תמונות המורה חיים - Photos of Teacher Haim

 

המורה חיים (מימין) ופרץ - The Teacher Haim (on the right) and Peretz Green

Morepho
המורה חיים - The Teacher Haim

morepho2

המורה חיים - The Teacher Haim

 

המורה חיים - The Teacher Haim 

 

מימין לשמאל: המורה חיים, בתו קלמי ואשתו הגברת מזל
From Right to Left: The Teacher Haim, Clemy and Signora Mazal


מימין לשמאל: דוד לוי, המורה חיים ומשה לוי - 1979
From Right to Left: Davide Levi, The Teacher Haim, Moshe Leviמימין לשמאל: המורה חיים, ג'יורדנו לוי ופרץ - שנת 1974
From Right to Left: The Teacher Haim, Giordano Levi, Peretz Green


mazal
מימין לשמאל: סטלה וג'יורדנו לוי, הגברת מזל והמורה חיים

From Right to Left: Stella and Giordano Levi, Signora Mazal and The Teacher Haim