כתב: פרץ גרין

תרגם מאנגלית: משה לוי

 

 

בית ספר האיסיים ופורים המפוענח

 

 

 

   לעיתים אנו מדברים על האור החדש של חנוכת החנוכות, ולעיתים על האור החדש של הבשורה החדשה הנובעת מכוכב כריסטו. האור החדש של חנוכת החנוכות מתייחס לבשורה החדשה הנפלאה והמוארת של בית התפילה החדש של הגאולה השלמה. לכאן העבר לא נכנס.

   הבשורה החדשה של כוכב כריסטו של הסימנים השלמים מתייחסת בעיקר להסברים החדשים והנפלאים הפותרים את כל הבעיות ההיסטוריות הגדולות של השליחות המשיחית של ישוע, והיא נכללת בעלה הכותרת החמישי מתחת לשם הכללי "ספר המפליא". מספר כתבים בסיסיים נכללים בו: ספר אסתר 13, האוונגליונים המתוקנים, תיקון יוחנן, ישועת ישוע ותיקון פאולוס.

   הקשר הכללי בין הכתבים הללו מתייחס להשוואה בין הסימנים ההתחלתיים שמאחורי ייסוד הנצרות לבין הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה שמגיעה בזכות הגואל האחרון, המורה חיים.

   כדי להבין את הבשורה החדשה חשוב לקבל את הידע של קיום הסימנים ההתחלתיים, מאחר שלסימנים השלמים היו סימנים התחלתיים בבית ספר האיסיים בשליחות ישוע, ולכן גם בנצרות. כל זאת חייב להילמד ככל האפשר.

   הטקסטים רבי החשיבות שנמצאו במערות קומראן, המכונים גם "מגילות ים המלח", אינם מייצגים רק מוצג ארכיאולוגי, אלא יותר מ-40 שנה לאחר מציאתם הם נלמדים בהתלהבות רבה על-ידי חוקרי היסטוריה ודת. מלבד הרחבת הידע אודות הדוקטרינות ולימודי האיסיים, הטקסטים ממשיכים להעלות ספקולציות מעניינות ועמוקות על מקורות הנצרות. עד היום מנסים החוקרים, בלהט רב, למצוא את הקשרים האפשריים בין שליחות ישוע ומשיחותו לבין המסדר המשיחי הנוקשה של האיסיים.

   מציאת טקסטים כאלו, תגלית שחשפה את העולם באופן כללי לאיסיים, היא בעצמה סימן גאולי. ללא הפצה קודמת בעולם של הידע הכללי אודות קיום מגילות ים המלח, לא הייתה לעניינים העוסקים בסימנים השלמים בנוגע לתיקון הנצרות נקודת התייחסות, כדי להתקשר לאוזני המאזינים.

   להלן מספר נקודות התייחסות מהותיות הדרושות להבנת העניין שמוצג במונחי הסימנים השלמים. נקודות אלו עולות בקנה אחד עם העניינים שנידונו בספר אסתר 13. הם חשובים להבנה כדי לקשר אותם להבנת התוכנית ההיסטורית של אהיה אשר אהיה, אלוהי הגאולה:

1. מורה הצדק.

א. דרגתו.

ב. כמייסד בית הספר הסודי של האיסיים.

ג. כ"גואל הנסתר" של האיסיים.

2. בית הספר הסודי של האיסיים

א. השם הנסתר של בית הספר: "בית ספר אסתר".

ב. הדרגה הכללית של בית ספר אסתר.

ג. הסודות הרבים שהיו ידועים לחכמי בית ספר אסתר.

ד. המסדר המשיחי של האיסיים.

ה. מיקום הנגד של האיסיים אל מול מלומדי התורה של אותם הימים והמשמעות ההיסטורית של עניין זה בתוכנית האלוהית.

   אני אנסה לקשר את נקודות ההתייחסות שהוזכרו למען הבנת הקוראים אל חמישה "רימוני יד" חזקים מאוד, ואעניק הסברים קצרים אשר יקשרו את ה"פיצוצים" השונים:

   רבים מן הנ"ל עונים למידע שחיפשו המלומדים בארבעים השנים האחרונות ללא הצלחה. הידע המכריע של הנקודות הנ"ל הגיעו דרך הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה, שנשלחו על-ידי הגואל חיים.

   החוקרים ניסו לקשר את מסמכי קומראן לעניינים היסטוריים וגאוליים, במיוחד בחיפוש אחר מקורות הנצרות, אך הם לא הצליחו להוכיח מסקנות ברורות. הבשורה החדשה של הגאולה השלמה, מאידך, מגיעה עם מסקנות שכבר קבועות בסימנים.

1. הפצצה הראשונה של העובדות: מדוע נמנעו החוקרים להגיע למסקנות אמיתיות וברורות? זאת מאחר שלא התאפשר להם לדעת את הסוד ההיסטורי, שהתגלה בפנינו על-ידי הגואל האחרון חיים, ולפיו ישוע נכנס לבית הספר של האיסיים ושהה שם 3 שנים שלמות, בהן קיבל סודות של קבלה מעשית, סודות שלאחר מכן הוא השתמש בהם כדי לבצע ניסים בשליחותו.

   עובדה זו לא יכולה להיות מוכחת במסמכי קומראן!

   עובדה זו, למעשה, מייצגת סוד היסטורי מהימן שאותו קיבלנו מן הגואל האחרון, חיים, ראש ל"ו הצדיקים בדורו.

   לא היה ניתן לגלות עניין זה לפני הזמן, וכאשר הגיע הזמן, העניין נחשף באופן ייחודי במסגרת הברית החדשה של הגאולה השלמה. אילו עובדה זו הנוגעת לישוע הייתה מתגלה לפני הזמן ומתפרסמת, הדבר היה מבלבל את ההיסטוריה, ואף שולח את הכנסייה הנוצרית לחורבן בטרם עת.

   עם זאת הנוצרים או היהודים לא היו יכולים לדעת לפני הזמן את האמיתות הקשורות לשליחות ישוע. גילוי מוקדם היה מבטל את הנצרות המסורתית, אך היה יוצר חוסר איזון היסטורי אחר. ה', עם זאת, סגר את כולנו, גם את היהודים, באי הבנה ובטעות כדי לתקן אותנו לבסוף עם ידע אמיתי של התוכנית האלוהית בהיסטוריה, תוכנית הכוללת את שליחותו המשיחית של ישוע, כריסטו של העמים.

2. ה"פצצה" השנייה "מתפוצצת" על יוחנן המטביל שהיה בבית הספר האיסיי במשך לפחות 8 שנים, ולפחות שנה וחצי עם ישוע במקביל.

   אנו יודעים מהמורה חיים שיוחנן כבר היה בבית הספר מספר שנים לפני ישוע, והצדיק לימד אותנו שיעורים על ההשפעה העמוקה של יוחנן על ישוע, הן בתוך בית הספר והן אחרי עזיבת יוחנן את בית הספר, מה שזרז את ישוע ליטול על עצמו את שליחותו, כפי שהוסבר בספר אסתר 13.

   מלומדים רבים סבורים שמקור שליחותו של יוחנן להטבלה ולתשובה הוא בקהילת האיסיים. אין להם דרך להוכיח זאת, והשאלה נשארה ברמת השערות אקדמיות ללא מסקנה.

   בדומה לעניין הראשון, גם עניין זה, אם מתגלה הוא לפני הזמן, יכול לגרום לבלבול היסטורי. ה"פצצה" חייבת להגיע מבית הספר החדש של אסתר של הגאולה השלמה בהקשר של הברית החדשה, אחרת היא לא תתפוצץ במידה שווה לכל הצדדים. העובדה אודות יוחנן חייבת להגיע יחד עם זו של ישוע, כששתי העובדות חייבות להיכנס מחדש למסגרת התוכנית ההיסטורית של ישועת הצאן הנאבד של בית ישראל ושל אומות עשו, בעקבות הידע החדש אודות הסימנים הגאוליים והמשיחיים ההתחלתיים שהתגלו בבית הספר האיסיי. רק הברית החדשה של הגאולה השלישית השלמה מספקת את האלמנטים להשלמת הדברים.

   אנו מדברים על כך בגלל החשיבות ההיסטורית של עניינים אלו ולשם הבנה מדוע אל שדי לא אפשר לעובדות כאלו לצאת לאור לפני הזמן, לא על-ידי ראשי הצדיקים הנסתרים ולא במגילות ים המלח. גילוי כזה היה הורס את האיזון ההיסטורי מבלי לבנות איזון חדש ונעלה על פני זה ההרוס.

   תלמידים חייבים להתבונן עמוקות על קביעות אלו כדי להבין אותן היטב. הבנת נקודות ההתייחסות שלנו והניסיון להרגיש את הרעשים מחרישי האוזניים של ה"פצצות" מתאפשרים כעת.

3. ה"פצצה" השלישית "מפוצצת" את ההיסטוריה היהודית ביחס לתקופה שקדמה לחורבן בית המקדש השני, שאורכה כ-200 שנים. תקופה זו מקבילה לקיום בית הספר הסודי של האיסיים, אשר הוקם בהתאם להנחיות, ראשית בעל פה ובהמשך בעיקר בכתב, בידי מורה הצדק לפני מותו המזוויע בהוראת הכוהן הגדול.

   היסטוריית בית הספר (וקהילת האיסיים) מייצגת עדות חשובה, בשל היותה חיצונית לברית החדשה הנוצרית, אודות רמת השחיתות הגבוהה ושנאת החינם ששררו באותה התקופה, למרבה הצער, בקרב מנהיגי העם, הכוהנים ומלומדי התורה. עובדה זו רק מחזקת את המידע ההיסטורי שכבר ידוע. אך לא זאת ה"פצצה".

   ה"פיצוץ" מגיע מצד אחר של הסוגיה. מאחר שבית הספר האיסיי היה זה שקיבל את הסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים בזכות מורה הצדק, ניתן להגיע למסקנה עצומה: המקום היחיד לישועה באותה התקופה היה בית הספר האיסיי (וקהילת האיסיים). באותה התקופה, ה' היה, כביכול, קרוב רק אליהם ותמך בהם בשל קדושתם הנעלה, יושרם וכנותם. כל שאר החברה לא קיבל את חסד ה'.

   עבור נוצרי, המורגל בביקורת של מלומדי התורה, העניין נראה כתואם את הטענות בברית החדשה. עם זאת, עבור העולם היהודי, הטענה כי באותה תקופה בה עמד בית המקדש על כל כוהניו, התקיים מוסד תורני וירא ה' שהיה אהוב על-ידי ה' יותר מן המקדש, הכהונה, מלומדי התורה והסנהדרין, היא בהחלט רעידת אדמה. עבור העם היהודי גילוי זה דורש כדור חזק נגד כאב ראש בעקבות 2000 שנים של כאב כזה.

   המפתחות של הסימנים השלמים, עם זאת, מאשרים בדיוק את העובדה הזו, והתוצאה של התרחבות הנצרות בעולם היא הוכחה לכך. בשורשי הנצרות בבית הספר, הסימנים ההתחלתיים של האור החדש של חנוכה, שיצא לבסוף לאומות העולם, היו יותר אהובים בפני ה' באותה העת מאשר העבודות בבית המקדש או השיעורים של מלומדי התורה. זה היה בשל רצון ה' ללב טוב וישר, לפעולות של צדקה, רחמים ורצון טוב, האהובים על-ידו. העבודות בבית המקדש ולימודי התורה לא הביאו את האור החדש לעולם. זה מאשר בדרך יוצאת דופן את סוגיית המנורה ממשלו של ישוע בדרשתו על ההר (מתי, ה'), מנורה שבידי ישוע האירה לכל קצווי תבל.

4. ה"פצצה" הרביעית היא ידע הסודות והכוחות הסודיים בבית הספר האיסיי, כפי שלימד אותנו המורה חיים. ידע קיום הסודות הללו בבית הספר מפוצץ את הניסים שביצע ישוע, עליהם מסופר באוונגליונים. ידע זה גם מפוצץ את המיתולוגיה הנוצרית, שהושתלה באותות ובניסים של ישוע. באותו זמן הוא מכניס לפרופורציות חדשות את אותן פעולות ניסיות של ישוע, ומקשר אותן שוב אל שורשיהן במסורת הנסתרת של ישראל, במיוחד אל מסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה.

   הידע שמורה הצדק היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו והידע של הקשר הקרוב בין ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים ואליהו הנביא, ראש בני עליה בכל דור, סולל את הדרך להבנה כיצד סודות כאלו, אמיתיים ועצמתיים, כְּאלו של אליהו הנביא, זכרו לברכה, הפכו לירושת החכמים היהודיים בבית הספר האיסיי. אם גילוי זה לא "מפוצץ את המוח" בהבנה חדשה, אזי זהו סימן לשינה עמוקה.

5. ה"פצצה" החמישית היא סינתזה של ה"פיצוצים" הקודמים, ומציבה את ההסברים על שולחן של זהב משובץ ביהלומים אודות מה שקרה:

   לפני גילוי הסימנים השלמים אף אחד לא ידע שהגואל האחרון יהיה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים. אפילו במסורת לא ידוע שמרדכי הצדיק, הגואל השני של העם היהודי, היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. דרך הסימנים השלמים של הגאולה השלמה, התגלה גם שמורה הצדק, מייסד בית הספר האיסיי, היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים.

   יחד עם החידושים ההיסטוריים מתגלה עוד עניין יוצא דופן: מזמן מרדכי הצדיק, הסודות המשיחיים והגאוליים האמיתיים הוחזקו באופן בלעדי בידי ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור. ניתן לומר שהסוד ההיסטורי הגדול של אוצרות מלכות השמים, הנסתרים בסימנים הקשורים לשם אהיה אשר אהיה, אלוהי הגאולה שהתגלה למשה בסנה הבוער, היה בידי אדם אחד בכל דור.

   בגאולה הראשונה בידי משה ירדו סימני החלק הראשון של השם, "אהיה". בגאולה השנייה של פורים בידי מרדכי הצדיק ירדו הסימנים של החלק השני של השם, "אשר", ובגאולה השלישית השלמה בידי הגואל האחרון, חיים, ירדו הסימנים השלמים הגאוליים והמשיחיים של השם השלישי והאחרון, "אהיה".

   עם הגעת החלק השלישי של השם, בא הזמן לשלמות השם המקודש כולו, אהיה אשר אהיה, המשלים את כל ההיבטים של הגאולה, גם אלו של העבר. לפיכך הגאולה השלמה היא גם הגאולה ה"משלימה" את העולם, כאשר הוא נכנס לגאולתו האוניברסאלית הגדולה.

   פריצת הדרך ההיסטורית הנוראה, מוסרית, דתית וחברתית בין סדר העולם של העבר לבין הסדר החדש של העולם בגאולה השלמה, דורשת דור ארוך וקשה בן 65 שנים על-מנת לקיים את ה"תיקון". הכלי הזמני שיועד על-ידי ה' לשאת עדות בעצמו למהפכות ולשינויים המדהימים נקרא "הדור הרביעי הנעתק". הוא נקרא "נעתק", מאחר שהוא נפרד ומובדל מכל הדורות האחרים של העבר והעתיד. זהו דור ייחודי, שבו קצב האירועים הוא כה עוצר נשימה, על מנת לרגש את כל האנושות ולעורר אותה ממאות שנים של מצב "ללא ה'" אל ידע אינטימי של רוח אל חי אחד עד אשר "כִּי-כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְּטַנָּם וְעַד-גְּדוֹלָם" (ירמיהו, ל"א, 33).

   בשם אהיה אשר אהיה החלק השני "אשר" מתקשר עם הגאולה השנייה, זו של פורים, בידי מרדכי ואסתר, כמוסבר, שלעיתים קרובות מכונה הגאולה הנסתרת. גם שם ה' לא מופיע במגילת אסתר המסורתית, מה שמסמל את נסתרות ניסי ה' למען ישועת עמו ממעמקי הגלות.

   ההסתרה הזו נראית גם בשם אהיה אשר אהיה. בלשון הקודש השם "אהיה" הוא עצמו שם ה', ולכן הוא מייצג את גילוי שם ה', ישתבח שמו, בפתיחות ובבירור, כפי שהיה בגאולה הראשונה, עם ניסים גלויים, מניסי מצרים דרך נס ים סוף ועד לגילוי התורה.

   כך גם בגאולה השלמה יש בכל שלב ניסים גלויים, מגילוי הסימנים השלמים דרך קבלת הלוחות החדשים של החוק החדש ועד לבניין בית הגאולה בן 7 הקומות בירושלים ובבאר שבע. ישנם ויהיו אף ניסים גלויים יותר גדולים, נפלאים ואוניברסאליים במהלך כל הדור הרביעי מאשר בגאולה הראשונה, אך בצורות ניסיות חדשות, המדהימות את השכל ומחדשות את הלב ברוח חדשה ומובטחת. בפעם הזאת, עם זאת, רוח זו תישאר ותנצח.

   מסיבות אלו שני השמות "אהיה" שווים. שניהם מסמלים התגלויות עם ניסים גלויים בעולם ועם גילוי חוק ה'. השם "אהיה" הראשון מייצג את התגלות ה' בגילוי הראשון של הגאולה, בעוד השם "אהיה" האחרון מייצג התגלות של ה' בגילוי הסופי והמסכם של אהיה אשר אהיה.

   השם "אשר", מאידך, מייצג את הקשר הסמוי בין ההתגלויות השונות. צורת השם "אשר" אינה משקפת אף צורה של שם ה'. אנו יודעים שכחלק של השם המלא אהיה אשר אהיה, גם "אשר" הוא שם, אחרת מדובר רק במילת קישור.

   אך כעת, תלמידי בית ספר השושנה, הבינו ש"מילת קישור" שילבה וקישרה 2600 שנות היסטוריה ויצרה קשר גאולי נסתר, שהוסתר מעיני האנושות מפורים שבפרס ועד להתגלות הסימנים השלמים של השם "אהיה" האחרון. כל ההיסטוריה, לפיכך, "מתאחדת", כאשר השם "אשר" מוכן, כביכול, להראות את מיקומו הנכון ככוח המקשר בין הגאולה הראשונה של "אהיה" לגאולה השלמה של "אהיה".

   אין ספק שבכל המאות הללו היה זה בלתי אפשרי לקשר את הגאולה הראשונה ואת הגאולה השלמה עד לבחירת הגואל האחרון והסימנים השלמים.

   מן הגואל חיים, החמור אוכל את לחם האמת הזו ונוער קשר נסתר. השם "אשר" היה לצד אליהו הנביא, זכרו לברכה, נביא הגאולה, ככתוב: "כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. כד וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם" (מלאכי, ג', 23-24). בהמשך עבר השם לאלישע, התלמיד הישיר של אליהו. מאלישע הוא עבר מאחד לאחד בכל דור עד שבמהלך גלות בבל הוא הפך לירושה הקדושה של מרדכי הצדיק. עם פורים, חלה השלמה של השם "אשר" עבור העם היהודי, מה שאפשר לאחר הגאולה את שיבת ציון, את בניית בית המקדש השני, את קביעת החקיקה החדשה ואת החזרה לדת המסורתית של ישראל.

   ניתן היה לראות בכך גם ניסיון היסטורי לקשר את השם "אשר" לשם "אהיה" האחרון כדי להגיע לגאולה השלמה. בחזרה זו לארץ, עם זאת, היה צורך שהאור הגאולי שהתקבל על-ידי בני ישראל יוכן למטרות אוניברסאליות, אור לעמים. לאור זה היה הכוח להתפשט לכל קצוות תבל, להשיב את בני הצאן הנאבד של בית ישראל ולהמיר את האומות האליליות אל האמונה האמיתית באל חי אחד, גואלו הקדוש של ישראל.

   בדרך זו כל השם אהיה אשר אהיה היה יכול להתגלות לעולם בנס עצום, והחוק האוניברסאלי החדש היה יכול להתגלות לכולם, מה שהיה מעלה את אמונת האנושות לכל הזכאים על הארץ, וחותם את הברית החדשה של הגאולה השלישית השלמה.

   במקום זאת, שלמות השם "אשר" המתקשרת עם פורים לא הצליחה להפוך לקשר פעיל אל השם "אהיה" האחרון. אמונת האנשים לא השיגה את רוח האהבה כדי להפוך את העם לעם כוהנים לעולם. המחסור הזה השאיר את האנשים חלשים בכל המובנים, כך שהם לא הצליחו לבלום את הרוע מלהשתלט על החברה, שהלכה והפכה עם הזמן לפחות רוחנית וליותר מושחתת.

   השם "אשר" נשאר בפורים היהודי ללא יכולת ליטול את תפקידו כמאחד השם האלוהי השלם בגאולה השלמה: אהיה אשר אהיה. אמת השם "אשר" נשארה רק אצל ראש הצדיקים הנסתרים, בסודיות, בכל דור. כ-200 שנים לפני חורבן בית המקדש השני, השם "אשר" היה עם מורה הצדק.

   הוא ראה בחכמתו הנבואית שעַם המסורת של בית המקדש השני נמצא בדרך לכליה ולא בדרך לבנייה. הוא הבין את הצורך ההיסטורי להקים מקום מקלט ושימור כדי שהיבטי הגאולה של השם "אשר" יתקדשו, כך שכאשר יגיע זמן גילויו לעולם, הוא יתקשר לשם האחרון. למטרה זו הקים מורה הצדק הנסתר את בית הספר של אסתר, שנועד להכלה ולשימור של הסימנים המשיחיים והגאוליים של השם "אשר".

   האלמנטים הגאוליים של השם "אשר" מכילים גם שני היבטים כלליים שניתן לאפיינם כ"אור הנסתר והפנימי של פורים" ו"האור החדש הגלוי והקדוש של חנוכה". לאחר מות מורה הצדק, סימני "אשר" המשיכו לחשוף פלאים בתוך בית הספר של האיסיים, בהתאם לזמן וביחס לזכויות אינדיבידואליות.

   בנקודה מסוימת של אותו גילוי המשכי, סימני האור של חנוכה הגיעו, אור שחייב להתפשט לכולם, כדי שיראו אותו. הסימנים של אור זה העניקו מספר סימנים התחלתיים ליוחנן המטביל, שבשל כך התחיל לראות את שליחותו במדבר, בחוץ, תוך חופש לפעול למטרת הפצת האור. אותם סימנים של האור החדש התגלו לישוע בבית הספר, והוא ראה את עצמו באותו האור ועזב את בית הספר כדי להשלים את שליחותו.

   בדרך זו או אחרת היה צריך לצאת "אור" לעולם. סימני "אשר" בתוך בית הספר היו גם לאחר מות מורה הצדק מתחת לסמכותו. סימני "אשר", שהוצאו מבית הספר על-ידי יוחנן המטביל וישוע, לא יכלו עוד להיות תחת הסמכות מלמעלה, ולפיכך הסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים שהובאו על-ידי ישוע לא היו מוגנים מפלישות של כוחות שקריים.

   אם, באופן היפותטי, היו היהודים של אותו הזמן זכאים לאותם הסימנים והיו מפיצים אותם ברמה האוניברסאלית, אותם כוחות שקריים היו מתבטלים על-ידי המסורת האמיתית. עם ישראל, עם זאת, היה במצב של אשמה עמוקה, ואותו האור האוניברסאלי, שיועד להאיר לאומות העולם, יצא מעוות, מזוהם ולא מאוזן. השם "אשר", שיצא ללא סמכות, שינה צורה, כך ששלוש אותיות השם "אשר" השתנו ל"ראש", והקורבן המשיחי המסכן הפך ל"ראש הבריאה" בידי אבות הכנסייה. עניין זה מוסבר בבשורה החדשה.

   השם האמיתי "אשר" נשאר אצל ראשי ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל הדורות עד שהגיע לצדיק השלם, המורה חיים. כאשר הוא נבחר על-ידי ה' להיות הגואל האחרון והשופט המשוח במלכות השמים, החלה ירידת הסימנים הגאוליים והמשיחיים השלמים של הגאולה השלישית השלמה.

   מתחילת ירידת הסימנים הנוכחית, הסימנים, מאחר שהם הסימנים השלמים, מכילים את סימני התיקון הדרוש של העיוותים האליליים וטעויות העבר, ולכן הם מתקנים דרך התיקון הנוצרי את השם "אשר" שנהפך ל"ראש". עבור התיקון במחנה היהודי, הם מביאים את הסימנים החדשים של הרפורמה הגדולה ביהדות ואת סימני חנוכת החנוכות, שמרחיבים את אור אלוהי ישראל לכל העולם.

   בדרך זו ה"מיסתורין" של פורים הגדול של הגאולה השלמה מפוענח בזכות הראש הנבחר של ל"ו הצדיקים הנסתרים, הגואל האחרון, השופט המשוח במלכות השמים, עבד אל עליון, המורה חיים.

   אם יש כאלו שמוצאים קושי בהבנת הבשורות הגאוליות הללו, אני יכול להבטיח להם שזה רק בגלל אי היכרות עם ענייני הגאולה השלמה, שנידונו והוסברו בספרים השונים של ספר משנת חיים. אין זה קושי אמיתי, ואותם אנשים יוכלו להיות בטוחים שעם הזמן והידע של הנושאים הללו ונושאים קרובים להם, הם ימצאו את עצמם עם הבנה מלאה, מאחר שכל הסבר של הבשורה החדשה משולב באחידות הברית החדשה השלמה.

   החלק המקדמי הזה של ספר אסתר הוא, עם זאת, ייחודי בכך שהוא מקבץ את הסימנים הגאוליים של פורים בבית הספר החדש של אסתר יחד עם הסימנים החדשים של חנוכת החנוכות הקשורים לבית ספר השושנה. זה מייצג איחוד מחודש וחשוב בין שני האורות: של פורים ושל חנוכה. זהו איחוד הולם המאפשר את שלמות האור של חנוכת החנוכות על מנת שיצא החוצה אל בני ישראל ואל בני אומות העולם, לכל מי שיהיה זכאי לאמונת האור החדש של הגאולה השלישית השלמה בזכות המורה חיים. אמן.