מזבח הלווייתנית

לחדש את רוחנו

בתוך ליבנו

על מזבח הלווייתנית

ושלוש עשרה מידות מסוגלות

על מזבח הלווייתנית.

 

ובאה ברכת עקידת יצחק

על מזבח הלווייתנית

לא לעולה כי אם לעלות

למזלות הלוויתן

על מזבח הלווייתנית

ונעקד על כוכב נון

על מזבח הלווייתנית

וממערכת המשושה

ומערכת שבע כפול

חמישים כוכבים משלימים

לנון

על מזבח הלווייתנית

ומשבעה כוכבים כפול

יוצאת היד החזקה

של הנשר הגדול הכוכבי

לחזק את כוכב הנון

במאה שערים

של הקדושה החדשה

על מזבח הלווייתנית.

 

פרץ גרין

---------------------------------------------

 

מתוך שיר המזלות:

שיר המזלות הדגיים של הלוויתן

לוויתן זה יצרת לשחק בו

 

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ולהשתעשע על מזלותיו

להוריד קשקשות הדג הגדול

להתפלא על סגולותיו

לשיר עם כוכביו

ולשתות משיחותיו

והן מתוקות כחלב ודבש

בים נאמניו

חזק ואמץ לב ימים

כי בא הזמן הרץ

ומים רבים לא יוכלו

לכבות את האהבה

עד שתחפץ:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

וירא בלק בן ציפור

את תחיית הציפור

ויגר מואב מבני ישראל

כי נחשב ישראל כציפור

כציפור מתה ביד סיחון

השומר את מלך מואב

ונהרג סיחון וקם ישראל

ולבלק הדבר כאב

ואמנם בלק קוסם היה

וחיפש מגרע ביעקב

וראה ששנים עשר המזלות

כבר נתמלאו על ישראל בטוב

ובזכות משה רבם ונביאם

להם האלהים קרוב

וחיפש נביא להפיל נביא

מלמעלה מקסמי כוכביו:

וחשב שנביא הוא קוסם אך ורק

במזלות שלמעלה מן הזודיאק:

אמרו לו "כוח הנביא בפיו ניתן

לדבר מפיו של הלוויתן

ומשה הוא הנביא משבט לוי

שיתן מזלם ממזלות הלוויתן":

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ופחד בלק מהציפור שקמה

אמר לזה דרוש הרשע בלעם

בהיותו קוסם כבר לקח לו שם

ועתה אם נביא הוא יבוא אצלם

לדבר בפיו גם הוא של הלוויתן

ולהמשיך שינויים בהלוך הזמן

לקלל את העם הזה היוצא ממצרים

ולא תקום צרה פעמיים

והביאו לבלעם קסמים בידם

לפייס אותו בבשמי מזלם

כי פחדו מנביא שכחו בפיו

ויודע לקלל אותם בשמם:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

כי מקודם בלעם קוסם היה

ועלה להיות נביא והתגאה

והתרחב ברוחו ואמנם

הפקיר את עצמו לקבל

דברים שהאלהים מדבר אותם:

ונקרא "בלעם" כי נביא לאלהים

עולה ממצב של אומה ושל עם

וראה למעלה מי"ב המזלות בסיבובם

וחשב גם הוא לשחות במימי הלוויתן

כי משם כוח הפה

בכה וכה

לנביא בהילוכם

ומשם שמירת הדג הגדול

המקושרת במגן אברהם:

ולא ידע בלעם מזה

שכבר אהיה אשר אהיה

השליט את משה

על כוחות אותם המזלות

בתורה שבעל פה

עד סוף כל הדורות:

................................................................

לוויתן זה יצרת בו לשחק בו

אבל לא מתגלים שמות חודשיו

החדשים והמתחדשים

אלא לפי זכות ציפוריו:

ולכן בלק שראה בציפור

את תחיית העם

חיפש את מי שהוא גדול

בדרגת בלי עם

וחיפש נביא שכוחו בפיו

ואמר לבלעם

לעלות אל מזלות הלוויתן

ולהתנבא משם

ועזרה לנו תורתנו הקדושה

בכוונת שפתה

וקראה לו בלעם

שהיה נביא וגם רשע

ועלה למזלות ההם

למעלה מהעמים

ומשם חשב לקוב את ישראל

 ליתר דברי הימים:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ובין פסוקיו של בלעם

אתה רואהו עולה

על דברי הימים

ודווקא משם

מפיק ברכות נוספות

על ישראל מבוראם:

וראה בלעם במזל קרב הדג

וחשב שמשם ירצה

להילחם נגד ישראל הדג הגדול הזה:

כי עם אחד הוא ישראל

בין המון גוים

והלא טוב להיות דג גדול

על גדלות שבעים עמים:

אך אמר לו מזל קרב הדג

שמע בלעם אם להשכיל תחפץ

'אֵל מוֹצִיאוֹ מִמִּצְרַיִם כְּתוֹעֲפֹת רְאֵם

לוֹ יֹאכַל גּוֹיִם צָרָיו

וְעַצְמֹתֵיהֶם יְגָרֵם 

וְחִצָּיו יִמְחָץ' (במדבר כ"ד, 8):

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ואמר המזל קרב הדג

הסתכל על שרה אמם

ואברהם איך היה מודאג

ושרה סבלה תשעים שנה

וילד לה עוד לא הושג

ואין לה עדנה וכבר

מחשבת בן תרחק

ואברהם בן מאה שנה

בהולדת שרה את יצחק:

שלא תחשוב שייכלה ישראל

מיסורים ומרוב סבלם

כי עם זה נחשב לצדיק כשרה

ולצדיק כאברהם:

ולב ישראל חזק

ומצרות לא מופג

והוא העם הנבחר

לנצח בקרב הדג

שמלווה אותו הלוויתן

בשדה המלחמה

ומנענע את זנבו הכפול

לעזור לשרה בנצחונה

ובסוף יפסיקו קרבות

וה" צבאות עם העם

ויהיה עם ישראל

צדיק כשרה

וצדיק כאברהם:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

אף על כבדות חמורים

כשבא הגואל ורוכב

להודיע את הבשורות

ועני הוא הגואל

ואין לו כי אם

חמור ועיר בן אתונות:

וכבד הוא על החמור הקטן

כי גדול הגואל ועצום

וחושב בן אדם שחכם הוא

אף כשאינו מבין כלום

והיה החמור מת מתחת למשאו

אם רוכבו לא היה מכה אותו קצת

אבל רק לזרז אותו

ואומר לו: מה אתה מחכה?

בשר את החדשות

וסדר את המנהג החדש

לפסח, שבועות וסוכות

וכתוב חזון על לוח

ימהרו בו הקוראים

שעל כן הכיתיך באהבה נסתרת

זה שלוש רגלים:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

בגאולה השלמה בזמנו

ואמנם בלעם הרשע לא ריסן

את כוונות אתונו

עד שנפתח פיה

מכח ה" אל עולם

ובכוונותיה הטובות

הפליא את כולם

ובפרט הפליא את בלעם

שקינא בחמורו של אברהם

וקם מוקדם בבוקר

להרביע את חמדו

כי להתנבא על הרבעים

לשונאי היה חפצו

כשישראל אינו עושה

את רצון קונו

להמציא עליהם

עלילות דמים

ושם ישראל ימחק

וגילה לו מזל

כבדות החמור

רמזים על אילו של יצחק

ואמר לו: לא לחינם הרשע

נקרא בלעם

לחפש עלילות על עם ישראל

בעת שאינו עם

ולכן אגרום לך שתגיד

 אחרי עבודת פרך

"חָטָאתִי כִּי לֹא יָדַעְתִּי

 כִּי אַתָּה נִצָּב לִקְרָאתִי בַּדָּרֶךְ" (שם, כ"ב, 34)

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

כי השוויתי אותך הפעם

אמר לבלעם מלאך ה"

לעמי בשאינו עם

ואני אלהיו

אף שנמצאתי כמעט

וכאילו אני בלי עם:

ומפני שאתה לעמי משתווה

למען הקים את זאת הנבואה

הרי אתונך

לסימן משיחי אשים

ואתה לא תבין על מה

עד שבסוף אגלה את עיניך

ולמפרע תחכם

על ההטיה והלחיצה והרביצה

נגד העם

אז תדע ותתחרט באופן פנימי

ותאמר "וְעַתָּה אִם רַע בְּעֵינֶיךָ אָשׁוּבָה לִּי" (שם)

והיכן היא האתון המשיחית

שרק בסוף פתחה את פיה

והלא רכב עליה המסכן

בתקוותו להציל ולהושיע

והוא שראה את מלאך ה"

וחרבו שלופה בידו

בדרך בשדה ובמשעול הכרמים

האתון שראתה אותו

ומפני שהאתון לא יכלה

לדבר באותה התקופה

נפלו הנבואות על ישוע עצמו

והוא שדיבר בעדה

ואך לתקופה

חוזר כוכבו

להסביר את המבוכה שעברה:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ונטתה מן הדרך

כי העם לא ראה

את מלאך ה"

וחרב שלופה בידו הייתה

ותט האתון מן הדרך

שקיבל בשבועה 

בבית ספר האיסיים

ותט ישועת ישוע ויצאה

ברצונו להציל

את פעולת מורה הצדק

לפני סגירת הזמנים

ולבית אין בדק

ותלך בשדה

לשדה משרתו

ודיבוריו לא כדרכם

ושנאו אותו

ויך בלעם את האתון

להטותה אל הדרך הידועה

ולא לחדש חידושים

במלכות ובתחייה

ואמרו שהוא חורג מן הדרך

שלא כתורה שבעל פה

ושאינו נוטל ידיו בעיר

ומחלל שבת בשדה

ונזהר העם לחדול ממנו

ולא לשמוע ממנו דברים

ונדחק המסכן הצעיר לעמוד

במשעול הכרמים

גדר מזה

מבית ספר האיסיים

וגדר מזה

מדרכי הרבנים

והוא באמצע ורואה את המלאך

והעם לא ראה וקם ויך

והכיר הוא בפשע ורוב חטאים

שלמד בנאמנות אצל האיסיים

ותילחץ אל הקיר

ותלחץ פעמיים

והוא לחצו

שנלחץ בירושלים

להרביץ קשות

על לחץ טעותם

והרגיז רבנים וכהנים

ותלחץ את רגל בלעם:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

והאשימו אותו

במשפט ללא צדק

בלי עדות וחקירה

ותלחץ את רגל בלעם

ויסף להכותה:

והוסיפו להכות אותו

במשפט מעוקם

ומילים קשות

וחוק מוזר

ויוסף מלאך ה" עבור

כי בקצווי חייו

נמצא המסכן

ויעמוד במקום צר:

כי ידע המלאך

את חטא העם הגדול

ואשר לישוע

אין דרך

לנטות ימין ושמאל:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ותרא האתון את מלאך ה"

ותרבץ תחת בלעם

שלא הייתה דרך להיות לישועה

אלא מתוך אשם

ובלעם פעמיים

ותרבץ תחת בלעם

ויחר אף בלעם

ותרבץ תחת חוקי רומא

מפני חרון אף הסנהדרין בזמנם:

ויך את האתון במקל

זה הצלב והאשם

שעל ראשו נופל

ולכפרת העם

בגורלו נדבק

כי ישוע בן יוסף הוא

אילו של יצחק:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ובא חמור זכר

לתקופת הימים

ונתלבש באתון

להגן על נקיים

ויפתח ה" את פי האתון

אבל לא ניתן מאז

ללומדים או להמון

להבין את דבריה, דברי פז

והחמור מברר את דברי האתון

אחרי שנבחר הגואל האחרון

מדבר בפי אתון בלעם

ובפי אתון ישוע

מפי החמור השלישי השלם

ואף עליו אומרים אשם

אבל אתון בלעם דברה

בסגנון של רמזים

ואתון ישוע לא נמצאת

בצורת דיבורים

ומי יפתח את פיו כעת

בתורת הסימנים

להגיד לעם קדוש

לתקן פלילים

ומה עשיתי לך

כי הכיתני זה שלש פעמים:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

אך אני חמור עם שלוש עינים

ומה לי איפוא בשלוש רגלים

אך נאספו רגלי אבותינו הקדושים

והלא הם רגלי כל החגים

על אברהם נאמר

"וַיַּחֲבֹשׁ אֶת-חֲמֹרוֹ" (בראשית, כ"ב, 3)

וביצחק נאמר

"שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר" (שם, 5)

ויעקב אמר על יששכר

"חֲמֹר גָּרֶם" (שם, מ"ט, 14)

כי בזכות אבותינו הקדושים

חשובות אף רגלי חמורים:

ונפתח פי האתון כלפי עליון

למי שהוא למעלה מכל עם

לבקש לדעת

למה עם האבות

יצטרך לקבל מכות

בשלוש גלויות

עד בואו למקום חפצו הסופי

ויאמר בלעם לאתון בנבואה

"כִּי הִתְעַלַּלְתְּ בִּי" (במדבר, כ"ב, 9):

הרבה עלילות דברים במשמע

ולמה תכה את רעך

אמר משה לרשע

וענה בעלילה

האם להרגני אתה אומר

כמו שהרגת את המצרי

והביט משה בעוון לב פלילי

ויאמר משה אכן נודע הדבר

ולא יספיק כאן דם הפר

וידע משה

שהגלויות באות

בעיקום לב בנסתרים

על שנאת חנם שנואה

ועלילות דברים:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

והתנבא בלעם על פיך

ויאמר בלעם לאתון

"כִּי הִתְעַלַּלְתְּ בִּי

לוּ יֶשׁ חֶרֶב בְּיָדִי

כִּי עַתָּה הֲרַגְתִּיךְ" (שם)

ואיך יאמר לו ה"

"יש חרב בידי" בנבואות

אבל רמז לו שכבר

החרב ניתנה ביד האבות

ובאה חרבו של יעקב

לתקן את עלילת הדברים

על יוסף בנו שכמעט נאבד

וכל שקרה לו עם האחים

ולכן "וַאֲנִי נָתַתִּי לְךָ, שְׁכֶם אַחַד עַל-אַחֶיךָ" (שם, מ"ח, 22)

ולא תיפסק מזרעך ירושתי

"אֲשֶׁר לָקַחְתִּי מִיַּד הָאֱמֹרִי,

בְּחַרְבִּי וּבְקַשְׁתִּי" (שם):

ומרמז על עלילת דברים

נגד משיחות ישוע

כמסופר באוונגליונים

ומשם הדבר ידוע

ו"לו יש חרב בידי

כי עתה הרגתיך"

היא גזרת כלייה

שבגלל קרבנו השתנתה

לגזרת הגלות הארוכה:

ותאמר האתון אל בלעם

מתנבאת האתון

כמתלוננת ומתחננת לארך אפים

בפיו של עם ישראל הכללי

לאביו שבשמים

שהוא למעלה מכל עם ומכל פה

"הֲלוֹא אָנֹכִי אֲתֹנְךָ אֲשֶׁר-רָכַבְתָּ עָלַי

מֵעוֹדְךָ עַד-הַיּוֹם הַזֶּה' (במדבר, כ"ב, 30)

זה עם ישראל שרוכב עליו ה"

בציוויי התורה

וכחמור היה בסיני

בכובד-משא התורה הקדושה:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

רצה להגיע הרשע בלעם

לאור גדול זאת הפעם

אור כל כך נפלא

שלא מבחין בין רשע מרושע

לבין צדיק מה" נושע

אור כשמש לאט לאט בהילוכה

הזורחת על כל בני עולם במידה שווה

אור מבהיר מעל לחלקים

שאין בו ציווי או חוב

אור שאינו מסתכל

על מחלוקות עשו ויעקב

וענה לו מזל הצב המואר

אתה טמא ולא תטהר

אם את אורי אתן

להאיר על כל העמים

לא יכירו בה"

רק בנחשים וקסמים:

ולכן לא אתן את אורי

להעשות לאור נופל

ואמנם כִּי לֹא-נַחַשׁ בְּיַעֲקֹב,

וְלֹא-קֶסֶם בְּיִשְׂרָאֵל;

כָּעֵת, יֵאָמֵר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל,

מַה-פָּעַל, אֵל: (שם, כ"ג, 23)

כי אל חי הוא אלהי יעקב וישראל

ישרים ימצאוהו וישבחו את פעולות האל:

ולכן "יִזַּל-מַיִם מִדָּלְיָו" (שם, כ"ד, 7) של מלכות הג'ירף

"וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים" (שם) של הצב המואר

"וְיָרֹם מֵאֲגַג מַלְכּוֹ" (שם, 8) בקרב הדג

"וְתִנַּשֵּׂא מַלְכֻתוֹ" (שם) בתחיית הציפור

"וְיַעֲקֹב, הָלַךְ לְדַרְכּוֹ" (בראשית, ל"ב, 2) בכבדות החמור:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ועל זאת באה רבקה אמנו

בטענות על הצב המואר

ואמרה לו "אִם-כֵּן, לָמָּה זֶּה אָנֹכִי" (בראשית, כ"ב, 22)

כי אשה אנכי ולא הר

אמר לה הצב המואר

כן את צודקת וצדקת

כי יש מואר באור אמיתי

ויש מואר בקללה מאור של שקר

ושניהם מהמאור יוצאים

ותאומים הם בבטנו

ולא מתברר

איזהו אור אמיתי

ואיזהו אור מזויף

עד שיוצאים לפועל בדברי הימים

אחד ברוך ואחד מוגף

והצער שאת סובלת

הוא צרות היסטוריות

כי שני גוים מבטנך יצאו

ויהיו לשתי דתות

ועד הסוף לא יתברר

מי הוא הברוך

ומי הוא המוגף

עד לזמן הגאולה השלמה

שבו תקום מלכות הג'ירף:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ושאול היה גבוה ראש

מכל העם

חשב בלעם

שמלכות הג'ירף

כל פעם

גדלה מראש

ומחדשת מלכות

עד שכל עם

תחתיה

ענה לו מזל הג'ירף

"יִזַּל-מַיִם מִדָּלְיָו

וְזַרְעוֹ בְּמַיִם רַבִּים

וְיָרֹם מֵאֲגַג מַלְכּוֹ

וְתִנַּשֵּׂא מַלְכֻתוֹ" (במדבר, כ"ד, 7-8):

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

אמר בלעם מספיק

באלו החיות המדברות

אעלה אל כוכב התכנית

ומשם אבקש נקמות

כי כלפי התכנית מי יקום

לסדר לו דרכים חדשות

והלא עם זה יתפזר בעולם

ויהיה מתבולל באומות

ומי יצילנו להחזיק בזהותו

ומי יושיענו נגד חרב וחנית

אלא אם כן זה כבר כתוב

בכוכב התכנית

ועלה הרשע למקום התכנית

ששם הנבואה היא בחוב

ואמר "אֶרְאֶנּוּ וְלֹא עַתָּה, אֲשׁוּרֶנּוּ וְלֹא קָרוֹב" (שם, 17)

והנה התכנית היא גאולת ישראל

ולכן "דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב" (שם)

והלא המטרה היא אחדות כל השבטים

ולכן "וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל" (שם)

והלא ייכרתו ממזרים בעולם

"וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב"

"וְקַרְקַר כָּל-בְּנֵי-שֵׁת"

יתבטל בתכנית זה הכוכב:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

ואמנם לאה אמנו

מכוכב התכנית

סבלה מכל ביתה

כי רוב התכנית

בהולדת בנים עליה נפלה

אבל אצל יעקב

למרות כל זה

היא נתמעטה באהבה

ורמז בשם "לאה"

לל"ו צדיקים בכל דור

החיים בדוחק ובצרות

ולפני ה"

מבושמים הם כמור

והיא תכנית נסתרת

מה" אלהינו

שהם מקיימים

את זכות העולם

בכל דברי ימינו:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

כי עלה בלעם אל מקלט ארמדיל

החזק והעצום

ואמר אולי בעת המשפט

לא ייקלטו אלו

ושוב העם לא יקום

וראה עד הדור הרביעי

הסופי לישראל

ועד השואה שכולה מוות

והסתר פנים מאל

וחשב למצוא את המפתח

למפלתם

אבל אחריה הביט

והנה הם חיים על אדמתם

וקיימים במדינתם

והתפלא מאד בלעם

ולא ידע להשכיל

עד שאמר לו הארמדיל שמע

"לֹא-הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב,

וְלֹא-רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל

 יְהוָה אֱלֹהָיו עִמּוֹ, וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ" (שם, כ"ג, 21)

ואף כשהוא מת

הוא קם לתחייתו

ועד שאף אחד לא יכול

 להרוג אותו

כי אל שדי שומרהו

ושוב אינו נופל

כי הבטחה הבטיח

לאבות

והיא תפארת ישראל:

................................................................

לוויתן זה יצרת לשחק בו

והשתדל בלעם

לשחות בים מזל אגם מלח

ולכלותם הפעם

ולא ידע שכאן

מכוסה הלווייתנית הנקבה

המלוחה שנהרגה 

כשסורס הלוויתן:

וחשב הרשע

שאלו המים המלוחים

מהם המלח יורד

לזרע בנים

ביקש לבטל את פעולתם

מזרע בני ישראל

ולכלותם

עד שיחלש ישראל באיבוד הרוב

אמר לו "טיפש, הרי אתה נופל"

ו"מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב

וּמִסְפָּר אֶת רֹבַע יִשְׂרָאֵל " (במדבר, כ"ג, 10)

כי ירבו זרעם

כעפר הארץ

וריבויים

מסופר מאלהיו

לכן זרעם מסופר בנאמנות

ומשתלם העם במצוותיו;

עד שישרים הם

ועד עת מיתתם

ועד רגעם הסופי

ישרים בלבם;

ובמעשיהם נאמנים

ודוחים כל תהו ובהו

אמר בלעם

"תָּמֹת נַפְשִׁי מוֹת יְשָׁרִים,

וּתְהִי אַחֲרִיתִי כָּמֹהוּ" (שם, 10):

וסימן לספר הכוכבים

שלאברהם אבינו היה

וישראל לכוכבים נדמו

אברם באברהם

ושרי בשרה;

שאינם מתים

מוות עצמי

ומובל ישראל לשלמותו

אמר בלעם: ואם נתפזרו

באומות ונאבדה ממנו זהותו

אמר לו מזל אגם מלח

אף הצאן הנאבד יימצא

ויוושעו המונים

מבית ישראל

כי כבר שמע ה" לדמעות

המלוחות של אימו רחל:

................................................................