כתב: פרץ גרין

תרגם: משה לוי

 

לוח ההתבוננות המשולשת

 

***אין זה רצוי ללמוד טקסט זה עד לימוד העניינים הכלליים של הגאולה השלמה: ששת הסימנים השלמים עם הסבריהם, מערכות הכוכבים בספר הכוכבים ו-13 מזלות הדג הגדול לוויתן.***

 

שלוש האותיות פרץ נקראות באופן הפוך: צרף, שמשמעותו הבסיסית: לצרף, ובהתייחס ללוחות הגאולה השלמה שהובאו על ידי הגואל חיים, משמעות המילה צרף היא לצרף יחד את אותיות ומילות הלוחות. סימן נדרש לכך, ועל כן פרץ הפך לצרף, איש הלוחות.

הגואל חיים הוא המביא ממלכות השמים את הלוחות לעולם. אני רק נושא תואר סימני חמורי קטן. אני כמעט ולא טוב בשום דבר, כל שכן לא ראוי להביא את לוחות הגאולה השלמה, אך הלוחות חייבים לרדת, עם זאת, מאחר שהמורה חיים מלמד אותנו את הלוחות ממלכות השמים. זוהי אזהרה עבור כולם לא לנסות להפוך אותי למשהו, כי אני רק סימן. זהו רק סימן ולא יותר. הצדיק הנבחר חיים כגואל הגאולה השלמה מוריד את תכני הלוחות הגאוליים לעולם.

הצעה ראשונה: היו סבלניים ואל תפסיקו לקרוא את הלוח הזה עד שתשלטו בתוכנו. זאת מאחר שברגע שתבינו אותו היטב, תוכלו להיכנס אל ההתבוננות המשולשת עצמה ולהתחיל למעשה להתבונן.

הצעה שנייה: הקדמה זו מנסה לסייע לכם להבין מספר נקודות בנוגע למיקום הלוחות, כדי לפזר כל בלבול שיכול לנבוע מטרמינולוגיית ספר שושנת משנת חיים. לפיכך אל תנסו להתמקד בעניינים שנראים לכאורה מבלבלים, אלא חפשו הסבר מדויק יותר בהמשכו של הטקסט. הבלבול יכול לנבוע ממספר מונחים, כחמישה לוחות הברית, שלושת עמודי החוק החדש הכוללים 30 צעדים ועניין ההתבוננות המשולשת באופן כללי.

לעיתים אנו מדברים על לוחות אסתר, לעיתים על לוחות הגאולה השלמה, ולעיתים על חמישה כוכבי אסתר במלכותה (או אסתר במלכות אחשוורוש) ועל חמשת כוכבי בית הדין העליון של מרדכי הצדיק כמקורות לשני לוחות הגאולה השלמה, המייצגים את חידוש עשרת הדיברות (של התורה) ואת עשרת הדיברות בהקשר לצדיק החי באמונתו. בין שני לוחות אלו אנו מדברים על לוח אחד ארוך, הכולל את עשר המידות של העמוד האמצעי.

מידות העמוד האמצעי עולות בקנה אחד עם מדרגות השיש הלבן במלכות השמים. המידות הן 36: 10 המידות של העמוד האמצעי, 13 המידות של מערכת אסתר במלכות אחשוורוש ו-13 מידות הלב הטוב בהתאמה ל-13 כוכבי מערכת השושנה.

מידות מלכות השמים יורדות דרך מערכת אסתר במלכותה. זאת הואיל וקיים קשר בין מלכות אסתר למלכות השמים. הבסיס של מידות אסתר היה צניעותה, שתאמה לקשר בין המידות הנסתרות של הענווה ובין ענוותה של המלכה היפה אסתר.

מלבד לוחות אלו, קיבלנו גם את הלוח המקורי של 7 מצוות בני נח, אותם הוא הביא עמו לתיבה, אמנם הם אינם חלק מהקדמה זו (ראו: לוח 7 מצוות בני נח).

 

הבה נתחיל לעבור על מבנה חמשת לוחות הברית. זהו ספר שנמצא בעלה הראשון מ-13 עלי ספר משנת חיים. חמשת הלוחות הברית מייצגים חמש מסורות. הם יכולים גם להתקשר, עם זאת, לשלושת עמודי ההתבוננות המשולשת, שמתקשרים לשלוש העליות של משה רבנו. לפיכך:

1. לב הנביא

2. לב השושנה

3. לב הדג הגדול לוויתן

לוח ראשון: מסורת משה

לוח שני: מסורת אהרון

לוח שלישי: מסורת אליהו הנביא

לוח רביעי:  מסורת יהושע

לוח חמישי: מסורת הגאולה השלמה

על מנת להבהיר פעם אחת ולתמיד את הטעויות האליליות של הדוקטרינות המיסטיות של ספר הזוהר, שכל זרמי היהדות שהזדהמו מהן חייבים להיטהר, יש צורך בחמישה לוחות הברית, שנועדו לנסח ולקבוע את החרם מדאורייתא. כל ספר חמישה לוחות הברית מייצג את החרם, אך במסגרת הלוח הרביעי, נוסח החרם הוא טקסט עצמאי. ההסברים העיקריים נגד האלילות בתורה נובעים מחטא עץ הדעת טוב ורע, חטא דור אנוש, חטא דור מגדל בבל וחטא עגל הזהב. הסברים אלו (שבסיסם הוא בתורה, בתלמוד, בפוסקים ובהלכה) לקוחים מספרו של יחיא אבן שלמה אלקאפח שנקרא "מלחמות השם"[1], ונוסח מקוצר ממנו באנגלית נקבע כטקסט מקדים לספר חמישה לוחות הברית.

חטא הפרי האסור, חטא דור אנוש

חטא עגל הזהב

חטא מגדל בבל (בלבול הלשונות הקבלי של ישראל נפתר רק דרך המסורת הנסתרת האמיתית והנעלה של אליהו הנביא, כי הטעות הגיעה במסגרת דוקטרינות מיסטיות וטיעונים מטאפיסיים)

הדיבר השני - החרם מדאורייתא

המסורת האמיתית החדשה של הגאולה השלמה

חלוקה זו חייבת להיות מוסברת דרך הבנת ההבדלים של חמשת לוחות הברית עצמם. ראשית כל נשייך את חמשת הלוחות לחטאים האליליים עד (וכולל) לעגל הזהב. הלוח השלישי מתקשר לחטא המגדל, מאחר שהעמוד האמצעי הוא מגדל המידות, שנמצאות בניגוד ישיר לכוונות המרושעות של בוני המגדל.

הפרי האסור מייצג את הרצון להתוודע לידע הנסתר ללא רשות ואת כוח הפיתוי הנורא בהקשר לכך.

דור אנוש מייצג את חטא האבות המוטעה בשיוך שם ה' לכוכבים. זהו המקור לכל השיוכים האליליים שנעשו בהמשך ההיסטוריה.

אנו ממקמים את חטא עגל הזהב בלוח השני מתחת למסורת הכוהן הגדול, אהרון, בשל אחריותו למה שקרה. המטרה היא משולשת: להסביר את היחס שבין חטא העגל לבין ניתוץ לוחות עשרת הדיברות, להסביר את הטעות של אהרון ולענות, על ידי ההסבר, ליהודים ההמומים, כיצד רבים מחכמי התורה הגדולים ומן הרבנים ידועים נפלו במהלך 400 השנים האחרונות לטעות אלילית כה גדולה מבלי לדעת על כך.

מדוע שני לוחות עשרת הדיברות מתחלקים בין משה ובין אהרון? הסיבה לא קשורה ישירות לדיברות עצמם, אלא לקשר השורשי בין שני הדיברות הראשונים לבין שני הלוחות. באותו אופן ששתי העליות של משה נדרשו לקבל את עשרת הדיברות, כך היה גם צורך בשני הלוחות. ידוע שרק שני הדיברות הראשונים נשמעו על ידי העם ישירות מה'. היה זה המינימום ההכרחי, הואיל והדיבר הראשון מכיל את המקור לכל המצוות החיוביות (מצוות עשה), והדיבר השני מכיל את המקור לכל המצוות השליליות (מצוות לא תעשה).

הדיבר הראשון מכיל את האמונה העליונה של משה והוא דיבר האמונה. הדיבר השני הוא הדוקטרינה של האמונה המונותיאיסטית הטהורה בצורה של איסורים נגד עבודה זרה. אם, לשם הדיון, הדיברות היו מיועדות רק למשה, הדיבר הראשון היה מספיק, אך מאחר שאמונת ישראל לא מגיעה לדרגת אמונת משה, יש צורך בדיבר השני כדי למנוע טעויות וחטאים אליליים.

לפיכך בעמוד הראשון, הלוח הראשון הוא מתחת למסורת משה, בעוד שהלוח השני הוא מתחת למסורת אהרון. הלוח הראשון מייצג את האמונה הנעלה של הדיבר הראשון. ההסברים של הפרי ושל דור אנוש מגיעים כדי לתקן את האמונה הנעלה.

הדיבר השני (בעמוד הראשון זהו הלוח השני, זה של מסורת אהרון) מתקן את כל הדוקטרינות התיאולוגיות השקריות. מניתוץ הלוחות הראשונים אנו מבינים שטבע חטא העגל היה כזה שה"אלילות הדוקטירנלית" של הערב-רב, הנובעת מן הדוקטרינות האליליות במצרים של עשרת האלים הגדולים, הייתה יכולה לגרום לבסוף להאהלה של שני הלוחות ושל עשרת הדיברות, אם משה לא היה מנתץ אותם.

עם הידע הזה, אנו בוחנים את הדוקטרינה השקרית, שבסיסה הוא עשרת הספירות הנאצלות של עולם האצילות של ספר הזוהר, ואנו רואים שמקור הטעות הוא זהה: דוקטרינת האצילות השקרית (השקפות הערב-רב באופנים מסוימים היו גסות יותר מן המטפיזיקה המתוחכמת של פרשנות התורה של הזוהר ושל הקבליסטים, על אף שבמובן אחר השקפות הערב-רב היו מורכבות יותר בשל טקסי הכישוף המורכבים שהן הכילו ובשל הלימודים המורכבים והאמונות ביחס לכוכבים וכו'). בלימוד מעמיק של שורשי האלילות, מתגלה שהערב-רב האמין למעשה שעגל הזהב יחליף את עשרת הדיברות, בהתאמה לדוקטרינת עשרת האלים הנאצלים של מצרים.

הדיון בנוגע לעגל הזהב והבלבול של אהרון על כך שלא הבין את בסיס המנטאליות האלילית של הערב-רב ברצותו את עגל הזהב, הוא הבסיס של הטהרה הסופית של עגל הזהב האחרון של ימי הדין האחרונים. גם חרטת אהרון והיותו נסלח הגיעו על מנת לסייע למחילה לפיה חלק מן היהודים הדתיים, שנפלו שלא במודע למלכודת האלילית הזו, יבינו לבסוף את הטעות ויתקנו את החטא, ככתוב: "וּבָא לְצִיּוֹן גּוֹאֵל וּלְשָׁבֵי פֶשַׁע בְּיַעֲקֹב" (ישעיהו, נ"ט, 20).

הן האמונה הנעלה של משה רבנו והן התיקון של טעות אהרון נדרשים כדי לתקן ולהשלים, כביכול, את עשרת הדיברות המקוריים עבור ישראל והעולם בזמן הגאולה השלמה. זאת מאחר שחטאו של אהרון חזר עם החטא המחודש של עגל הזהב, ועל כן עשרת הדיברות לא נקראים כראוי. סילוף בבסיסי האמונה מסלף הכול, ומסיבה זו, חידוש שני הלוחות הראשונים והשבת הטהרה לעשרת הדיברות המקוריים נמצאים תחת העמוד הראשון, בעוד שכפי שנראה מיד, לוח הדיבר השני, שנמצא תחת מסורת יהושע בן נון בלוח הרביעי, הוא חלק מן העמוד השלישי. הקבלה השקרית לא רק שפסלה את התורה הקדושה של ההווה, אלא גם פסלה, השם ישמרנו, את תורת העבר, תוך שפירשה אותה בבסיסי אמונה מוטעים.

עניין זה מתייחס לעובדה שלב הנביא של העמוד הראשון נדרש על מנת שהתיקון והחידוש של עשרת הדיברות באמונה הטהורה של אברהם וסיני יוכלו להפוך לכוח המחדש את המסורת הנבואית החדשה של הגאולה השלמה במסגרת העמוד השלישי.

המסורת הנבואית הראשונה והבסיסית היא של התורה עצמה (ושל מסורות נבואיות קודמות כמו זו של האבות או של בית הספר הנסתר של שם ועבר, שידועות מן התורה או מן מסורת התורה שבעל פה דרך משה). לפיכך טהרת האמונה במבט של עשרת הדיברות המקוריים מאפשרת למסורת הנבואית של התורה להיות מסופרת שוב, כביכול (או מסופרת בפעם הראשונה במקומות בהם היא הייתה נסתרת) בזמן הסימנים השלמים של הגאולה השלמה.

העובדה שהמסורת הנבואית של התורה הופכת שוב לנבואית עבור הגאולה השלמה נובעת מן הנבואה האחרונה של מלאכי (ג', 22-24): "כב זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי, אֲשֶׁר צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל, חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים. כג הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא. כד וְהֵשִׁיב לֵב-אָבוֹת עַל-בָּנִים, וְלֵב בָּנִים עַל-אֲבוֹתָם--פֶּן-אָבוֹא, וְהִכֵּיתִי אֶת-הָאָרֶץ חֵרֶם". נבואה זו מייצגת את הקשר הנבואי בין כל נבואות העבר ובין הנבואות החדשות. לפיכך כפי שתורת משה היא הכרחית לגאולה השלמה, כך גם הנבואה "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא" וכו' מחדשת את תכני התורה עצמה. זהו דבר בלתי יאמן, אך כך הוא[2].

בנבואה הנ"ל אנו רואים את שתי המסורות הנבואיות הנדרשות כדי להשלים את המסורת הנבואית, שתתחדש עבור הגאולה השלמה - זו של משה רבנו וזו של אליהו הנביא, זכרו לברכה. סיבה אחת לכך היא שהמסורת הנבואית, שחייבת להיקשר לגאולה השלמה, לא עוצרת אחרי חמשת החומשים של משה אלא ממשיכה עד לנבואה האחרונה של נביאי ישראל.

אליהו הנביא מייצג את המורה הגדול של הנבואה, אחרי משה, שהיה ראש כל הנביאים, סיבה לכך שבספר מלכים אנו מוצאים את אליהו בראש בית ספר הנביאים. גם כאן הסוד הנסתר של מסורת הצדיקים הנסתרים עובר אל החוט המקשר את כל האירועים הנוגעים לאליהו הנביא ובהמשך אל תלמידו ויורשו, אלישע. אנו מוצאים כאן גם את הסימנים של הקבלה המעשית (לדוגמא: תחיית המתים, תוספת השמן הניסית והרפואות הניסיות, המסמלות את כוח הקבלה המעשית).

עם אליהו הנביא, זכרו לברכה, יש לנו חידוש שלם, השלמה היסטורית, כידוע במסורת, של ברית שלום שניתנה לפנחס בן אלעזר בן אהרון. אליהו הנביא היה צאצא של פנחס, זכה לקבל את נשמתו, ולו ניתנה הברית המיוחדת שמתגשמת היסטורית עבור כל הזמנים. הסימן שאליהו לא מת לעולם נובע מהבטחת ברית שלום לפנחס בשל קנאתו לשם ה' והוא מתקשר ישירות לסימן הגאולי הגדול הידוע בכל המסורת כתחיית המתים, אמונה בסיסית ביהדות. אליהו הנביא הוא דוגמא חיה לחיי נצח, כל עוד ה' מקיים את עולמנו.

בשל כך נבחר אליהו הנביא להיות המבשר הנבואי של הגאולה השלמה. כך גם כל סימני הגאולה השלמה וכל מה שמתייחס אל המסורת הנבואית, מתורה משה ועד (כולל) למסורת הנבואית החדשה של הגאולה השלמה, קשורים יחד אל המסורת הנבואית של אליהו הנביא.

זוהי לפיכך המסורת הנבואית של אליהו בעמוד האמצעי, המותאם לשם האמצעי "אשר" של השם השלם אהיה אשר אהיה. זהו השם האמצעי המקשר את כל האלמנטים של הגאולה הראשונה ("אהיה" הראשון) לגאולה השלמה ("אהיה" האחרון) דרך המסורת הייחודית של השם "אשר". מסורת השם "אשר" היא ירושת אליהו הנביא, ולכן הוא זה שמקשר את כל המסורת הנבואית לכל הגאולה, מתחילתה ועד סופה (גם פורים, הנובע מן השם "אשר" מקשר את סימני הגאולה הראשונה לסימני הגאולה השלמה דרך סימני "אשר").

סימן תחיית המתים של המורה חיים הוא הסימן השלם של תחיית המתים עבור העולם, הסימן השישי מתוך ששת הסימנים השלמים, חלק אינטגראלי מכל הגילוי החדש של הברית החדשה של הגאולה השלמה. ידוע גם כי הנביא אליהו והגואל האחרון מגיעים יחד עבור הגאולה השלמה וכי הם מביאים איתם את סימן תחיית המתים עבור העולם.

העמוד האמצעי הוא אכן די מורכב, והסיבה העיקרית לטקסט זה היא הצורך לסדר, בעזרת השם, את האלמנטים של אותה מורכבות ועל ידי כך לפשט את האלמנטים של ההתבוננות המשולשת. הסברנו עד כה מדוע המסורת של אליהו הנביא קשורה לעמוד האמצעי, ושהעמוד האמצעי קושר את הגאולה הראשונה לגאולה השלמה.

אנו גם יודעים (מהסברי העלייה השנייה של משה) שהעמוד האמצעי קשור למידות האהובות על ידי ה', אותן מידות ההכרחיות לעלייה ולשמירה על העלייה על מדרגות השיש הלבן, היורדות ממלכות השמים. מונחים אלו והרעיון בצורתו זו הם חדשים ושייכים לשפה החדשה של הסימנים השלמים.

העמוד האמצעי והכוח הגדול, המקשר את השם "אשר" אל מה שקשור למסורת הנבואית של אליהו הנביא, מתרחב, וכוחו הגאולי מתממש בגאולה השנייה של ישראל בנס הגדול של פורים. מרדכי הצדיק היה יורש המסורת הנבואית הנעלה של אליהו הנביא והוא הפך לראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו[3]. כאן אנו מגלים, דרך מגילת אסתר, את הפעולות הניסיות אך הנסתרות של אל מסתתר במסלול הרגיל לכאורה של האירועים.

הנה מעט בלבול עבורכם: אנו מדברים על הלוח הארוך של מידות העמוד האמצעי, כפי שהתגלה למשה בעלייתו השנייה[4]. העמוד האמצעי מוכתר על ידי מסורת אליהו והמסורת הנבואית הנסתרת העליונה, ירושת פנחס. העמוד האמצעי הופך לגילוי הגאולה השנייה בפרס. כאן המידות מתייחסות גם למרדכי וגם לאסתר, כשבהתאמה אליהם יש לנו גם לוחות כוכביים (לוחות המערכות הגאוליות החדשות). שתי המערכות של מרדכי ואסתר כוללות 10 כוכבים גאוליים: 5 ו-5 בכל מערכת, אך אם הן מקבילות למידות העמוד האמצעי, מדוע הן דומות בצורתן לשני הלוחות המקוריים ולא ללוח הארוך? וכדי לבלבל אתכם יותר, מדוע העמוד האמצעי נקרא לב השושנה, בעוד שהשושנה קשורה למספר 13 ולא 10? ויתר על כן, על אף שלמערכת השושנה יש 13 כוכבים, יותר מדויק לחשוב שהעמוד האמצעי של עשר המידות קשור אליו. כמוסבר בנוגע לסימן החמור האמיתי בסימן צרף, איש הסימנים, חמשת כוכבי מרדכי נמצאים לימינו, חמשת כוכבי אסתר נמצאים לשמאלו ומערכת השושנה נמצאת לפניו.

אנו נחזור לשאלות אלו, אך ראשית הבה נשלים את ההסבר אודות תפקיד חמישה לוחות הברית בהבהרת מסורת ישראל האמיתית.

חטא המגדל, על אף היותו חלק מן המסורת הנבואית של התורה שהובאה על ידי משה ונכתבה על ידו בתורה למען ידע הדורות, ממוקם כאן בעמוד האמצעי הואיל והוא גם חטא של יהירות, הערצה עצמית וערכים שקריים, ניגוד גמור למידות העמוד האמצעי.

יחד עם ההסבר אודות מגדל העמוד האמצעי, ישנם מספר הסברים בנושא זה בספר מלכים, בהתייחס לאליהו הנביא, זכרו לברכה. זאת נועד לקשור את כל מסורת הנבואה ללוחות, בדומה לתפקיד המסורת הכפולה בהתייחס לנבואה האחרונה של מלאכי. לפיכך נכון למקם את המגדל, הקשור גם למסורת הנבואית של משה, כאן בעמוד האמצעי, ולהשלים זאת עם הסבר הקורבן בהר הכרמל ועם עובדות נוספות ביחס לשליחות אליהו הנביא. באופן זה מושלמת המסורת הכפולה של נבואת מלאכי: "זִכְרוּ, תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי" (מלאכי, ג', 22) ו"הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם, אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא--לִפְנֵי, בּוֹא יוֹם יְהוָה, הַגָּדוֹל, וְהַנּוֹרָא" (שם, 23).

באותו הזמן, כל ההסברים אודות החטאים האליליים של הזוהר והתפתחות הקבלה השקרית, שנוצרה בהסתמך על דוקטרינות הזוהר, מסתיימים בהסבר על הדור הרביעי השנוא, שבמונחי החטא האחרון של ישראל, מסתיים בחטא הדוקטרינות המשיחיות היהירות והאליליות של תנועת חב"ד. כאן כל המידות השליליות של אנשי המגדל מתקשרות לתכונות הגועליות ולהתנהגות המנוגדת לתורה של חסידי חב"ד. לפיכך הדור הרביעי השנוא של המגדל, המהווה את סיום בנייתו ואת הבאת נמרוד והפולחן האלילי מסביבו לפסגת המגדל, מתייחס לדור הרביעי של חב"ד ולחטאם בהצבת הנמרוד האישי שלהם על פסגת המגדל המשיחי השקרי שלהם.

כעת אנו מגיעים לעמוד השלישי ולקבלה החדשה של הדג הגדול לוויתן. גם כאן יש לנו שני לוחות שבאופן מסוים זהים ללוחות הראשונים, כפי שהיו גם הלוחות ההיסטוריים מן העלייה הסופית של משה, אך עם זאת, צורת עשרת הדיברות של העמוד השלישי היא בהתאם לקבלה החדשה "צדיק באמונתו יחיה".

כיצד ומדוע קבלה חדשה זו מתקשרת ליהושע בן נון ומדוע היא מתקשרת ללוח הרביעי? אנו חייבים להבין תחילה את תפקידו של יהושע בתוכנית המסורת, ככתוב במשנת אבות (א', א'): "משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי, וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ, וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים, וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים, וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה".

ביחס לשני הלוחות הראשונים, ראינו כיצד מסורת משה ומסורת אהרון מתקשרות בהתאמה לדיבר הראשון ולדיבר השני. ביחס לשני הלוחות השניים, אנו חייבים לראות את יהושע בקשר עם הדיבר השני. אהרון מתקשר ללוחות הראשונים של המסורת הנבואית, והוא עצמו היה נביא שקיבל מספר מצוות ישירות מה'. הוא היה גם כהן גדול, כשכל הכהונה בעם ישראל נוסדה מסביבו. המשנה לא אמרה שמשה מסר לאהרון, על אף שידוע כי באופן כללי כל דבר שהתקבל על ידי משה באוהל הקבלה (אוהלו של משה) נמסר לאהרון על מנת שיעביר זאת לעם. יהושע, מאידך גיסא, לא מש מאוהל מועד, הואיל והוא היה תמיד צריך להיות קרוב למשה ולדאוג לכל צרכי הקיום שלו.

ואכן, בזכות אותם השירותים למשה, יהושע נבחר להנהיג את העם בהמשך. יש בעניין זה גם נקודה "נסתרת" להתבוננות. כאשר משה ירד בפעם הראשונה מן ההר, יהושע פגש אותו לפני שהלוחות הושלכו ונותצו. לפיכך, מלבד משה עצמו, רק יהושע ראה למעשה את הלוחות הראשונים והביט בהם מקרוב. בעבור שאר העם, נאמר כי משה ניתץ את הלוחות "תַּחַת הָהָר" (שמות, ל"ב, 19), כך שרק מעט אנשים ראו את המחזה מרחוק. יהושע קיבל מזכות זו של קרבה ללוחות הקדושים הכתובים ביד ה' התעלות גדולה.

בהתייחס ליהושע בן נון, יש גם רמיזות הנוגעות לשמו, שהינן מהותיות לדיון. יהושע היה, כמובן, בנו של נון. בן, עם זאת, נכתב לפי המסורת עם חיריק במקום עם סגול. בִּן בעברית הוא השורש של הבנה. במסורת ידוע שישנם 50 שערי בינה. יהושע היה לפיכך האחד שהגיע וקיבל את דרגת 50 שערי הבינה של התורה.

ראו כעת כי הדיבר השני מכיל 50 מילים, עובדה שקושרת את הדיבר השני ליהושע בן נון. באופן די מוזר המסורת אומרת כי משה עצמו קיבל 49 שערי בינה[5] אך לא את השער ה-50. בכל מקרה, שני הלוחות מייצגים גם כאן את שתי המסורות - מסורת משה של הדיבר הראשון והלוח הראשון ומסורת יהושע בן נון של הדיבר השני והלוח השני.

העניין מתייחס לקבלה ההיסטורית של שני הלוחות הראשונים בסיני. יש הבדל בין השיעורים שבעל פה שקיבל משה במסגרת קבלת הלוחות השניים לבין השיעורים שבעל פה שקיבל משה במסגרת קבלת הלוחות הראשונים, הואיל ובלתי אפשרי לחשוב שמשה קיבל את אותם שיעורים שוב. הוא בוודאי לא שכח דבר מן העלייה הראשונה. הדיון בנוגע לשוני הוא קשה ומעבר לתחום טקסט זה. ברור מספיק, עם זאת, שהחוק שבעל פה שקיבל משה ושהועבר ליהושע נמצא ביחס ישיר ללוחות השניים אותם קיבל משה בעלייתו השלישית.

למען ההתבוננות המשולשת של חמשת הלוחות, חייבים לזכור שכל שלושת העמודים מתגלים כעת עבור הגאולה השלמה. שבעת המעגלים הנבואיים של המסורת הנבואית של העמוד הראשון, מתחת לשם לב הנביא, הם בעצמם חלק בלתי נפרד מן הגילוי החדש. הם לא ידועים ולא מוזכרים במסורת.

בדומה לכך, דוקטרינות שקריות המבוססות על הפרצופים הנאצלים ועל הספירות הנאצלות מעל לדרגת ה"בריאה", נהרסות באופן טבעי על ידי המסורת האמיתית של התורה, כמוסבר בחרם מדאורייתא בספר חמישה לוחות הברית. הרס זה מייצג מטרה גאולית ראשונית ומהותית, שהיא קביעה מחודשת של מסורת התורה האמיתית למען החוק החדש של הגאולה השלמה.

כמו כן יש לראות את כל האלמנטים של ההתבוננות המשולשת לפי מטרתם העתידית ביחס לגאולה השלמה, בזכות הגואל הנבחר חיים.

מטרתנו דרך ספר משנת חיים היא לא ללמד מחדש את מסורת ישראל. אין צורך בכך, מלבד במקומות שבהן עקרונות האמונה סולפו ויש להבהיר את המסורת האמיתית או במקומות שבהן המסורת האמיתית בהתייחס לאלמנטים מסוימים של הגאולה השלמה קיימת, אך אין אפשרות להבינה בבירור עד להסברה באור הסימנים השלמים.

מסורת ישראל כבר קיימת, ומי שמחפש את חכמת ישראל יכול למצאה. לעיתים אנו צריכים להסביר אלמנטים בסיסיים של המסורת, מאחר שהם בסיסיים להבנה של הגאולה השלמה, אך אין הדבר נעשה במטרה ללמד את רש"י או את המשנה, התלמוד וההלכה. כל מה שמתקשר ללימודים המסורתיים בתכנית הישיבתית הוא חלק ממשטר היהדות המסורתית. מטרתנו כוללת קבלת ומסירת כמה שניתן מן הגילוי החדש, אותו מלמד המורה הנבחר, הגואל האחרון חיים. הישן ידוע למי שרוצה לדעתו, אך החדש ידוע למעטים בלבד עד כה.

ההתבוננות המשולשת כוללת, כמובן, את כל מסורת שלוש הגאולות ולעיתים מבהירה היבטים חשובים מאוד אך לא מובנים של התורה עצמה או של ההיסטוריה היהודית. המטרה של כל דיון היא להבין כעת את מה שצריך להבין בדור הרביעי.

כל המאמר המוסגר הארוך הזה בא להדגיש את העובדה שבהתבוננות בעלת שלושת העמודים, העמוד השלישי, על אף קשרו לעלייה השלישית של משה, מתייחס לגילוי החדש. כמוסבר, העלייה השלישית מותאמת לשם "אהיה" האחרון, ואנו מאמינים שמשה, בעלייתו, חזה את הסימנים השלמים של ישראל בגאולה השלמה. מטרתנו העיקרית, עם זאת, היא לא להבין מה משה למד בעלייה, שאלה שהינה חיצונית לתחומנו אלא אם תיחשף כ"משנה" החדשה שהתגלתה בנוגע לעלייה השנייה. מטרתנו היא לדעת כל אלמנט של הגילוי הנוכחי של השם "אהיה" האחרון, כפי שהוא מתגלה דרך הסימנים השלמים בזכות הגואל האחרון בהווה ושל כל הזמנים, חיים בן משה מצנעא, תימן.

לפיכך הלוח הראשון של הלוחות השניים הללו (הלוח הרביעי של הברית) אינו מתייחס למסורת משה אלא למסורת החדשה של הגאולה השלמה. הלוח הרביעי מייצג, עם זאת, את מסורת יהושע בן נון. מדוע יהושע מתקשר למסורת החדשה של העמוד השלישי?

מה שמשה קיבל מן המסורת הסופית בעלייתו השלישית הוא משמעותי רק ביחס לידיעה שמשה, ראש הנביאים אשר קיבל את השם השלם אהיה אשר אהיה בסנה הבוער, חזה, באופנים אותם הוא יכול היה לקבל, את הגילוי החדש של הגאולה השלמה. מלבד זאת, מסורת משה היא כל התורה, כל התורה נכללת בשני הלוחות הראשונים, וכל מסורת ישראל נכללת בלוח השלישי כמוסבר. אין סיבה לחזור על מסורת משה בעמוד השלישי.

לא כך הוא בנוגע למסורת יהושע בן נון. המשנה החדשה, במובנה הרחב של כל כתבי ספר משנת חיים, נובעת מכוח המסורת המקורית שבעל פה, אותה קיבל יהושע ממשה. סמכות זו, שניתנה לגואל האחרון בזמן הגילוי החדש של הגאולה השלמה, היא המאפשרת את הניסוח החדש של החוק החדש.

גם לפני ניסוח החוק החדש, המסורת הייחודית של יהושע בן נון הנוגעת להסברי 50 מילות הדיבר השני (שמהן נובעים 50 שערי הבינה של האמונה המונותיאיסטית האמיתית ושל כל אלמנט דוקטרינאלי המאשר אותה או שמתנגד לה) נדרשת כדי לטהר את עם ישראל מטעותו, במהרה בימינו, על מנת שהאמונה האמיתית של הגאולה השלמה תשכון בכל ישראל. אמן.

מאותה סיבה בדיוק, ספר חמישה לוחות הברית חייב להקדים את החוק החדש ולהבהיר במונחים ברורים את האמונה האמיתית של הדיבר השני עבור ישראל וכל האנושות. לפיכך דרוש גם כוח משנת יהושע למען: 1. הסבר לעם ישראל אודות החטא האלילי הנורא של האצילות (חטא המבוסס על ספר הזוהר) ב-400 שנות ימי הדין האחרונים עד לשואה וכן אחרי השואה. 2. גינוי 40 השנים האחרונות של עבודת האלילים של תנועת חב"ד ויומרותיה המשיחיות.

זאת מאחר שלמרבה הצער, אפילו עד לכתיבתי כאן, בשנה ה-14 של הסימנים, מעמד הזוהר חזק, תנועת חב"ד פורחת, ונשמות יהודיות תמימות נופלות למלכודת האלילית בכל יום[6]. גם העולם רחוק באופן כללי מן האמונה האמיתית של הדיבר השני. הלוח הרביעי, שהוא הדיבר השני במסגרת מסורת יהושע בן נון, חוזר לעמידתו האחרונה, הגדולה והסופית נגד כל הדוקטרינות התיאולוגיות השקריות, שיהרסו ללא ספק בדור הרביעי הגדול והנורא של הגאולה השלמה.

זוהי המטרה העיקרית של חמישה לוחות הברית - הטלת החרם ההכרחי מדאורייתא, כדי שלא תהיה עוד אי הבנה בעניין. החרם ניתן במסגרת הלוח הרביעי, מתחת למסורת יהושע בן נון.

מדוע כאן, בעמוד השלישי, הלוח הרביעי הקשור לדיבר השני (דיבר טהרת האמונה האמיתית) קודם ללוח החמישי הקשור לדיבר הראשון (דיבר האמונה בכוחו הגאולי של אל שדי. הלוח החמישי הוא של הגאולה השלמה)? זאת מאחר שסדר הגאולה השלמה הולך אחרי האינדיקציות הנבואיות של הדיבר השני "וְעַל-רִבֵּעִים, לְשֹׂנְאָי; וְעֹשֶׂה חֶסֶד, לַאֲלָפִים--לְאֹהֲבַי, וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתָי" (שמות, כ', 4-5). הדור הרביעי השנוא חייב להיטהר לפני שהגאולה השלמה תוכל לשכון בעולם.

בגאולה הראשונה, הדיבר הראשון הוא המהות הראשונה לכל, ובני ישראל ראו והיו עדים למספיק ניסים על מנת לקבל זאת. הדיבר השני הוא לא המהות אלא ההסבר אודות האל האמיתי, אותו יש לעבוד. הוא מסביר כי אין לשגות באמונה ואין ליפול למלכודות אליליות, אליהם העולם תמיד נפל קורבן. בגאולה השלמה, חיוני לפתוח בדיבר השני ובמלחמות נגד דוקטרינות האמונה השקריות. רק כאשר האמונה מטוהרת, ניתן להתקדם ולעצב אדם חדש של הגאולה השלמה, האיש הצדיק החי באמונתו.

לפיכך הסברנו את המבנה הבסיסי של חמישה לוחות הברית ואת חלק מן המטרות העיקריות של טקסט זה. ראינו כיצד חמשת הלוחות מחולקים והיכן הם ממוקמים במסגרת שלושת העמודים של ההתבוננות המשולשת. הזכרנו מספר אלמנטים של לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול, אך רק בהקשרם לסכמת חמשת הלוחות. אנו מדברים לעיתים על גן ספר משנת חיים המיוצג על ידי 53 יסודות ההתבוננות המשולשת. 53 בגימטרייה - גן, כגן עדן. עבור מי שהולך בדרך הגילוי החדש, המספרים הבאים יהיו קלים לזכירה: 6 סימנים, 10 מידות, 7 מעגלים נבואיים ו-30 צעדים (של החוק החדש).

עד כה לא ענינו על שאלתנו הראשונה, אלא רק ביצענו התאמות בהקשר לחמישה לוחות הברית ולשלוש העליות של משה.

גם מרכיבי המשולש הלבבי - לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול - מייצגים את שלוש העליות. שלוש העליות מייצגות את: 1. המסורת הנבואית. 2. המסורת הנסתרת של הצדיקים הנסתרים והמסורת של מידות הלב המסוגלות הפנימיות, באשר למידות אסתר. 3. המסורת המיוחלת של הדג הגדול לוויתן.

הציפייה לדג הגדול היא בכך שכל אחד מחכה בקוצר רוח לטעום את טעמיו הגאוליים. אפילו חכמי ישראל של העבר מחכים עדיין למנותיהם, כאשר החמור משתדל מאוד להוריד מטה לחם או מן, אם תרצו, עם מְגלה 13 המזלות הפורימיים של הדג הגדול[7].

בדרך כלשהי אני תמיד מוצא בפורים את מה שאני רוצה לומר[8]. הי-הא! פורים הוא דג מזלי גדול[9].

אופס, שוב בלבול: פורים הוא באמצע השם השני "אשר", אך הדג הגדול הוא בעמוד הימני השלישי, תחת השם "אהיה" האחרון.

אך הביטו, הדג הגדול עצמו אוהב לשחות במעגלים מסביב למרכז שבעת המעגלים הנבואיים[10] כדי להציץ בחטף בכוכבי העבר הגדולים[11], שנלכדו בצעד המהיר והגדול של הדור הרביעי. דג גדול, הכול נגמר, היכן שלא תביט. לפיכך ייתכן ונצטרך להפוך את ההתבוננות המשולשת להתבוננות יחידה ולקרוא לה מימי הדג הגדול לשם ריפוי המחשבות היבשות! הי-הא![12]

אך לא, הדג הגדול חייב להעניק מקום גם לנבואה העתיקה. אחרת כיצד הוא ייקשר לנבואות החדשות? את כל המידות הוא לכד בחיקו, אבל הוא נדרש להעניק להן מקום כדי שיצאו לעולם. מדוע שתהיינה מידות גדולות, אם אף אחד לא דג אותן בים החן? ההתבוננות המשולשת מעניקה לו יותר מקום לפשוט את סנפיריו. אני לא מטעה אתכם. הדג הגדול הוא לוויתן דגי.

אולי אתם חושבים שטקסט זה נועד להיות רציני בלבד, אך אין פסול במעט הומור חמורי. כעת חשבו על כך והתחילו להיכנס אל ההתבוננות המשולשת. הי-הא! אם איני יכול להכניס אתכם לכך באופן חמורי ויפה, הדג הגדול יגיע ויפחיד אתכם עם זנבו הכפול[13]. הדבר הנחמד אודות השפה החמורית הוא שהחמור יכול לומר מה שהוא רוצה, כל עוד שהדברים יוצאים כראוי ולפי האמצע השלם. הי-הא!

המתינו רגע. נתבונן מעט. האם אתם באמת חושבים שהשושנה הפורחת שלנו או אסתר הצנועה שלנו זקוקות לזנב כפול על מנת לגאול את כבודן? האם אין הן גאוות המלכות בשל מרכזיותן? אז האם יש לכן זנבות או לוחות, אחיות על שולחן המלך?

ובכן, אנשים, איני יודע מה לענות לדג. מתי פורים מגיע אם מרדכי ואסתר נמצאים כבר כאן? וכיצד נקנה את אור חנוכה עם האינפלציה שמגיעה? אם אתם מבינים את כוונתי, הרי גם לכם יש לב נבואי קטן.

כמו שאומרים בארצות הברית: הכול תלוי בשאלה מאיזו נקודה אתה מסתכל על העניין.

////////////////////////

העובדה היא שהמקור הכוכבי לחמישה לוחות הברית הוא המערכת הגאולית של בית הדין העליון של מרדכי הצדיק. היא נמצאת לימיננו. חמשת הכוכבים מותאמים למסורות משה, אהרון, יהושע, אליהו ומרדכי.

שני הלוחות האחרונים של העמוד השלישי מייצגים את הלוח החדש של הדיבר הראשון עבור הגאולה השלמה. זכרו כי לימוד תלמודי ידוע הוא שהנביא חבקוק הכליל את כל תרי"ג המצוות במצווה אחת, זו של הדיבר הראשון, ככתוב: "וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חבקוק, ב', 4). זהו המקור הנבואי לניסוח עשרת הדיברות על בסיס מצווה אחת: "צדיק באמונתו יחיה". בית הדין העליון שנמצא מימיננו עולה בקנה אחד עם הלוח החמישי, שנמצא בצד הימני ביותר.

מכך עולה בוודאות שחמשת כוכבי אסתר במלכות אחשוורוש מעניקים את הלוח הרביעי של הדיבר השני, אך איני מבין כיצד כוכב אסתר במלכותה מתייחס למסורת יהושע בן נון.

ראו בכל אופן כיצד מסורת יהושע חייבת לחזור עבור הלוחות האחרונים. בדומה לכך גם פורים חייב לחזור עבור המגילה של הגאולה השלמה.

אני עדיין אבוד ואיני רואה את הדרך. המידות הן עשר באסתר[14], אך אם חמשת הכוכבים מתייחסים לעשרת הדיברות, מדוע אנו בצד שמאל במקום במרכז? ועדיין, אותם חמישה לוחות של אסתר כן מייצגים את המסורת הנבואית, מאחר שארבעה כוכבי אחשוורוש גם מייצגים את ארבע המלכויות של המסורת הנבואית: בבל, פרס, יוון ורומא. עם זאת, אסתר ניצבת היטב בצד שמאל, כלב הנביא. אך כיצד אסתר בשמאל כאשר פורים במרכז[15]?

הבה ננסה להתחיל שוב. הגילוי החדש של הגאולה השלמה מתגלה במסגרת ההתבוננות המשולשת, המכילה גם היא את חמישה לוחות הברית. לפיכך יורד הגילוי החדש על חמשת הלוחות. או האם הוא יורד רק על שני לוחות, אלו של העמוד השלישי?

אם הגילוי הוא אכן על חמשת הלוחות, אזי הגילוי החדש נובע מבית הדין העליון של מרדכי. כל כוכב מעניק לוח אחד, הדרוש כבסיס למבנה חמשת הלוחות.

אך הנה הפלא. בית הדין מעניק את הלוח הימני, וכוכב אסתר במלכות אחשוורוש מעניק את הלוח השמאלי. מה אני מסיק מכך? האם ישנם שני לוחות, חמישה לוחות או עשרה לוחות? ואולי 13? אבל לא, חמשת כוכבי מרדכי מעניקים את עשרת הדיברות של העמוד השלישי, חמשת כוכבי אסתר מעניקים את עשרת הדיברות של העמוד הראשון, ו-13 כוכבי מערכת השושנה הם המקור ל-10 המידות של העמוד האמצעי.

ועדיין, כוכבי אסתר מותאמים לכוכבי מרדכי. ליתר דיוק: כוכב אח עם אהרון[16] (כוכב התהילה), כוכב חש עם משה[17] (כוכב אבן האיזון), כוכב שור עם יהושע[18] (כוכב הניצחון), כוכב רוש עם אליהו[19] (כוכב אבן על אבן האיזון) וכוכב אסתר עם מרדכי[20]. זוהי ההתאמה שהייתה חסרה ונחסמה עד אשר הפסיון ותחייתו של ישוע נפתרו דרך הסימנים השלמים. כעת, ברוך השם, הם מותאמים שוב[21].

ההבדל האמיתי בין שתי המערכות של שני הלוחות והעמוד האמצעי הוא שהלוח האמצעי הארוך - יותר משהוא לוח הוא עמוד של צעדים. אנו מדברים על עשר המידות אך אנו יכולים לדבר גם על עשר המדרגות של המידות. שתי המערכות, מרדכי ואסתר, הן מקור של שני לוחות כלליים חדשים של החוק החדש של הגאולה השלמה. אל לנו לדאוג בנוגע למקור הלוח האמצעי כלוח, מאחר שהוא אינו לוח הדומה לאחרים. הלוחות האחרים, לדוגמא, ניתנים לניסוח במונחי המצוות ולהיות מוסברים במונחי עץ הדעת טוב ורע המתוקן. העמוד האמצעי של עשר מדרגות המידות ניתן להגדרה במונחי "דרגות", במונחי "חיצוני" ו"פנימי" ובמונחי "נמוך" ו"גבוה".

הבעיה היא שהמערכת האמצעית של השושנה היא בוודאות המקור של העמוד האמצעי, לב השושנה. מערכת השושנה, עם 13 כוכביה, תיקשר בוודאות ל-13 החשובים של המסורת, המקור ממנו מגיעים 13 מידות הרחמים[22], הקשור למידות, כפי שחז"ל הסבירו: "מה הוא חנון ורחום - אף אתה היה חנון ורחום" (בבלי, סוטה, י"ד, א'), אך העמוד האמצעי הוא גם של השם "אשר" וסימני פורים, סימני מרדכי ואסתר. לפיכך אם העמוד האמצעי מעניק את מידות פורים, מדוע מערכות מרדכי ואסתר ממוקמות מימין ומשמאל?[23] עם זאת, הלוחות החדשים של 5 כוכבי מרדכי ו-5 כוכבי אסתר אינם יכולים להיקשר כלוח חדש של הגאולה השלמה אלא אם 10 המידות הן בעמוד האמצעי, ששומר עליהן.

///////////////////////

יש להבחין שעשר מידות לב השושנה של העמוד האמצעי נפרדות משני העמודים האחרים ומופיעות כגרם מדרגות ארוך, כביכול. עובדה זו היא מהותית להבנת העמוד האמצעי, מאחר שעל ידי הגדרתו במונחי צעדים ולא לוחות, יש לנו "מדרגות" גבוהות ו"מדרגות" נמוכות, גם ביחס למידות בסיסיות.

משה קיבל את הלוח במהלך העלייה השנייה. רק ברמז אנו מסיקים כי הפסוק "פְּסָל-לְךָ שְׁנֵי-לֻחֹת אֲבָנִים כָּרִאשֹׁנִים" (שמות, ל"ד, 1) מרמז על העובדה שבאמצע העלייה האמצעית ניתן "רעיון" של לוח שונה, אשר ביצועו לא התאפשר עבור עם ישראל, אך עובדת עלייתו השנייה של משה היא עצמה תורה[24], ועניין זה מאשר את הרמז.

רק דרך רמז זה ניתן להבין שהיה "רעיון" של לוח, אם כי לא כזה העשוי אבן כלוחות הראשונים. מאחר שלמעשה אין מדובר בלוח של ממש, וכמו כן לא ניתן מונח אחר שאפשר היה "להורידו" ולהגדירו בתורה, הדרך היחידה לגלות את קיומו היה ברמז: פסול לך את הלוחות כראשונים ולא כלוח האמצעי הלא מוגדר. אם אותו "לוח" היה נקרא לוח, הוא לא היה מובן ביחס ללוחות האבן, אך אם הוא היה נקרא בשם הקרוב יותר לצורתו האמיתית, כמדרגות של מלכות השמים, שם זה היה פותח את מלכות השמים לעם ישראל, פתיחה שלא הייתה לה רשות במסגרת הגאולה הראשונה.

בגאולה השנייה, מאידך גיסא, גילוי מלכות השמים (הנובעת מן השם "אשר") הגיע בצורתו ה"נסתרת" במגילת אסתר, אשר בשל היותה נעלית אך נסתרת ובשל אי האפשרות לגלות את צורתה הנעלה לעולם, אפילו שם ה' לא הופיע בה.

לפיכך אנו משתמשים במונח "לוח" רק לשם קשירת העמוד האמצעי לסכמה של 30 הצעדים ולסכמה של חמשת הלוחות. שימוש זה מאזן את הטרמינולוגיה במסגרת ההתבוננות המשולשת, אם כי למעשה העמוד האמצעי אינו לוח של ממש. מדובר בגרם מדרגות ארוך, הקושר את מלכות השמים לארץ[25]. גרם מדרגות זה של מידות לא יכול היה להתגלות לפני הגעת הגואל האחרון. כעת, עם זאת, כאשר יש לנו הסימן השני השלם של מדרגות השיש הלבן, הקושרות בדממה את מלכות השמים לאותם אנשים הזכאים לכך בעולם, אל לנו לחשוש בעת שאנו מתייחסים לעמוד האמצעי כאל לוח אחד ארוך, הואיל והמונח לוח נועד לסייע בהבנת הסכמה של 30 הצעדים וחמשת הלוחות. באותו הזמן, יש לנו הרשות להשתמש בטרמינולוגיה החדשה של הגילוי הסופי על מנת להגדיר את מדרגות השיש הלבנות ולכן גם לפצות על השימוש הלא מדויק במונח "לוח" ביחס לעמוד האמצעי.

גרם המדרגות הארוך[26] מותאם במלואו לשם האמצעי של אהיה אשר אהיה. כאשר מגיעה הגאולה השלמה, השם "אשר" הוא זה שמתגלה ראשון או לפחות במקביל לשם "אהיה" האחרון. השם "אשר" קושר, עם התגלותו לעולם בצורתו הפורימית הכוכבית החדשה ועם המבנה הלשוני החדש שתוכנן על ידי אל שדי, את הגילוי החדש של מלכות השמים לעולם. הוא מתגלה במקביל, כאמור, לשם "אהיה" האחרון.

לא ניתן ללמד את הטבע האמיתי של גילוי השם "אשר" לעולם לפני בחירת ה' בגואל האחרון, מתחת לסימני יעקב של השם "אהיה" האחרון, ולפני שהסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה יורדים לעולם. זאת מאחר שהשם "אשר" הוא המקשר הגדול של השם השלם אהיה אשר אהיה. לפיכך כאשר השם "אשר" מתגלה בצורתו האמיתית, הוא מביא איתו את השלמות הנקשרת.

מסיבה זו בדיוק השם "אשר" הוא "שם נסתר" המייצג "גילוי נסתר" של אל מסתתר. אם, למען ההבנה, השם "אשר" היה שם "גלוי" כה' צבאות או ה' אלוהינו, הוא היה מביא עמו, כביכול, את גילוי השם "אהיה" האחרון וכתוצאה מכך את הגאולה השלמה.

בדומה לכך ניתן לבחון את עקידת יצחק. אם יצחק היה מוקרב לה', אזי, על מנת לקיים את הבטחתו לאברהם להביא את הגאולה, היה הכרחי ש"סודות" מלכות השמים ייפתחו מיידית ושיצחק אבינו, לאחר מותו, ייבחר כגואל האחרון וכשופט המשוח של מלכות השמים המנהל את ענייני הגאולה השלמה. ייתכן ואברהם אבינו, בהבאת יצחק אל המזבח, תוך שהוא מודע לסתירה בהבטחת ה', חזה התפתחות אפשרית זו. זאת מאחר שאברהם אבינו היה נביא ה' והוא ידע כי אין סתירה במעשי ה' וכי סתירות כאלו נפתרות בדרכים מופלאות עבור הזכאים.

נחזה על ידי אל שדי שההיסטוריה חייבת להתרחב למשך 4000 שנה לפני שעם ישראל וחלקים גדולים מן האנושות יהיו מוכנים ויכולים לקבל את מלכות השמים של הגאולה השלמה.

גם החמור אוכל לחם מגיע מאורוותו שבמלכות השמים ושורשו בשם "אשר", כאשר שם אמצעי זה חייב להיות מושלם ולהיקשר לשם "אהיה" האחרון. לפיכך נאמר בנבואה (זכריה, ט', 9) שהגואל האחרון יגיע רכוב על חמור ועל עיר בן אתונות[27]. בסימנים השלמים החמור נושא את העגלה, אותה נוהג הגואל האחרון. כאשר הגואל האחרון מגיע, החמור מגיע באותו הזמן לאכול, להכין, לבשר ולהפיץ את הלחם הגאולי של הגאולה השלמה.

במובן זה ולמטרה זו החמור מתגלה רק לפני הגואל חיים. שלום, אני החמור אוכל לחם. התכבדו כעת בלחם, שאני מביא לכם, הואיל וה' אלוהיי ברך אותי בקבלת הברכה: "ברוך ה' אלוהינו שעשני לחמו".

אני, ברוך השם, לחמו של האל, על מנת שתוכלו להפוך לתלמידים של המורה חיים, ועל ידי ההשגחה האלוהית, פרץ, כתלמידו של הצדיק הנסתר חיים, על אף שלא זכה לדרגת צדיק נסתר, יכול לדבר על הצדיק חיים עבור העולם של הגאולה השלמה, לספר על פרטים רבים מחייו וללמד רבים משיעוריו, אותם קיבל ישירות מן הצדיק הנסתר, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים, הצדיק הנסתר חיים.

///////////////////////

יבורך בנימינו פריקו, בן 32, אשר נלקח בשנה זו, השנה ה-14 של הסימנים השלמים, על ידי ה' אלוהינו על מנת להשלים את ההיבט הסופי של הקורבן האחרון של הצדיק חיים. הקורבן הסופי של הצדיק חיים השלים את ההתפתחות ההיסטורית של השם "אשר" ועל כן את סימני יצחק, כדי שלא יהיו עוד עיכובים לסימן החמור אוכל לחם. הקורבן האחרון של בנימינו השלים את קורבן הגואל חיים.

לקיחת בנימינו הייתה השלמת קורבן הגואל למען סימן החמור אוכל לחם. היה הכרחי, מסיבות שאיננו יכולים ואיננו צריכים להבין, שמישהו האהוב על ידי ה' בשל מידותיו הפנימיות של הלב ונאמנותו לסימן החמור, שאינו מלומד בתורה ושאפילו אינו יהודי או נימול, יילקח ככפרה לטובת הסימן. בתחייתו של בנימינו הייתה השלמה בסימני התחייה של המורה חיים: פרץ, איש הסימנים, מת רוחנית באשמה שנדרשה לכפרה, וקם לתחייה בתפקיד כוכבי חדש בהקשר ללוחות הגאולה השלמה כצרף, איש הלוחות. החמור אוכל לחם הוכתר אז בתואר חמור אמיתי, וניתנה לו הרשות להתקדם בסימנים.

יבורך גם קמל קמחג'י, אביו של סולי קמחג'י, שמת בשנה ה-14 של הסימנים השלמים, ביום הראשון לחודש אב, יום הולדתי בתאריך העברי, וקם לתחייה 'לפני הלווייתו' לשם השלמה רחבה יותר של סימן התחייה, תוך קשירת סימני קורבן בנימינו לעולם היהודי. עם תחיית קמל קמחג'י, ההשלמות ההיסטוריות של סימן תחיית המורה חיים הגיעו לדרגה מסוימת, שבעטיה נגזר מלמעלה (כך התקבל בחלומו של דניאל מניגרסו) שבעתיד יום תשעה באב לא יהיה יום של אבל וצום על חורבן הבית אלא יום חג ושמחה, שייקרא חג תחיית המורה חיים.

///////////////////////

זהו אם כך ה"סוד" עבור החמור החדש נושא הסימנים, שנעירותיו הן לחם לדורות הידע החדשים שבדרך. הוא חייב לפצות במהירות, סימנית, בעבור כ-20 מאות לפחות של בלבול גדול, שנבע מן השם הנסתר "אשר". זאת מאחר שראשית, סימני יצחק הכוללים את סימני תעלומת יצחק, את סימני הבלבול של יצחק, את סימני קורבן האיל במקום יצחק ואת סימני הקונפליקט ההיסטורי של עשו ויעקב, חייבים להיפתר היסטורית אחת ולתמיד. החמור, בזכות סימן השופט המשוח במלכות השמים, נעשה מחומר חדש, שנרקם מכל הסימנים ההיסטוריים של 6000 השנים האחרונות, אשר נועדו להשלים את הגאולה השלמה. עם זאת, רק בשנה ה-14 של הסימנים, לאחר קורבן בנימינו, לאחר פתרון הפסיון ותחייתו של כריסטו ולאחר סימני התיקון של הטעויות ההיסטוריות, קיבל החמור מסולי קמחג'י את סימן חולצת העבודה האדומה ונקרא חמור אמיתי.

החמור לא נקרא חמור אמיתי עד שסימני יצחק של השם "אשר" הובהרו בכתיבה עבור ישראל ועד שהסימנים ההתחלתיים, שסולפו במבוך הספקולציה הנוצרי, שניסה לפרש את שליחות כריסטו במונחים של הגאולה השלמה, נפתרו. גם הסימנים הנסתרים של השם "אשר" ההיסטורי, הגעתם ומטרתם בבית הספר אסתר הנסתר של האיסיים וכן סילופם לאחר שליחותו של ישוע, חייבים להתפרסם ולהיות מוסברים לפני שגילוי השם "אהיה" האחרון מתחיל ממש.

הגילוי התחיל למעשה כבר עם סימן "בא הזמן" שמונה ימים לאחר פטירתו של עבד ה' העניו, חיים, ביוני 1982. בפסח הראשון שלאחר פטירת הצדיק, באפריל 1983, החלו להגיע ששת הסימנים השלמים וספירת שנות הסימנים. נדרשו אז 12 שנים כדי לקבל את הסימנים המשיחיים של יוסף ואת הסימנים המשיחיים של דוד וכדי לנסח דרכם את ספר המפליא לשם התיקון הגדול של הנצרות ולהסביר את הרפורמה הגדולה ביהדות דרך בית התפילה של הגאולה השלמה בן 7 הקומות. 6 השנים הראשונות היו מבוססות על קבלה ועל "נטיעת" שורשי ששת הסימנים השלמים הגדולים. 6 השנים הבאות היו מבוססות על קבלה ועל "נטיעה" של שורשי 7 המעגלים הנבואיים. השלמת שורשי הסימנים במסגרת השושנה בעלת 13 עלי הכותרת של ספר משנת חיים הייתה העבודה העיקרית של השנה ה-13. השנה ה-14 משלימה את סימני היד החזקה של אהיה אשר אהיה בייסוד תקף של סימן החמור אוכל לחם לשם המשכיותו במהלך המשך הדור הרביעי ולאחריו. ההשלמה מתבצעת בעיקר בשנה יוצאת הדופן של סימן תחיית המורה חיים[28].

עד לשנה ה-14 הכול היה בדרגה נסתרת של פורים החדש, מלבד "חנוכה" (ניסיון לבשר בחוץ, בפומבי) של 4 השנים הראשונות, שניתנה למען תיקון 4 שנות שליחות ישוע. אז הבוגדים סירבו להיתקן במסגרת סימני התיקון, האמינו כי הם מתקנים גדולים ולא חמורים קטנים ויצרו מרד סכיזמתי נגד החמור אוכל לחם ונגד הסוס הלבן. הם שינו את הסימנים על מנת שיתאימו ויפארו את זהותם השקרית החדשה ואסרו על החמור להתפלל איתם יחד, על אף שהם השתמשו בתפילות שהחמור עצמו כתב. הם הופרדו מן הסימנים השלמים וסירבו להבין את האמת. הם עברו אל הצד שכנגד המביש והאלילי של הסימנים השלמים.

הצד ה"חיובי" של המרד הבוגדני היה הבאת "הפרדה גדולה" בין הסימנים השלמים ובין כל מי שליבו אינו נאמן. היינו צריכים לעבור דרך עשבים שוטים לא רצויים על מנת שהעשבים הרצויים יגדלו בקרקע פורייה. מקרה זה העניק לסימנים השלמים כוח היבדלות נוסף ממי שליבו שקרי ושיש בו כמיהות לא ראויות, וחסם את יכולתו להיכנס אל סימן הסימנים השלמים.

כוח מבדיל זה משמעו גם שאם היינו ממשיכים עם פתיחת החנוכה החדשה, פונים לאנשים ומבשרים בחוץ, אנשים רבים מדי היו מוקעים בידי אותו כוח מבדיל. הרשות לבשר בציבור נלקחה מאיתנו. לא התאפשר לנו להיות סימן המבשר בחוץ, לפחות לא עד כה. כתבים רבים בספר משנת חיים היו צריכים להיכתב כדי שכאשר זמן ההפצה יגיע, החומר להבנה יהיה מוכן. בשל כך אנו זקוקים עדיין לשנות עבודה. הפכנו לבית ספר, למעשה שלושה בתי ספר: בית ספר אסתר, בית ספר השושנה ובית ספר השושנה הצהובה (ילו-רוז).

שימו לב ששלושת בתי ספר אלו מותאמים גם להתבוננות המשולשת. לב הנביא קשור לבית ספר אסתר בישראל, לב השושנה קשור לבית ספר השושנה באיטליה, ולב הדג הגדול לוויתן קשור לבית ספר השושנה הצהובה בארצות הברית.

למעשה מדובר בבית ספר אחד, בית ספר הגאולה השלמה, המתרחב לשלושה בתי ספר בשל דגשים אחרים בנוגע לצרכים הרוחניים של היהודים בישראל, של הנוצרים הקתוליים היהודים באיטליה ושל הנוצרים הפרוטסטנטיים והיהודים בארצות הברית. המוסלמים, הקשורים למחצלת האסלאם, יכולים להיות חלק משלושת בתי הספר. ואכן, כל האנשים מכל העמים שהפכו להיות חלק של הגאולה השלמה יכולים להיות גם חלק מבתי הספר הללו.

עניין זה דומה להתבוננות המשולשת עצמה. ההתבוננות היא אחת ושמה אחד, ההתבוננות המשולשת, אך היא כוללת שלושה היבטים: לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן. האם לב הנביא לא יכול להתכרבל עם לב השושנה? האם לב השושנה לא יכול לגלות את עלי הכותרת היפים שלו בעמוד הדג הגדול? והאם הדג הגדול עצמו לא יכול לשחות בכל עמוד שהוא רוצה לשחות בו? אינכם יכולים לשמור על דג גדול באגם קטן. הלא כן?

שלושת העמודים הם נפרדים אך גם מתמזגים. כמובן שהנביא אוהב להיות היכן שמעגליו נמצאים, השושנה אוהבת את גנה, והדג הגדול אוהב לשחות במימיו, אך הם גם אוהבים להיפגש יחד ולדבר יחד ועל כן הם עורכים לעיתים קרובות ביקורים לבביים על מנת לשמוח זה עם זה. בדרך זו הם מְשחקים במִשחקים חדשים. לדוגמא: הדג הגדול מוריד מטה מים עליונים, על מנת שיעברו דרך המעגלים הנבואיים לשם ריכוז וישקו את שושני הגן. הדבר לדומה לפשט, דרש ורמז בדף תלמוד שנלמד בפורים לאחר הרעשה ברעשנים בשל נפילת המן ומימוש "עד דלא ידע". הכול תלוי באופן בו אתם מביטים בעניין וראשית בְּמה שהכוכבים מספרים במהלך הימים והלילות הארוכים אך המהירים של הדור הרביעי.

///////////////////////

אך מהיכן מגיעה השושנה? מהיכן היא צומחת? כיצד היא הגיעה אל הגנים האמצעיים ומתי היא תנשק אותי עם עלי הכותרת המבושמים שלה ותגרום לי להריח את ריחה? מאחר שהוכתמתי בכתמים חמוריים של העבר, אני חמור יפה עם כמיהות חמוריות להווה ולעתיד, תוך שאני מחזק את הקשרים של שושנת הגן שלי ועובד את האדמה בלובשי את חולצת העבודה האדומה בזכות אנושיות ישראל והכבוד שלו לכל העמים, מלבד לעמלק.

///////////////////////

אל לנו להתבלבל בין השושנה ללוחות. בין בית הדין ובין אסתר עומדת מערכת הברית עם 13 כוכביה, השושנה. בנוגע לברית המילה, 13 הבריתות נעשו עם אברהם אבינו. זהו המקור של 13 עלי הכותרת של השושנה. הברית בין הבתרים היה המקור של 2 הלוחות. היונה שנשארה שלמה ולא בותרה היא בסימן הברית עם ישראל ולכן קשורה למערכת השושנה, הנקראת שושנת יעקב.

הלוחות מחולקים, כאילו "נחצו" לשניים, ולכן סימן צרף, איש הלוחות, נמצא גם במעמד כוכבי של הברית בין הבתרים. גם האדם נחלק לשני צדדים, צד ימין וצד שמאל, ויש לו שתי ידיים, שתי כפות ידיים, שתי רגליים ושתי כפות רגליים. גם לראש האחד יש שתי אוזניים, שתי עיניים ושני נחיריים. לפה, שהוא אחד, יש שתי מערכות שיניים ושתי שפתיים. מלבד הראש, רק שני איברים הם יחידים: הלשון והאיבר הזכרי - שני המקומות הקשורים לברית.

העיט שהגיע כדי להפריע לסימן הברית היה פרעה בתקופתו של משה. היה זה המן בתקופת מרדכי ואסתר. בזמן הגלות הארוכה והמרה של ישראל, העיט היה, בצורתו הכוכבית, כוכב הפסיון של כריסטו, שעמד בין בית הדין של מרדכי ובין מלכות אסתר וחסם כל "קשר" אמיתי בין שתי המערכות של חמשת הלוחות.

זה אינו כוכב כריסטו של הסימנים. שמו הוא עיט, אך מאוחר יותר במצרים הוא נקרא כוכב פרעה, והמצרים השתחוו אליו תוך אמונה שהם מעניקים כבוד לפרעה. האל העשירי של מצרים, לאחר 9 האלים הגדולים, היה פרעה בעצמו, "האל המקשר" בין הארץ ובין 9 האלים העליונים, הנאצלים מן האל האינסופי (אתון, שלא נספר) לפי חרטומי מצרים.

כוכב פרעה היה לפי האמונה עורפו של פרעה. המצרים האמינו שכאשר האל פרעה רוחץ ביאור, הוא מתקדש בכל יום באלוהותו, ראשו מתקשר לעולמות העליונים של הכוכבים ועורפו עולה אל כוכב העורף של פרעה. לפיכך כאשר פרעה אמר את התפילות המצריות לאחר הטבילה ביאור, המצרים האמינו שקולו יוצא מכוכב העורף של פרעה ועולה מעלה אל תשעת האלים העליונים. בדרך זו השמים והארץ מגיעים להרמוניה על ידי פעולות ותפילות פרעה.

הרמז לכך בתורה הוא שלשם פרעה בעברית יש אותן אותיות כמילה עורף. עם זאת, למדתי על כוכב זה רק בשנה זו דרך סימני פסיון כריסטו. רק כאשר הפסיון נפתר, וה"צלב" שהיה קשור אליו נפל אל תהום הנשייה, הבנתי זאת. בהמשך הבנתי כיצד הדבר חסם את הדרך בין שתי המערכות הגאוליות של מרדכי ואסתר, מערכות הלוחות החדשים של הגאולה השלמה.

כוכב הפסיון של כריסטו או כוכב הצלב[29] הפך לעיקר טעות ההאלהה הנוצרית הנוראית. כריסטו שהפך "אל" ניתלה על כוכב פסיון כריסטו (כוכב העורף) עד שעם תיקון הנצרות האלהת כריסטו נהרסה, וכוכב פסיון כריסטו הפך לכוכב הנון. האלהת כריסטו חסמה לגמרי כל אפשרות לתקשורת בין היהדות לבין הנצרות. אל תתנו לבני העולם הנוצרי להתבלבל. לא היה זה ישוע, לא ישוע האמיתי, שניתלה על כוכב הצלב אלא המפתה הגדול של התיאולוגיה הנוצרית השקרית. מיליוני מיליונים של מילים המבוטאות בתפילות הנוצריות המבוססות על השילוש התיאולוגי וכל הצורות של האלהת בן האל נתלו על הצלב. לא ישוע האמיתי אלא ישוע של יוחנן וישוע של פאולוס היו תלויים שם. כאשר כריסטו השקרי נופל מן הצלב, כמות מפלצתית של רוחות שחורות מתפזרות, נופלות ומושמדות במי התהום.

///////////////////////

ששת הסימנים ושבעת המעגלים הנבואיים מעניקים את הכוח להביט בשושנה בעלת 13 עלי הכותרת ולהבין משהו אודות תוכנית ה', שאנו חלק ממנה כעת. 13 כוכבי השושנה הריחנית הם מקור ל-13 מערכות של 13 עניינים גאוליים כ-13 שבטים, 13 מזלות חדשים, 13 עלי כותרת וכו', כשעיקר הקטגוריות הללו מתייחס ל-13 מידות הרחמים של אל שדי הכתובות בתורה, מידות ששורשן ב-13 בריתות המילה שנכרתו עם אברהם אבינו, כפי שמרומז בתורה ומוזכר על ידי חז"ל (בבלי, נדרים, ל"א, ע"ב).

אברהם הוא אב המון גויים, ולכוכב אברהם יש המסלול הארוך ביותר ביחס לשאר כוכבי הגאולה. לפיכך על כוכב אברהם להגשים במסלולו הארוך את כל מה שהובטח לאברהם מן ההתחלה. הגשמת הבטחות ה' לאברהם ממשיכות במהלך ההיסטוריה.

בזמן הגאולה השלמה וכניסת הדור הרביעי, העולם עדיין שקוע באלילות ובדוקטרינות תיאולוגיות שקריות כמו גם בתיאוסופיות אסיאתיות ובמדיטציות מיסטיות המנוגדות כולן באופן מוחלט לאמונת אברהם כאב המון גויים.

נכון כמובן שבני ישמעאל הם עמים רבים שירשו את ברכת ישמעאל בן אברהם דרך הגר, אך עם זאת יש חלק גדול הרבה יותר של אומות נוצריות כמו גם של אומות אסיאתיות ואומות בעולם השלישי הרחוקות מאוד מן האמונה האמיתית, כמו גם מהיסטוריית ההתגלות במעמד הר סיני.

בנוגע לנוצרים, בנקודה זו של ההיסטוריה אנו יודעים מן הסימנים השלמים שכל הנצרות המסורתית (קתולית, פרוטסטנטית, אורתודוכסית, נאו-פרוטסטנטית וכו') נדונה ליפול, אך גם ללא הסימנים השלמים, מי שיודע שבגאולה השלמה תתקיים הפצה של האמונה הטהורה באחדות ה' בעולם, מבין שהנצרות המסורתית מלמדת דוקטרינת אמונה שקרית, שאינה יכולה לעמוד במבחן ההיסטוריה עם כניסת תקופת הגאולה השלמה.

אם נביט בצד החיובי, הסיבה שבעטיה הסימנים השלמים משלימים גם את הסימנים ההתחלתיים, שהפכו לסימנים הנוצריים, היא שהנוצרים יבינו בעתיד, בעת התוודעותם לסימנים השלמים, את האמת השלמה ויבינו את טעויות הנצרות המסורתית. הם יהפכו לחלק מהעולים על מזבח מלכיצדק או על מזבח העמים (לנשים) בבית התפילה של הגאולה השלישית השלמה (אם יישארו מבני כנסיות, הם יהפכו עם השנים לבתי תפילה קטנים של הגאולה השלמה).

יש עדיין 51 שנים[30] של הדור הרביעי, ובלתי אפשרי לדעת מה יקרה או כיצד דברים יתקדמו מלבד דרך הסימנים השלמים הנבואיים של הדור הרביעי ודרך הדור הרביעי הנורא עצמו. לפיכך איננו יודעים כעת עד לאיזו מידה הנבואות תהפוכנה ייחודיות ומפורטות.

כל דוקטרינות הנצרות נמצאות תחת מצור בתקופת טהרת הדוקטרינות השקריות בדור הרביעי. לא נוצרים אלא הנצרות. כעת, עם הגעת כוכב כריסטו של הסימנים השלמים, הנוצרים יכולים להפוך לחלק מן הברית החדשה השלמה של הגאולה השלישית השלמה על מזבח מלכיצדק לאחר תקופת המעבר מטרמינולוגיה נוצרית מסורתית לטרמינולוגיה אמיתית של אמונה מונותיאיסטית אמיתית במסגרת הברית החדשה השלמה. ישוע ושיעוריו נבחנים במבט על שליחותו ההיסטורית הנבואית האמיתית כקורבן האיל במקום יצחק.

אם נשפוט את הסוגיה, אין מדובר רק בשאלה של אמונה טהורה. גם דוקטרינת האמונה הטהורה שמבוטאת על ידי אדם כלשהו תיחשב כצביעות, אם ליבו של אותו אדם אינו טהור אלא מסולף או אם יחסיו עם הזולת מתבטאת ביהירות, באי צדק או ברשעות. באופן דומה, אם אדם עובד ומרוויח למחייתו אך לא מפריש מעשר לצדקה, תפילותיו לחסד לא נענות, הואיל והוא לא העניק את החלק האלוהי כדי לסייע לעניים ולנזקקים, ליתומים ולאלמנות, לחולים, למוגבלים ולמנושלים.

כסף, חיפוש אחר כסף, אהבת כסף, חמדנות, שחיתות בגלל כסף, חוסר מצפון בשל כסף, מחסור ברגשות אנושיים לזולת בשל כסף וחוליים רבים, גופניים ונפשיים כתוצאה מכסף שווים כולם לרוח אלילית, רוח שנוצרת בידי אל השקר ממון. הוא שולט כעת בדור זה ורוכש לו אלפי קורבנות תמימים בכל יום.

הרשו לי לומר משהו אודות אמירתו הידועה של ישוע: "וְעוֹד אֲנִי אוֹמֵר לָכֶם, נָקֵל לַגָּמָל לַעֲבֹר דֶּרֶךְ נֶקֶב מַחַט מֵהִכָּנֵס עָשִׁיר אֶל מַלְכוּת הָאֱלֹהִים" (מתי, י"ט, 24). אני מאמין שאמירה זו מצביעה על העיוות בראיית העשיר את עצמו. העשיר מנופח כפיל ולא רואה בעצמו את האמת, כאשר הוא מדבר באופן צבוע בביטויים ענווים אודות עצמו כאילו הוא כה קטן היכול להיכנס לחור המחט. עשירים רבים מדברים על עצמם במונחים ענווים כדי לשטות בעצמם בצביעות צדקנית ומצליחים בכך באופן מושלם, הואיל ופעולותיהם הן יהירות ללא ענווה, אך הם רואים פעולות אלו כהפך הגמור. הם פילים שמאמינים כי יוכלו לעבור דרך חור המחט. זוהי הנקודה הרחוקה ביותר מן הנדרש כדי להיכנס למלכות השמים. דהיינו: דרישה ללב כנה ואמיתי עם עצמך ועם אחרים. לפיכך נדיר שאדם עשיר יוכל להיכנס למלכות השמים עם מותו. העשירים יוכלו להינצל רק דרך מתן כסף רב לצדקה ראויה במהלך חייהם.

החוליים והרעות של ההווה בעולם הנוכחי הם רבים ומגוונים, אך יותר מכל רעה אחרת אל השקר ממון נכנס לבתים ולכיסים. קשה לשמור על איזון. כדי להינצל מאל השקר ממון ובאותו הזמן לא לפנות לקיצוניות השנייה, יש לשנוא את הכסף אך גם לא להתרחק ממנו או מעבודה ולא לבזבז אותו או להשתמש בו בטיפשות. זהו האיזון הנכון בדור הרביעי, אך לא קל הוא הדבר להשגה ולביצוע. אין רוח בדור זה שמחשיכה את אור הנשמה בחשכת מוות רוחנית ככלי הגדול של השטן, אל השקר ממון, המרחיק את העולם ממחשבות על האל ומכסה את נשמתו במחשבות על כסף.

הקטגוריה של אנשים עשירים שלא נותנים דבר או כמעט דבר ביחס למה שהם מרוויחים היא אחת מן הקטגוריות השנואות ביותר בפני השמים. אלו לא ייכנסו עם מותם לעולם הבא, אלא יישלחו לעינויי גיהינום, וכאשר תקופת עונשם תסתיים, הם ייוולדו שוב ויחזרו מיד לעולם בחזרה, לאחר שלא נהנו בעולם השני אלא רק סבלו, לא ראו אור אלא חושך.

בנוגע לרעות, אציג בפניכם את אלו הזוכות לדגש הגדול ביותר בסימנים הנבואיים: גנטיקת תינוקות המבחנה, הדיאנטיקה, עדי י' (ה"עדים") ותנועת חב"ד.

השלב הגרוע של הגנטיקה יגיע בחלק השני של הדור הרביעי והוא יביא את זעם ה' צבאות ואת יום ה' הגדול והנורא.

בין בני העם היהודי, תנועות דתיות רבות תפסקנה להתקיים בחלק השני של הדור הרביעי, כחב"ד וכבית ספר הקבלה של ר' אשלג בירושלים. כולן שייכות לחטא האלילי של ספר הזוהר והקבלה השקרית שנובעת ממנו וכן למשיחות השקרית של תנועת חב"ד בדור הרביעי השנוא. כולן תיהרסנה. שאר התנועות החסידיות, כמו גם תנועות חרדיות קיצוניות אחרות תיעלמנה גם הן בסוף הדור הרביעי.

עוד תהרסנה: הדיאנטיקה והסיינטולוגיה. בחלום נבואי של סולי קמחג'י (שלא ידע דבר אודות הדיאנטיקה, אפילו לא את שמה) ראה הוא שהדיאנטיקה מייצגת את "הרוח הרעה שלוכדת את המוח, גונבת את כספם של אנשים וסוגרת את רוחו העצמית של האדם במקרר רוחני קר של דיאנטיקה. אני חלמתי שמרד שיקום מתוך משפחות הקורבנות הקיימים והעתידיים ישרוף את כל מעבדות הלימוד והכנסיות שלהם, ורבים מהם ייהרגו בדם קר בידי קורבנות חמושים ובני משפחותיהם. מידה כנגד מידה.

בין כל הקבוצות הדתיות השקריות של הניאו-פרוטסטנטים, השקרית ביותר והשנואה ביותר על ידי ה'[31] היא זו של המזיקים הידועים, ה"עדים". עונשם והשקר שהם מלמדים יקומו נגדם בתקופת יום ה' הגדול והנורא. אז הם יהיו עדים לנפילתם, הואיל והם חיללו את שם ה' תוך הוצאת דיבה ולשון הרע נגד הדת היהודית ונגד התלמוד והמסורת הרבנית. הם שמחים בנוגע לבוא יום ה' הגדול והנורא תוך התעלמות מן הפסוק: "הֲלֹא-חֹשֶׁךְ יוֹם יְהוָה, וְלֹא-אוֹר; וְאָפֵל, וְלֹא-נֹגַהּ לוֹ" (עמוס, ה', 20).

///////////////////////

אנו שמחים על העובדה שאור חדש גדול הגיע לעולם בזכות הגואל הנבחר חיים, אך איננו מאפשרים לשמחתנו לצאת מגבולות הזיכרון הקבוע לפיו הדור הרביעי הוא נורא בכפילותו. אנו עדיין מחייכים, מאחר שאנו עדיין בחלק ה"שפיר" של הדור הרביעי. עם זאת אנו יודעים מסימני הנבואות החדשות שהעולם יעבור דרך הרס רב, אסונות, טרגדיות, מגפות, חוליים, שיגעונות, בלבול המונים בינלאומי וחשכה גדולה לפני שהחלק השני של הדור הרביעי יסתיים.

///////////////////////

שלושים הצעדים של החוק החדש מחולקים בחמשת הלוחות לשלושה עמודים. שמות ההתבוננות המשולשת מותאמים לשלוש העליות של משה רבנו, ושלוש העליות מותאמות לשמו הקדוש והגאולי של ה', אהיה אשר אהיה. שם זה הוא משולש אך גם אחד, ששלמותו מורחבת לשלוש גאולות בתקופות היסטוריות שונות לגמרי ולשלוש "מערכות סימנים" המותאמות לסימני אברהם, יצחק ויעקב.

יש להבין, עם זאת, שלמעשה השם הוא אחד, ואנו יכולים גם לומר ששלושת השמות יחד מרכיבים שם אחד, את שם אלוהי הגאולה. לפיכך בכל אחד משלושת השמות, השם השלם גם נוכח. גם משה קיבל את השם השלם וכמוסבר שלוש העליות מותאמות לידיעת משה, למעלה, את שלמות סימני השם. זה מוכיח שהשם "אהיה" הראשון, המותאם לגאולה הראשונה, מכיל בתוכו את האלמנטים הגאוליים של השם הכולל אהיה אשר אהיה.

כך היה גם בנוגע לפורים ההיסטורי של השם "אשר": הגאולה הגדולה וישועת היהודים בממלכה הרחבה הייתה גם בזכות הצדיק מרדכי אשר, בסיוע המלכה אסתר, יסד בתי ספר של לימוד תורה ותפילה וסייע לכך שהעם היהודי נזכר שוב בתורתו תוך חזרה לה' ולמסורת היהודית כולה. לפיכך הגאולה הראשונה של "אהיה" הראשון "התחדשה" בפורים. כמו כן ידוע במסורת שמגילת אסתר גדושה ב"סודות", ב"רמזים נסתרים" וב"תוכניות כוכביות נסתרות", אשר יתגלו בגאולה השלמה. זאת מאחר שגם השם "אשר"[32] הוא לא רק שם נפרד, למעשה, מכל השם השלם אהיה אשר אהיה, אלא יש לו לכשעצמו את ההיבטים של השם הכללי גם כן.

וכך גם בגאולה השלמה מתחת לשם "אהיה" האחרון ישנן האלמנטים של השם המלא אהיה אשר אהיה. הדרך שבה השם המלא מושלם ומוגשם היסטורית בגאולה השלמה תיראה ותובן בכל העולם באופנים שאיננו יכולים לשער כלל. כפי שאמת ה' התגלתה בסיני לבני ישראל, כך גם בגאולה השלמה אמת ה' מתגלה, אם כי באופן אחר לגמרי לעולם. ידו החזקה של ה' תיראה, וכולם יפחדו, כך שאמת קיומו תורגש בקרב אומות העולם כולו.

גם כאן אנו רואים רמז בעובדה שההיבטים הפנימיים של השם השלם שוכנים בכל אחד מהשמות, ולכן ישנן 9 היבטים בשם השלם אהיה אשר אהיה. המספר 9 בעברית הוא מספר האמת, הואיל והמילה אמת בגימטרייה ערכה 9. זוהי האמת שהתגלתה לישראל דרך גאולות ה': הראשונה באמצעות גילוי גדול וגלוי, השנייה באמצעות ניסים נסתרים של השגחת ה', והשלישית השלמה בסימן הטהרה הגדולה והנוראה של השם "אהיה" האחרון ושל חמשת הלוחות הסופיים של הגאולה השלישית השלמה, בזכות השופט המשוח במלכות השמים, הגואל חיים.

אלו הם הלוחות שנועדו להיות הירושה החדשה של עם ישראל ושל כל העמים. בכל מה שקשור להתפשטות אמת ה', גאולת ה' וקיום הבטחות ה' לאברהם, יצחק ויעקב, אין משהו דומה להם בהיסטוריה. הדרכים והאופנים של הגאולה הסופית והגדולה של ה' מייצגים את אהבת ה' האמיתית והנצחית לנאמניו ואת רחמיו האינסופיים לכל מי שיש רחמים בליבם. מדובר באמת הנוכחות האלוהית, הידע האלוהי ורגש האהבה הקבוע של קיומו האמיתי, שלא יעזבו יותר את הארץ. הקפיצה המדהימה של העולם אל דרגת קיומו החדשה, ככתוב: "וְלֹא יְלַמְּדוּ עוֹד אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ וְאִישׁ אֶת אָחִיו לֵאמֹר דְּעוּ אֶת יְהוָה כִּי כוּלָּם יֵדְעוּ אוֹתִי לְמִקְטַנָּם וְעַד גְּדוֹלָם" (ירמיה, ל"א, 33), מתקיימת בגאולה השלמה אחרי מאורעות יום ה' הגדול והנורא של הדור הרביעי, בו יתקיים תיקון האנושות הגדול.

///////////////////////

מכך אנו יכולים להבין ששלושת מונחי ההתבוננות המשולשת, המתקשרים לגאולה השלמה, יש להם השמות המשולשים שלהם, באותו מובן עליו הסברנו בהקשר לשם אהיה אשר אהיה. יש להבין בעקבות כך מה נמצא בחזית ולזכור כי לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול נכללים בכל עמוד. כל שלושת העמודים כוללים את ליבם בהתבוננות המשולשת, המכיל את שלושת היסודות של הנבואה, המידות ומסורת הדג הגדול לוויתן.

לכל יסוד יש מיקום ייחודי באחד משלושת העמודים, מאחר שבדרך זו הם מסייעים ללמדנו יותר אודות ההתבוננות המשולשת, כפי שכבר ראיתם בטקסט זה, המסמל את הדרך "הקצרה אך הארוכה" כדי להיכנס אל ההתבוננות המשולשת עצמה, כפי שהחמור הסביר לכם לכל אורך הדרך. אתם זקוקים למישהו שיעמוד מאחוריכם אם אתם רוצים למקם עצמכם לפני שלושת העמודים, כשלחמור האמיתי יש 7 זנבות המכשכשים את מי שמסייע לשאת יחד את העגלה הגדולה של הבשורות הנפלאות. אם אתם מעוניינים להיכנס אל ההתבוננות המשולשת, העניין שווה את המאמץ, הואיל ובדרך זו תוכלו לקבל את הבשורות החדשות הגדולות בשלושה ממדים ובזמן אמת.

///////////////////////

אל תפחדו בנוגע לעובדה שלשושנה יש 13 עלי כותרת, בעוד שמידות העמוד האמצעי מסתכמות ב-10, או בנוגע לעובדה שעדיין אינכם יודעים דבר אודות הדג הגדול, על אף שאתם כבר רוצים לשחות במימיו, או בנוגע לכך שעד כה אתם מבולבלים לגמרי בין ההתבוננות המשולשת הקשורה לחמשת הלוחות ובין סימן צרף, איש הלוחות, והטלסקופ הכוכבי שלו, המכוון אל כוכבי הגאולה השלמה, או בנוגע לשאלה: מה הקשר של הזנב הכפול לכל זאת? זה לא משנה. אנו, תלמידי הגאולה השלמה, לא אוחזים במוחות גדולים המבינים הכול. אפילו אם אנו מבינים מעט, אנו מרוצים, מאחר שמדובר ב"מעט" שהוא חלק מן האמת האוניברסאלית הגדולה ביותר שה' אי פעם גילה לאנושות, הגאולה השלמה האוניברסאלית של אהיה אשר אהיה.

///////////////////////

סימן צרף, איש הלוחות, יכול היה שלא להיכלל בהסבר זה על ההתבוננות המשולשת, אבל זהו חלק מן הסימנים שחייבים להתגלות בשל תפקיד כוכבי חדש זה שבין המערכות הגאוליות החדשות, הי-הא! זהו כלי המסייע לאחרים להבין את התפקיד ההיסטורי של הגילוי החדש והנפלא של הסימנים השלמים בזכות הגואל האחרון, חיים.

///////////////////////

לפיכך אל תחששו מבלבול מה! אם כבר הבנתם את יסודות הגאולה השלמה, מדוע אתם צריכים את ההתבוננות המשולשת? הי-הא! יש לכם הגן של ספר שושנת משנת חיים, האמינו לי, והשושנה בעלת 13 עלי הכותרת מספיקה כדי שתתקדמו במשך זמן רב. ואל תשכחו שצרף, איש הלוחות, לא היה יכול לעמוד בין המערכות אפילו לרגע אחד, אילולא החמור אוכל לחם החזיק אותו ושמר על היותו מעל הארץ. הגואל האחרון חיים מדריך את פעולות החמור ואת צעדיו ולעיתים גם רוכב עליו כצרף, איש הלוחות, על מנת שישהה במגוריו הכוכביים ויקצור את החיטה הכוכבית, הדרושה לאפיית הלחם הגאולי.

///////////////////////

כפי שהוסבר, הלוחות החדשים של הגאולה השלמה יורדים דרך המערכות הגאוליות של מרדכי ואסתר. אנו יכולים לדבר כאן על שני לוחות או, למען חמישה לוחות הברית, על חמישה לוחות.

חמישה לוחות הברית מכילים את ארבע המסורות של משה, של אהרון, של אליהו ושל יהושע, כאשר הלוח החמישי שמור למסורת החדשה של הגאולה השלמה. ארבע המסורות נועדו להסביר את הדיבר השני, כשהניסוח הנובע מן ה"משנה" המקורית של יהושע בן נון, חוזר בזמן הגאולה השלמה להסביר את האמונה המונותאיסטית הטהורה נגד הדוקטרינה השקרית של האצילות.

זהו לוח ההתבוננות המשולשת הכולל, באופן נפרד לבסוף, את 13 עלי הכותרת של השושנה עם שמות הספרים העיקריים בכל עמוד.

המידות הן גרם מדרגות ארוך ממלכות השמים אל הארץ, והן למעשה אותן סגולות נעלות נסתרות של האבות, של משה, של הצדיקים הנסתרים, של חז"ל וכו', שיכולות להגיע גם אל האנשים הפשוטים ביותר שיש להם לב טוב וכנה. לפיכך הסברים רבים ודרגות רבות ושונות של הסברים נדרשים למדרגות אלו. העמוד האמצעי הוא גם עמוד תווך מרכזי הקושר את שני העולמות – עולם מלכות השמים למתים שקמו לתחייה והעולם החדש על הארץ של הגאולה השלמה. ככל שהגאולה נכנסת לעולם, כך שני העולמות מתקרבים. ההתקרבות מייצגת את התהליך ההיסטורי המקרב לבסוף (רק ה' יודע מתי) את תחילת העולם החדש של תחיית המתים (על הארץ).

הגואל האחרון חיים מביא את הסימנים השלמים של תחיית המתים. זוהי ההתחלה האמיתית של העולם החדש של התחייה. רק מסיבה זו הסימן נקרא שלם, הואיל והוא הסימן המתחיל והממשיך עד להגעה אל אותו עולם חדש. ראשית כל, כמובן, העולם חייב לעבור את הדור הרביעי, שלאחריו תגענה התקופות השלוות, בהן האנושות תחווה התעלות רוחנית ופיזית.

הגאולה השלמה עצמה, באותן תקופות שתראינה התפתחות בכל רמת חיים בעקבות גילוי השם אהיה אשר אהיה וחיים בעולם תוך לימוד יתרונות הטבע, כפי שנובא בנבואות, מוגדרת במושג "בין 400 ל-500 שנים" (אותו קיבלתי בחלום).

ניתן גם לשער שאלף השנים במילניום השביעי יחלו עם סיום הדור הרביעי, בשנת 2048. מדובר בזמן הקודם מעט ללוח השנה היהודי המסורתי (שמתקרב ל-6000 שנה), אך גם הבדל של 200 שנים יכול להיחשב ל"תוספת" לשבת שעם ישראל קידש עבור העולם. 200 שנים מתוך 6000 שנים אינם אף שעה של "לפני השבת".

ייתכן וזמן זה של העולם החדש יהיה מנחת שבת ועל כן הוא ישרור מעבר לתקופה שבין 400 ל-500 שנים של הגאולה השלמה עצמה. ה' לבדו יודע סוד זה. איננו יודעים למעשה איך ייראה העולם החדש אלא רק שהוא יתקיים, ושהסימן השלם של תחיית הצדיק חיים הוא התחלת עולם זה.

ההגשמה ההיסטורית של "עולם התחייה" מייצג את פסגת המטרות של הגאולה השלמה ואת התחלתו של עולם חדש לחלוטין. ה"רעיון" שלו לא יכול להיות חסר, ואנו חייבים לדעת על קיומו, הואיל והוא משלים את השבת עבור העולם עד שהשבת תסתיים, ויתחיל שבוע חדש. אל לנו לנסות להבין יותר מכך, מאחר שמחשבותינו קטנות ומוגבלות מדי, ומאחר שתוכניות הבורא, ברוך הוא וברוך שמו לעד, לא תוגבלנה בידי חישובים אנושיים. הסיבה היחידה שבעטיה הרשיתי לעצמי להניח מספר הנחות, כפי שכתבתי לעיל, היא אומץ ייחודי שניתן לי על ידי הסימן השלם של תחיית המורה חיים. אני, עם זאת, הנני רק חמור שאינו יודע דבר על עניינים אלו.

 

ההתבוננות המשולשת

 

לב הנביא

לב השושנה

לב הדג הגדול לוויתן

אהיה

אשר

אהיה

אלף

שין

ריש

סימני אברהם

סימני יצחק

סימני יעקב

הגאולה הראשונה ממצרים

הגאולה השנייה של פורים

הגאולה השלישית השלמה

7 המעגלים הנבואיים:

1. אל שדי

2. ה' אלוהינו

3. אל עליון

4. אל חי

5. ה' אל עולם

6. ה' צבאות

7. אהיה אשר אהיה

עשר המידות:

1. אמונה

2. ברכה

3. הסגולות הנסתרות של הלב

4. תפילה

5. הנוכחות האלוהית (שכינה)

6. תיקון

7. התקדשות

8. התחדשות

9. טעם

10. חכמת השתיקה

ששת הסימנים הגדולים של הגאולה השלמה:

1. סימן הכוכבים של הגאולה השלמה

2. סימן השופט המשוח של מלכות השמים

3. סימן האור החדש של חנוכת החנוכות

4. סימן החמור אוכל לחם

5. סימן הדור הרביעי וסימן הבניין החדש

6. סימן תחיית המורה חיים

שלושים הצעדים של החוק החדש של הגאולה השלמה:

העמוד הראשון

העמוד השני

העמוד השלישי

"אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים"

אמונה

האיש הצדיק חי באמונתו

"לֹא-יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, עַל-פָּנָי" וכו'

ברכה

האיש הצדיק ירא רק מה'

"לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לַשָּׁוְא" וכו'

סגולות הלב

האיש הצדיק רועד כאשר הוא מבטא את שם ה'

"שָׁמוֹר אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" וכו'

תפילה

האיש הצדיק מקדש את השבת

"כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אִמֶּךָ" וכו'

הנוכחות האלוהית (שכינה)

האיש הצדיק לא יושב במקום אביו ורוחץ את רגלי אמו

"לֹא תִרְצָח"

תיקון

האיש הצדיק מתקן את עצמו תמיד

"לֹא תִנְאָף"

התקדשות

האיש הצדיק צנוע אפילו בפני אשתו

"לֹא תִגְנֹב"

התחדשות

האיש הצדיק לא גונב אפילו דקה אחת מחברו

"לֹא-תַעֲנֶה בְרֵעֲךָ עֵד שָׁוְא"

טעם

האיש הצדיק לא נשבע, אך אם הוא חייב, הוא מעיד או נשבע אך ורק בשם ה'

"לֹא תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ"

חכמת השתיקה

האיש הצדיק לא חפץ אפילו במה שיש לו, קל וחומר במה שיש לאחרים

13 עלי הכותרת של שושנת ספר משנת חיים נובעים ראשית מבסיס ששת הסימנים, כשלכל סימן מתקשר ספר עיקרי כדלהלן:

סימן הכוכבים

סימן השופט המשוח של מלכות השמים

סימן האור החדש של חנוכת החנוכות

סימן החמור אוכל לחם

סימן הדור הרביעי והבניין החדש

סימן תחיית המורה חיים

ספר החוק החדש עם ביאורי טעמי החיים

ספר המנהג החדש עם ביאורי ספר משולם

ספר המפליא הכולל את הספר "בין הסימנים ההתחלתיים לסימנים השלמים", את ספרי האוונגליונים המתוקנים (ספר תיקון יוחנן, ספר תיקון פאולוס וכו') ואת ספר ישועת ישוע

ספר החמור אוכל לחם

ספר בשורת המלאך גבריאל וספר "ממזבח הנביא"

ספר תחיית הצדיק חיים

לששת ספרים בסיסיים אלו מתווספים 7 ספרים נוספים, הנובעים משבעת המעגלים הנבואיים, באופן הבא:

המעגל הנבואי השביעי: אהיה אשר אהיה

המעגל הנבואי השישי: ה' צבאות

המעגל הנבואי החמישי: ה' אל עולם

המעגל הנבואי הרביעי: אל חי

המעגל הנבואי השלישי: אל עליון

המעגל הנבואי השני: ה' אלוהינו

המעגל הנבואי הראשון: אל שדי

אור חדש לרמב"ם

ספר חמישה לוחות הברית

ספר החלומות

ספר מלאך ה' הניצב בין ההדסים

ספר תיקון הברית היורדת מהנקב השמיני של חלילו האדום של עשו

ספר פירוש באר שבע

ספר הכוכבים

ששת הטקסטים הבסיסיים יחד עם 7 הטקסטים הנוספים יוצרים את 13 עלי הכותרת של שושנת ספר משנת חיים, באופן הבא:

עלה 1

עלה 2

עלה 3

עלה 4

עלה 5

עלה 6

עלה 7

עלה 8

עלה 9

עלה 10

עלה 11

עלה 12

עלה 13

אור חדש לרמב"ם

החוק החדש, טעמי החיים

המנהג החדש, ספר משולם

ספר החלומות

ספר המפליא

ספר החמור אוכל לחם

ספר בשורת המלאך גבריאל

ספר ממזבח הנביא

ספר תחיית הצדיק חיים

ספר המלאך הניצב בין ההדסים

ספר פירוש באר שבע

ספר הכוכבים

ספר תיקון ברית מחלילו האדום של עשו

 

הגן כולל 53 קטגוריות, שאליהן כל שאר יסודות הגאולה השלמה מנותבים. אופן ניתוב היסודות של הגאולה אל אותן 53 "אפיקים" מכוון על ידי ההתבוננות המשולשת: לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול לוויתן. החמור עצמו אוכל את לחם שלושת הלבבות הללו כדי לסייע לכם לעכל את ההתבוננות המשולשת. זוהי סיבה נוספת מדוע חמור זה נקרא החמור עם שלוש העיניים. ההתבוננות המשולשת מעניקה לכם שלוש עיניים בהן תוכלו להתבונן ולהביט על הגאולה השלישית השלמה.

אני יודע, כמובן, שהגן לא עוצר בחמורים ובסוסים. נכון אמנם שאם היינו נשארים רק עם חמורים וסוסים בגן היינו נמנעים מכל הבלבול שנוצר עם הגעת אדם וחוה, אך אז כיצד היינו מתוודעים להנאה של חזרה אל הגן ולפרחיו המבושמים, לפירות עציו הטעימים ולמימיו המרעננים של הלוויתן בגן ספר משנת חיים, בעזרת השם?

אתם צריכים, כמובן, מספר אדם וחוה מתוקנים בגן, אחרת אין הנאה. אדם אחד בלבד, גם אם הוא יימצא בגן הגדול ביותר, היפה ביותר והמהנה ביותר, הוא ייחסר מישהו מולו, אותו יוכל לשתף את הנאותיו בגן. וכמובן אם אתם מתכננים להיות אדם וחוה מתוקנים או בני אדם וחוה מתוקנים בגן, אתם לא תרצו להיות בו ללא לב ראוי או שכל ראוי. אתם חייבים, לפיכך, להגדיל בעל כורחכם את התעלותכם בעזרת לב חדש נאמן וכנה ובעזרת מוח חדש שפל של הברית החדשה השלמה של הגאולה השלישית השלמה.

אם כבר יש לכם לב נאמן וכנה, אזי תוכלו לפלס את דרככם החמורית אל הגן אף לפני שהמוח החדש השפל יגלה את עצמו בתוככם. כנסו אל תוך הגן, וכל אלמנט יראה לכם את הדרך.

רק עבור סגירת ההתבוננות בנועם אציין כי למצקת (עגלה) הגדולה יש 7 כוכבים, לבית הדין הגדול יש 7 כוכבים (אך רק 5 כאשר זהו סימן בית הדין העליון), לאסתר במלכותה יש 5 כוכבים ולשושנה 13 כוכבים. יחד מדובר ב-32 כוכבים גאוליים. 32 הוא לב בגימטרייה. צרף, איש הלוחות, עומד בין המערכות הללו כדי לקבל הסברים אודות הלב החדש של הגאולה השלמה. יש גם הכוכב ה-33 האוניברסאלי (שהופך לכוכב כריסטו ולבסוף לכוכב המפליא). לפה הלוויתן יש 3 כוכבים, וכל המזלות החדשים שהם 13 מביאים לסך של 49 כוכבים. אז מונים 3 פעמים את כוכב הנון - יהושע בן נון, הנון הפינאלית של שושן והנון סופית של לוויתן שמביאים לסכום של 52. לבסוף מגיעה ה"נון" של "ינון", הנובעת מ-13 מידות השופט, אך נספרות ככוכב אחד, כוכב נון הרביעי. לפיכך 53 - גן כוכבי הגאולה השלמה בזכות המורה הנבחר, הגואל חיים, מצנעא, תימן.

 

נון שערי בינה, יהושע בן נון, הדג הגדול מלווה את הנון

 

אני מפציר בכל היהודים שלא הולכים בדרך מסורת ישראל בהקפדה יתירה או בכלל לא, הואיל והזמן לכד אותם בקורות הבלבול בין התורה ובין האמונה בה' עד שהם לא ראו סיבה להתפלל יותר בבית הכנסת אך כן המשיכו להתפלל בתוך ליבם, לחזור ולאשר את אמונתם בה', אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כעת הוא הזמן, שבו ניתן לחזור לאמונת ישראל, זמן הגאולה השלמה. ה' אלוהינו, אלוהי כל היקום, כבר חזה את כל דרגות הבלבול הרבות של היהודים שהתנתקו מן המסורת בכל העולם ובישראל בפרט.

הזמן עיצב בתוככם את דת הלב, ואינכם רוצים שהיא תושפע מסיעות דתיות או מחומרנות רוחנית, שתמיד מסתיימת בכיסו של אחר, או מציווי עשה ולא תעשה רבים מדי או מתעמולה שקרית של חב"ד או מריטואלים שלא נוגעים ברגש. אתם נשארים מנותקים מכל זאת ועדיין האמונה שבליבכם מכוונת אתכם להרגיש בפנים שייתכן וכנות מחשבתכם בפני ה' היא, למעשה, האמונה הרצויה לה'.

ייתכן ולמרבה הצער אתם צודקים בשלב זה בהיסטוריה. עם זאת, שמחו משלב היסטורי זה שבו ה', באהבתו לגואל חיים, מספק לחם חדש של הגאולה השלמה לכולם, כי הוא יודע שבשלב היסטורי זה, בזמן הכפול של הדור הרביעי והגאולה, אינכם יכולים עוד להיות ניזונים מלחם ישן בצורות של העבר.

אתם יכולים לאכול כעת לחם חדש וליהנות מכך, אתם ונשמתכם היהודית, לבכם ושכלכם. הגואל חיים אמר כי "איננו דת חדשה אלא דרך חיים חדשה בכל מה שנוגע לחיים". הגאולה השלמה היא במסגרת האמונה האמיתית שהתגלתה בידי ה' בסיני. כיהודים בבית התפילה של הגאולה השלמה תוכלו להגשים את כל דרישות ומצוות התורה תוך הסתמכות על החוק החדש והמנהג החדש. בית התפילה החדש הוא אהוב בפני אל שדי ומייצג את השלמת בית הכנסת בכך שהוא ממלא את כל היבטי הגאולה השלמה, שבית הכנסת אינו יכול למלא.

נכון, בית הכנסת במהותו מייצג את המסורת הנמשכת והמוקדשת לשמירת קדושת התורה, כמו גם לשמירת האור הנסתר של פורים ואור התקווה של חנוכה. הגאולה השלמה, מתוקף תפקידה ההיסטורי, היא גילוי של השם "אהיה" האחרון והסופי. היא ניזונה מהאור המחודש של סיני, מהאור הנסתר של פורים שהתגלה, מהאור החדש של חנוכת החנוכות, מן הכהונה החדשה ומהקדושה החדשה של בית התפילה של הגאולה השלמה. ומי שהולך במסגרת הסימנים השלמים מקבל הדרכה מן השופט המשוח במלכות השמים, הגואל האחרון, המורה חיים.

עבור יהודים רבים, המסורת החדשה היא קלה יותר לאימוץ. עם הקדושה החדשה יש תנאים חדשים, שלוקחים בחשבון את מה שאנשים צריכים כעת, כדי למצוא מחדש את עצמם וללכת בדרך האהובה לה'. התנאים, במיוחד ביחס למנהג המקודש של בית הכנסת, כמו גם ביחס לקדושה של השבת והחגים, הם קלים יותר מאלו של ההלכה. הסוכה, למשל, יכולה להיות מוקמת משלושה סדינים צבעוניים המכסים שלושה קירות בתוך הבית.

///////////////////////

5 מתייחס גם ל-50. חמישים המילים של הדיבר השני, המתקשר ליהושע בן נון, מצביעים שהמסורת שבעל פה של יהושע, המכילה את שער הבינה ה-50 (כמוסבר לעיל), מגיעה לחדש את עשרת הדיברות דרך 50 השערים הללו.

קיבלנו את הסימן מוקדם יותר בשנים הראשונות (שרה מרקוס, בסימן ראש החמור קיבלה אותו בחלום): "הרמב"ם, אור חדש". הוא מתייחס לספר הראשון בספר משנת חיים[33].

הצדיק חיים לימד אותנו שהרמב"ם, עליו השלום, היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. הוא הלך לפיכך במסגרת המסורת של אליהו הנביא, זכרו לברכה, ששליחותו הגאולית היא פיוס לב אבות עם בניהם ולב בנים עם אבותם.

עם הגעת הגאולה השלמה, החוק החדש והמנהג החדש, מסיבות מובנות הברית החדשה השלמה נראית כקונפליקט אל מול היהדות המסורתית. בהמשך, עם זאת, האירועים בעולם ישכנעו כל אחד שהזמן הנבואי נמצא בדרך, ולכן גם הברית החדשה השלמה המובטחת חייבת להתקיים כבר בעולם. אותה הבנה תאפשר לתור אחרי וללמוד לעומק את תכני ספר משנת חיים ולהבין את הגילוי החדש. באותו רגע העולם היהודי יעריך את אור חדש לרמב"ם ואת היותו הספר הראשון בכתבי ספר משנת חיים, עניין המוכיח התאמה מוחלטת ואחידות מטרה אמיתית שבין המסורת העתיקה לבין המסורת החדשה. מטרת החוק החדש היא לא להתכחש למסורת העתיקה אלא להתייחס אליה בכל הכבוד. אנו לא בונים על המסורת אלא אנו חלק ממנה ונמצאים במסגרתה, אם כי יש כעת השלמה חדשה ואמיתית למסורת, הנדרשת עבור צרכי הרוב הרוחניים השונים עד מאוד מן העבר, עבור הגאולה השלמה.

הפיוס בין אבות לבנים אינו רק למען השלום. ההכרה ההדדית החדשה עצמה מעצימה מאוד את הבנת השלמות המושגת רק דרך מידת ההכרה באמת של שתי הדרכים: של האבות ושל הבנים יחדיו. החדש לא יכול לעמוד על המסורת החדשה שלו אם לא במסגרת היותו חלק מקיום מתמשך של המסורת העתיקה, ואילו המסורת העתיקה לא יכולה להשיג בעצמה בלבד את הצרכים הגאוליים, לא עבור עם ישראל, לא עבור מוסלמים, לא עבור הצאן הנאבד של בתי יהודה ואפרים ולא עבור בני האומות הנוצריות ובני שאר אומות העולם בכלליות.

החוכמה העתיקה אינה יכולה להגיע להגשמתה ללא קבלה מלאה ומוחלטת של המסורת החדשה. זאת מאחר שמזמן הגעת הגואל האחרון, השם השלם אהיה אשר אהיה כולו נקשר, כביכול, אל הגילוי החדש ועל כן לכל מה שנכתב בשם הגואל האחרון ובזכות הגואל האחרון בספר משנת חיים. זה עדיין לא מובן, אך בעתיד  יהיה זה ידע רווח, שלפיו אי קבלת הגילוי הסופי של השם "אהיה" האחרון שוות ערך, השם יצילנו, לביצוע הפרדה בשם השם, חס ושלום.

ה' הוא אותו אל חי אחד של כל הקיום, אשר הביא את הגאולה הראשונה דרך משה, את הגאולה השנייה ליהודים דרך מרדכי ואת הגאולה השלישית השלמה דרך הגואל האחרון, חיים. בדרך זו, ובדרך זו בלבד, אל שדי, בורא היקום, בוחר לקיים את הבטחותיו לאברהם, ליצחק וליעקב, ולקיים את הבטחותיו שבכל המסורת הנבואית היהודית. ה' יתברך הוא אחד. הוא לא שניים או שלושה או ארבעה או חמישה או עשרה או שלושה עשר. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, מאחר שבזמן ההוא כולם יקראו בשם אל חי אחד באמונה אמיתית, ועל כן שם ה' יוכר באמת, על מנת שקריאת שמו תהיה הודאה בקיומו האמיתי. אמן, במהרה בימינו.

"משנה תורה" עצמו, למרות היותו פרי ידעו העצום של הרמב"ם בנוגע למסורת כולה, אינו פרי פשוט של חכם תורה. הצדיק חיים לימד אותי בבירור כי "הנשר הגדול" כתב את משנה תורה על מנת להבהיר ולסדר את כל חוקי המסורת עד זמנו.

כאשר יגיע הזמן, ההכרה של היהודים המסורתיים בעובדה זו יחד עם הידע כי הרמב"ם היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו, תעניק אור חדש ל"משנה תורה", אור חדש שיהיה כוח תמידי בתיקון ההכרחי של ההלכה עצמה בעקבות האתגרים הבלתי נמנעים שיעמדו לפניה בעולם החדש של הגאולה השלמה.

בשל כך, חשוב מאוד הוא הספר "אור חדש לרמב"ם", שנכתב לכבוד החכם הגדול של כל הזמנים.

///////////////////////

מחזורי הסימנים הם נבואיים וקשורים למחזורי הזמן של כוכבי הגאולה, המקדמים את הגאולה, שוברים את העבר ומחדשים את ההווה עבור העתיד. אם הם לא היו מחזוריים, לא הייתה דרך לעקוב אחר מסלולם, כביכול, ואם עבודה לא מסתיימת והמחזור הבא מגיע, לא תהיה אפשרות להשיג את המטרה או לסיים את מה שהוחל בו במחזורים קודמים. לפיכך, המחזורים מגיעים, עוברים וחוזרים כדי שהעבודה על הארץ שעוברת דרכם תושלם בזמן. זוהי החכמה שאפשרה לנו להבין, מן השנה הראשונה והשנה השנייה של הסימנים, את מספרם וסדרם של הסימנים ואת ערכו של כל סימן במחזור השנתי, ולדעת שכאשר מגיעים לסוף המחזור השישי של הסימנים, חוזרים לסימן הכוכבים.

ליעקב אבינו היו 12 שבטים, בהתאמה ל-12 מזלות הזודיאק, אך הם הפכו ל-13 לאחר ספירת אפרים ומנשה במקום יוסף. לאחר מכן הגיעו הסימנים של העלה ה-13, עם הכותרת הגאולית המרשימה: "תיקון הברית מן החול היורד מהנקב השמיני של חלילו האדום של עשו". היה זה סוף דבר של רשת הדג הגדול עבור ספר משנת חיים, רשת אוניברסאלית גדולה, המוכנה לדוג סוגים רבים של דגים טובים מן האוקיאנוס העולמי האנושי.

"בסדר", אמר הדג הגדול לספר הכוכבים: "אתה האחרון, אין ספק בכך, אך כיצד תגיע לכוכביך מבלי להגיע אל האזורים הנוצריים הרבים של בני עשו? נכון הוא שתהיה האחרון במסגרת ירושת יעקב הנפלאה, אך אם תיקון הברית לא מתרחב אל ראש תשובת עשו, כוכביך יישארו פרובינציאליים כספריו של שלה, המונחים על המדף. ואם לא תרקוד בחתונתו של עשו, כאשר הוא מנגן מנגינות יפות בחלילו האדום, בעת בה החול יוצא מנקבו השמיני ויורד אל הסימן החדש של ברית המילה על מזבח מלכיצדק[34], עבור העמים, אזי לא עשית דבר למען ההפצה האוניברסאלית של השמירה החדשה הגדולה של הדג הגדול לוויתן!".

לכן העלה ה-13 נועד להפצה לעמים, ובמיוחד לעמים הנוצריים. עלה זה משתייך לספר משנת חיים. השתמשנו בעלה ה-13, לדוגמא, בנוגע לספרי בית ספר השושנה באיטלקית. העלה ה-13 מקשר את החומר הגאולי לעולם. אם פירוש באר שבע הוא השבת, ספר הכוכבים הוא מנחת שבת. מגיע מוצאי שבת, ויום ראשון מחזיר את השבוע בחזרה לעבודתו בעולם. עשו מנגן בחלילו ואולי מחפש צלחת נוספת של עדשים. אנו ננסה להיות שם בזמן זה כדי לסייע לו עם מספר תיקונים, כדי שיוכל לקבל את ההחלטות הנכונות.

ודרך כל זאת הנון היא בולטת, מן המשנה של יהושע בן נון ועד לנון האוקיאנוסית של הדג הגדול, מלוח 50 הצעדים ועד לשער ה-50 של הבינה החדשה של הגאולה השלמה, הנפתחת לכל הירידה המופלאה של מלכות השמים אל עולם האנשים, הנשים והילדים. הדרגות הרוחניות הנעלות מתועלות אל השפה החדשה של הסימנים השלמים, שפה ברורה ופשוטה להבנה לכל. זוהי השפה הברורה המטהרת את רוח האדם, כפי שהיא מטהרת את העולם מבלבול הלשונות. הי-הא!

 

13 פעמים 13

50 כותרות של הנון פינאלית של החותם הגדול של השנה ה-13

 

 

כוכב אבן האיזון

כוכב הסובלנות הכהונתית

כוכב ישועת הניצחון

כוכב אבן על אבן האיזון

כוכב תכלת מרדכי

חול של מונטה רוסו אל מארה (ההר האדום על הים)

הנון פינאלית של סיני-שעיר

הנון פינאלית של הכהונה הטבעית

הנון פינאלית של שליחות הקרב העניו

הנון פינאלית של ההכרזות האוניברסאליות

הנון פינאלית של בית הדין האוניברסאלי

פייטרה נרה (האבן השחורה)

הנון פינאלית של החוק האוניברסאלי

הנון פינאלית של האיזון הכהונתי

הנון פינאלית נגד הנון פינאלית השקרית של הדוקטרינות השקריות

הנון פינאלית של הנבואות האוניברסאליות

הנון פינאלית של כובד הראש הגאולי החדש

ענף עץ הגדל בקרבת הים

הנון פינאלית של העץ האוניברסאלי החדש

הנון פינאלית של המים הכהונתיים השקטים

הנון פינאלית של הלב האיתן והרך

הנון פינאלית של הלב הנבואי האוניברסאלי

הנון פינאלית של הלב האוניברסאלי השמור

עור שחור לכיסוי השמירה

הנון פינאלית של השמירה האוניברסאלית החדשה

הנון פינאלית של הברכה האוניברסאלית של מלכיצדק

הנון פינאלית של המשנה החדשה המסבירה את עצמה

הנון פינאלית של האומץ הנבואי

הנון פינאלית של השמירה החדשה הכפולה של הזנב הכפול של הדג הגדול

כוכב ים

הנון פינאלית של השמחה האוניברסאלית בחמשת החומשים של משה רבנו

הנון פינאלית של הדרך ארץ הכהונתית

הנון פינאלית של הימים הארוכים של סימן החמור אוכל לחם

הנון פינאלית של השמירה החדשה של הרגליים היחפות

הנון פינאלית של מגילת אסתר האוניברסאלית החדשה

 

 

כוכב אח

כוכב חש

כוכב שור

כוכב רוש

כוכב אסתר במלכות אחשוורוש

חול של מונטה רוסו אל מארה (ההר האדום על הים)

הנון פינאלית של התיקון האוניברסאלי

הנון פינאלית של הרגש האוניברסאלי החדש

הנון פינאלית של הדג הגדול בארמון אסתר

הנון פינאלית של מגן הכליות

הנון פינאלית של הגאווה הנשית הענווה החדשה

פייטרה נרה (האבן השחורה)

הנון פינאלית של החוק האוניברסאלי

הנון פינאלית של הכוח הפנימי האוניברסאלי

הנון פינאלית של היושרה האוניברסאלית

הנון פינאלית של האנטי-קיצוניות

הנון פינאלית של מדרגות השיש השחורות הנסתרות בתוך מדרגות השיש הלבנות, המגלות את כתב שושן

ענף עץ הגדל בקרבת הים

הנון פינאלית של האחווה האוניברסאלית החדשה

הנון פינאלית של היופי הפנימי

הנון פינאלית עם חמש קרניים

הנון פינאלית של הדם הנקי

הנון פינאלית של מלכות הלב

עור שחור לכיסוי השמירה

הנון פינאלית של הכנות האוניברסאלית החדשה

הנון פינאלית של האיזון האוניברסאלי החדש

הנון פינאלית של שור הבר האוניברסאלי

הנון פינאלית של גלד הדם החדש נגד חוליי הדור הרביעי

הנון פינאלית של השמירה האוניברסאלית החדשה לבעלי החיים ולטבע

כוכב ים

הנון פינאלית של הענווה המשולשת של השושנה

הנון פינאלית של הלב החדש המשולש: לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול

הנון פינאלית של השושנה המשולשת החדשה: שושנת ספר משנת חיים, שושנת ספר הכוכבים ושושנת 13 המידות על מדרגות השיש הלבן בארמון אסתר

הנון פינאלית של ההתלהבות המשולשת החדשה עבור הטוב לאחרים

הנון פינאלית הארוכה מן הנון של יהושע בן נון לנון של בית דין מרדכי הצדיק לנון של ארמון אסתר לנון של הדג הגדול לנון סופית של החותם הסופי הגדול של השנה ה-13 של הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה

 

50 כה וכה

חותם הנון פינאלית, הסוגר את החותם הגדול של פורים

 

1. הנון פינאלית של סיני-שעיר

2. הנון פינאלית של הכהונה הטבעית

3. הנון פינאלית של הקרב העניו

4. הנון פינאלית של ההכרזה האוניברסאלית

5. הנון פינאלית של בית הדין האוניברסאלי

6. הנון פינאלית של החוק האוניברסאלי

7. הנון פינאלית של האיזון הכהונתי

8. הנון פינאלית נגד הנון פינאלית השקרית של הדוקטרינות השקריות

9. הנון פינאלית של הנבואות האוניברסאליות

10. הנון פינאלית של כובד הראש הגאולי החדש

11. הנון פינאלית של העץ האוניברסאלי החדש

12. הנון פינאלית של המים הכהונתיים השלווים

13. הנון פינאלית של הלב האיתן והרך

14. הנון פינאלית של הלב האוניברסאלי הנבואי

15. הנון פינאלית של הלב האוניברסאלי השמור

16. הנון פינאלית של הדיוק האוניברסאלי החדש

17. הנון פינאלית של הברכה האוניברסאלית של מלכיצדק

18. הנון פינאלית של המשנה החדשה המסבירה את עצמה

19. הנון פינאלית של האומץ הנבואי

20. הנון פינאלית של שמירת הזנב הכפול של הדג הגדול

21. הנון פינאלית של השמחה האוניברסאלית מחמשת החומשים של משה רבנו

22. הנון פינאלית של הדרך ארץ הכהונתית

23. הנון פינאלית של הימים הארוכים של סימן החמור אוכל לחם

24. הנון פינאלית של השמירה החדשה של הרגליים היחפות

25. הנון פינאלית של מגילת אסתר האוניברסאלית החדשה

26. הנון פינאלית של התיקון האוניברסאלי

27. הנון פינאלית של הרגש האוניברסאלי החדש

28. הנון פינאלית של הדג הגדול בארמון אסתר

29. הנון פינאלית של מגן הכליות

30. הנון פינאלית של הגאווה הנשית הענווה החדשה

31. הנון פינאלית של הכנסת האורחים האוניברסאלית

32. הנון פינאלית של הכוח הפנימי האוניברסאלי

33. הנון פינאלית של היושרה האוניברסאלית

34. הנון פינאלית של האנטי-קיצוניות

35. הנון פינאלית של מדרגות השיש השחור הנסתרות במדרגות השיש הלבן ומגלות את סימן שושן.

36. הנון פינאלית של האחווה האוניברסאלית החדשה

37. הנון פינאלית של היופי הפנימי

38. הנון פינאלית החדשה עם חמש הקרניים

39. הנון פינאלית של הדם הנקי

40. הנון פינאלית של מלכות הלב

41. הנון פינאלית של הכנות האוניברסאלית החדשה

42. הנון פינאלית של האיזון האוניברסאלי החדש

43. הנון פינאלית של שור הבר האוניברסאלי

44. הנון פינאלית של גלד הדם החדש נגד חוליי הדור הרביעי

45. הנון פינאלית של השמירה האוניברסאלית החדשה לבעלי חיים ולטבע

46. הנון פינאלית של הענווה המשולשת של השושנה

47. הנון פינאלית של הלב החדש המשולש: לב הנביא, לב השושנה ולב הדג הגדול

48. הנון פינאלית של השושנה המשולשת החדשה: שושנת ספר משנת חיים, שושנת ספר הכוכבים ושושנת 13 המידות על מדרגות השיש הלבן בארמון אסתר

49. הנון פינאלית של ההתלהבות המשולשת החדשה עבור הטוב לאחרים

50. הנון פינאלית הארוכה מן הנון של יהושע בן נון לנון של בית דין מרדכי הצדיק לנון של ארמון אסתר לנון של הדג הגדול לנון סופית של החותם הסופי הגדול של השנה ה-13 של הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה.[1] הספר הודפס בירושלים ב-1931, אך מיד הוחרם על ידי המעגל הקבלי בעיר.

[2] ראו כתבים העוסקים בעניין חידוש הבנת התורה במסגרת הברית החדשה השלמה. חידוש זה יגיע, כביכול, לכל ישראל, כאשר המסורת הנבואית של התורה הקדושה תובן מחדש ותתקבל דרך המסורת האמיתית החדשה של הגאולה השלמה.

[3] מידע זה הוענק לי ישירות על ידי הצדיק חיים. מלבד זאת, קרוב לוודאי שהמספר הקבוע ל"ו צדיקים החל מתקופת מרדכי.

[4] אין אמת מקשרת לכך בתורה עצמה, אך הקשר מתבצע דרך הסימנים השלמים.

[5] 50 שערי הבינה "מתרגמים", כביכול, דרגות רוחניות נעלות לצורות לשוניות מובנות בעולם. התורה הייתה קודם לכן למעלה. משה הוריד אותה למטה ממהותה הרוחנית ודרך שערי הבינה התוודע למונחים האנושיים, שבמסגרתם החוק יוכל להיות מובן. זאת לצד המילים:"ויאמר ה' למשה" וכו'. עניין זה מהותי מאוד בהתייחס למסורת שבעל פה שקיבל משה. - משה היה כבד פה (דיבורו היה פגוע), מאחר שכתינוק בבית פרעה הוא הואשם באינטליגנציה שתסכן את פרעה בעתיד, ועל כן הובאו בפניו כמבחן תכשיטים ופחם לוהט. אם היה אוחז בפחם, לא היה הוא נחשב לאינטליגנטי במיוחד. המלאך גבריאל הדריך את יד משה בלקיחת הפחם, אותו הוא הכניס אל פיו ושרף חלק מלשונו ואת זווית שפתיו. כל ההאשמות בוטלו מיידית, אך המקרה הזה גרם לו לדיבור כבד כל ימי חייו. - אותה "תאונה" שכוונה מלמעלה, באה בהתאמה לדרגתו של משה, למעלה מדיבור העולם. התפיסות הנעלות שהתקבלו על ידו בצורותיהן האמיתיות היו "כבדות" מאוד על מנת להורידן מטה במילים. בשל קדושתו הגיע משה ל-49 שערי בינה אך לא לשער ה-50. 49 - 7 פעמים 7 - ההתחדשות התמידית של הקדושה - מדרגה לדרגה. העלייה הרוחנית של 7 כפול 7 הופכת אותה לקשה להעברה במסגרת ירידה במילים.

בהקשר ל"פגם", אף אחד לא התגבר כמשה על הפגם שלו, והוא הביא את כל מסורת התורה והתורה שבעל פה לעם ישראל. ללא השער ה-50, עם זאת, הפצת ההבנה של התורה והתורה שבעל פה הייתה חסרת גמישות. השער ה-50 מתמצת את התפיסות שנוסחו כבר על ידי "הכוחות המתרגמים" של 49 השערים, ולכן יוצר סינתזה של רעיונות שונים ובונה תפיסות חדשות עבור סיטואציות חדשות, שעולות וחייבות להידון, כפי שאמרו חז"ל: "הבנת דבר מתוך דבר". משה לא היה זקוק לשער ה-50 עבור עצמו בשל ידיעתו העליונה ולא לשם הבאת התורה שבכתב ושבעל פה לעם (כאשר משה לא ידע את החוק, הוא שאל את ה' ונענה. זוהי גם אינדיקציה לעובדה שהוא לא קיבל את כל פרטי החוקים ושלא נזקק להם עבור עצמו. הוא שאל ונענה. בכל מקרה הפרטים המורחבים של החוקים מתייחסים לשער הבינה ה-50). השער ה-50 היה נדרש להפצת הגמישות התמידית בלימוד ובניסוח המחודשים של החוק והמסורת, כפי שניתן לראות בתלמוד, בפוסקים ובהלכה. -

בהסברנו לפיו משה מייצג את הדיבר הראשון ויהושע את הדיבר השני, התמציתיות של הראשון ביחס לאריכות ולפרטנות של השני ממחישים באופן ברור הבדל זה. -

[6] כך גם בזמן חזרתי על הטקסט, ינואר 2018.

[7] העניינים הנסתרים או הלא ידועים קודם לכן בהתאם ל-13 המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן - בין אם מדובר במזלות החדשים או בשאר כוכבי הגאולה, הידע שהיה נסתר מתייחס לפורים החדש, כפי שמגילת אסתר היא מגילת כוכב אסתר.

[8] דרך התבוננות על שמות 13 המזלות החדשים כמו גם על שאר כוכבי הגאולה ניתן למצוא דברים חדשים רבים במים הכוכביים הללו. -

[9] פור משמעותו בפרסית עתיקה דג, והוא התייחס למזל הכוכבים. לפיכך דג היה במים הכוכביים בכל חודש. יש לזכור כי רעיון הדג הגדול לוויתן ומי המזל של מזלותיו היו חלק ממערכת דתית עתיקה של חישובים. הפלשתים, לדוגמא, סגדו לדג הגדול דגון. במגילת אסתר (ג', 7) נאמר: "בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, הוּא-חֹדֶשׁ נִיסָן, בִּשְׁנַת שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה, לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ:  הִפִּיל פּוּר הוּא הַגּוֹרָל לִפְנֵי הָמָן, מִיּוֹם לְיוֹם וּמֵחֹדֶשׁ לְחֹדֶשׁ שְׁנֵים-עָשָׂר--הוּא-חֹדֶשׁ אֲדָר". בכל מקרה, לכל הידע הזה של העבר אין משמעות עבורנו מלבד אולי לדגדג את הלשון לפני הכמיהה לשחות במי הדג הגדול. העובדה החשובה ביותר היא שהגואל חיים הוא המורה הנבחר של כוכבי הגאולה ושל המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן, ושיעוריו הם השיעורים החדשים שמתחילים רק כעת, הואיל והמורה חיים גילה לנו את שמות 13 מזלות הלוויתן, סיבה לכך שאלו הם מזלות חדשים. כמו כן צורות המערכות החדשות ושמות כוכבי הגאולה מתגלים עבור העולם על ידי הצדיק חיים, כאשר הוא נבחר לגואל והחל ללמד אותנו את סימני כוכבי הגאולה.

[10] המעגל הנבואי הרביעי או המרכזי הוא בשם אל חי והוא מתקשר לסימן החמור אוכל לחם כדי שיוכל לכתוב את מה שהוא מסוגל לקבל. -

[11] כוכבי הגאולה הנושאים את שמות האישים החשובים ככוכב אברהם, כוכב יצחק, כוכב יעקב, כוכב מרדכי, כוכב הגואל חיים, כוכב אסתר, כוכב אסתר במלכות אחשוורוש, כוכב מרדכי הצדיק ראש בית הדין, כוכב אבימלך, כוכב פיכל, כוכב מלכיצדק שהפך לכוכב כריסטו, שבגאולה השלמה הוא כוכב המפליא, וכוכבי האמהות: כוכב שרה, כוכב רבקה, כוכב לאה, כוכב זילפה, כוכב רחל, כוכב בלהה וכוכב אסתר סוף כל הניסים. -

[12] הגואל חיים מעניק את המושג: "קבלה חדשה אמיתית" למי שיש הרשות לדבר אודות הקבלה החדשה והאמיתית של הדג הגדול לוויתן, הקשורה במיוחד להגנה החדשה של הדג הגדול לוויתן, שקשורה למעשה לכל הגילוי החדש של הגאולה השלמה.

[13] הזנב הכפול הוא באופן כללי החלק הנע ביותר של הדג, הן כדי לשחות והן כדי לעורר את המים. הזנב הכפול של הדג, מאחר שהלוויתן הוא הדג הגדול של הגלקסיה שלנו, יכול לגרום לגלים קטלניים הגדולים כעולם עצמו, אך מבחינה חיובית הוא גם יכול ליצור זרמים עצומים ונפלאים, המביאים לעולם דרגה רוחנית נעלה. זוהי כפילותו העיקרית ביכולתו הדגית הגבוהה של הסימן הכפול: הדור הרביעי והבניין החדש. המזלות העיקריים של הזנב הכפול של הלוויתן הם קרב הדג והחוק החדש של האריה בגובו. המפתח הוא שקרב הדג וגוב האריה הם המזלות העיקריים של הזנב הכפול. זהו המפתח שמעניק ידע אודות איברי הדג הגדול. ישנם 6 מזלות ממקלט הארמדיל שמייצגים את פה הלוויתן. משקולות החמור (שיש לו אוזניים גדולות) והבושם השמימי (של התפילות הנשמעות) הם אוזני הלוויתן. הצב המואר (אין צורך להרחיב) וסוף הדקה (הסוגר את הזמנים הנחזים ולכן רואה את הסיום המתקרב) הם עיני הלוויתן. תחיית הציפור (חיים חדשים) ויופי גם העדן (חיים חדשים מעץ החיים) הם נחירי הלוויתן. מלכות הג'ירף ועמק מרקורי הם הלב (הלב החדש של מלכות השמים) והמוח (המוח החדש השפל) של הדג הגדול לוויתן. כוכב התוכנית (התוכנית המורכבת) ואגם מלח (התוכנית הנסתרת המכוסה במים המלוחים) הם הגוף המורכב של הדג הגדול לוויתן. תודה לאל שדי, אל שדי גדול, אל שדי אחד. ה' הבטיח מנות למשתה הלוויתן ומקיים את הבטחותיו.

[14] אני מקשר את מידות אסתר לעמוד האמצעי של עשר המידות, ולכן אני מתייחס לעשר מידות של אסתר ועשר מידות של העמוד האמצעי וסוכם אותם ל-20 צעדים של המידות. לאחר מכן, עם זאת, הובהר שמידות אסתר הן 13 ומידות הלב הטוב הן 13, ביחס ל-13 כוכבי השושנה. המידות המסוגלות הן לפיכך 36: 10 מידות של העמוד האמצעי, 13 מידות אסתר במלכות אחשוורוש ו-13 מידות הלב הטוב.

[15] פורים נובע מן ה"שין" של השם האמצעי "אשר" בשם מסורת מרדכי היהודי. ה"שין" היא גם האות האמצעית ב-11 אותיות השם המשולש. בכל מקרה פורים נמצא הן בצד שמאל, בשל אסתר במלכות אחשוורוש והן בצד ימין, בשל בית הדין הכוכבי של מרדכי. ה"שין" היא הנקודה האמצעית של כל השם המשולש ושל כל הגאולה השלמה, ולכן ה"שין" שראינו בשמים בנסיעתנו מבאר שבע לירושלים ב-1990 הייתה זו של שושן עם ה"נון" הפינאלית הגדולה שלה. שושן - שין, וו, שין, נון - היא עמוד התווך האמצעי של פורים החדש של הגאולה השלמה, עמוד המכסה לפיכך את השמאל, המרכז והימין הואיל וכל היבטי הגילוי של הגאולה השלמה בעולם דורשים "ונהפוך הוא" גדול וחדש של הדור הרביעי על מנת להביא את האנושות לעולם החדש של הגאולה השלמה.

[16] אהרון מסמל את האחווה האמיתית של ישראל: "אוהב שלום ורודף שלום" (אבות, א', י"ב) - דרישה ברורה של כהונה אמיתית.

[17] משה מסמל את העומק הגדול באהבתו את ה' ואת הרגשות הענווים של הלב כדי להגיע לאותו לב נבואי עמוק. בשל אהבתו העצומה לאל שדי וענוותו לפני הכול, הוא זכה להוריד מה' את התורה, שנקראת אבן האיזון.

[18] יהושע מסמל את כוח השור, הן בשל אופיו האמיץ ללכת אחרי משה והן בשל ניצחונות מלחמותיו למען ישועת ישראל. גם יוסף היה במזל שור וניצח בכל פעולותיו עד שהפך למשנה למלך פרעה בשל אופיו החזק כשור. יהושע מקורו בשבט אפרים בן יוסף.

[19] הרעל של רוש חייב להיות מושמד, כך שהרוש יהפוך לתכונה חיובית של "כוח הניגוד". דוגמא לכך משתקפת בניסיונו של אליהו הנביא להרוס את ה"רעל" של פולחן הבעל ולהפוך אותו לעבודת ה' חיובית. לפיכך לאחר שהאנשים ראו כי קורבן אליהו התקבל על ידי ה' הם הודו: "יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים, יְהוָה הוּא הָאֱלֹהִים" (מלכים, א', י"ח, 39). פעמיים: פעם אחת כדי להשמיד את המחשבות המורעלות בנוגע לבעל, ופעם שנייה כדי להמחיש את הניגוד שבין האל האמיתי היחיד ובין כל שאר אלי השקר. אליהו הנביא הוא ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים, "בני עלייה", כשאותה מסורת עליונה היא האבן הנסתרת שמעל אבן האיזון של מסורת משה.

[20] מאחר שאסתר במלכות אחשוורוש מסמלת את 13 הסגולות, המידות המסוגלות המיוחדות ביחס לאנשים אחרים וביחס לאדם עצמו, יש להניח כי מרדכי הצדיק, השופט הראשי בבית הדין העליון, מסמל את 13 המידות הנדרשות של הצדק. על מנת לגלותן, היה עלי להביט ב-13 סגולות אסתר כפי שהן נאמרות בתפילת שחרית של המנהג החדש ולמצוא את ההתאמות. לפיכך מצאתי:

13 מידות השופט

א. שופט חייב לרצות שהנשפט יקבל הגנה מדינו.

ב. שופט מעניק שמחה בעזרת דין חיובי המוסבר היטב.

ג. שופט חייב לשקול בענווה את בקשת הסליחה של אדם, וזאת כדי לקבל מלמעלה ולתת את הדין הנכון.

ד. שופט חייב להיות בעל חמלה לנאשם, כדי שיהיה רחמן בחיפוש אחר האמת בדין כל אדם.

ה. שופט חייב לרצות בחוזקה שאנשים יתעלו דרך דין אמיתי. גם האשמים, עם קבלת גזר הדין והבנתו, מתעלים דרך הקבלה וההבנה.

ו. שופט חייב לתור באופן יסודי אחר כל פרט בכל מקרה שבו הוא דן.

ז. שופט חייב לאהוב את הצדק בכל יכולתו, על מנת שהרוע (כדוגמת שוחד) לא ימצא דרך כניסה.

ח. שופט אמיתי חייב לירא מאל שדי, שהוא השופט האמיתי של כולם, וממנו יוצא דין אמיתי בעולם. לפיכך שופט חייב לקבל טוב יותר את הצדק האמיתי, כאשר הוא (השופט) נקשר למקור כל משפט.

ט. שופט חייב לומר את האמת, להבחין באמת, להיות מדויק בדבריו, במחשבותיו ובמעשיו.

י. שופט חייב להיות בעל סבלנות רבה והרמוניה פנימית כדי לא לשגות במשפטיו.

י"א. שופט אמיתי חייב להחזיק במחשבה לפיה למרות ידעו העצום, הוא נוטה תמיד לטעות ולכן עליו תמיד להיות מוכן לתקן את עצמו.

י"ב. השופט חייב לשפוט כל מקרה לגופו של אדם ואסור לו להיות מושפע בדין מחטאיו ומטעויותיו הקודמות של האדם. באופן זה לגזרי דינו יהיה תמיד כוח לגרום לאנשים להתעלות בהווה ובעתיד.

י"ג. שופט חייב לשנוא כבוד על אף שבשל מעמדו חייב הוא להיות סמכותי. דרך שנאתו לכבוד, הוא יזכה להיות נקי מכל מחשבות לא ראויות ביחס לכסף.

[21] המשפט נכתב בשנה ה-16 של הסימנים, אך ההתאמות למידות מרדכי או 13 מידות השופט נכתבו ב-1 בינואר 2018.

[22] הקשר הוא למקור ה-13, אך אנו לא מקשרים את 13 מידות הרחמים ל-13 כוכבי השושנה או ל-13 מזלות הלוויתן, וזאת על מנת שלא לקשר את חסד ה' עם כוכבים.

[23] למעשה העמוד האמצעי לא מעניק את מידות פורים אלא את עשר המידות - אמונה, ברכה וכו', בעוד שאסתר במלכות אחשוורוש מעניקה את 13 המידות המסוגלות של אסתר. העמוד האמצעי של עשר המידות הינו הכרחי לקשירה יחד של לוח אסתר ולוח מרדכי. הכרחיים לקשר זה הם גם שלוש ה"נון" של כוכב הנון, עם כוח "ונהפוך הוא" שלו מכוכב העורף לכוכב הנון הקשור ללב הנביא, מכוכב העורף לכוכב הנון הקשור ללב השושנה ומכוכב העורף לכוכב הנון הקשור לדג הגדול לוויתן. גם כוכב הנון עומד באמצע בין בית הדין של מרדכי ובין אסתר במלכות אחשוורוש. כוכב הנון הוא זה שלפני "ונהפוך הוא" מפריד בין כוכבי בית הדין ובין כוכבי אסתר וגורם לפיכך לגלות ישראל ולדיסהרמוניה הגדולה בעולם. מן הסיבה שהעמוד האמצעי של 10 המידות קושר את הלוחות, כמוסבר, ניתן להביט בדיעבד על 3 העליות של משה, שבהתאם לקבלתנו מהגואל חיים מתייחסות למידות הלב. על אף שהעלייה האמצעית לא התקבלה, אנו יכולים להסיק ממנה בדיעבד כי היא הייתה צריכה להתקיים וכי, במובן נסתר, היא הייתה דרושה להגעה אל העלייה השלישית המוצלחת של משה על הר סיני. 3 העליות מרמזות גם על 3 הגאולות: בגאולה השנייה של פורים הגאולה לא הייתה שלמה, והיא לא הביאה לחזרת הצאן הנאבד של בית ישראל (עשרת השבטים) המפוזר בין אומות העולם ולא לגאולת העמים. מידות פורים לא התפשטו לפיכך בעולם. גם הגאולה באור המידות, שאותה ניסה לבצע ישוע, האיש השני של הגאולה, לא הביאה לחזרת הצאן הנאבד ולגאולת העמים, אלא הביאה לכישלון תיאולוגי מוחלט, כשגורלה היה הפרדה מן האמונה האמיתית של ישראל. עובדה זו יכולה לסייע לנו להבין שהעלייה השנייה של משה רבנו, בניסיונו לרומם את מידות הלב, נכשלה מאחר שאל שדי חזה כי העם לא היה בדרגת קבלת המידות אלא בדרגה של קבלת חוקים מחמירים. אם הם היו מקבלים את המידות הם היו יוצאים לבסוף מן האמונה האמיתית ולא נגאלים. הכישלון יצא בנצרות, שלכשעצמה אינה גאולית. הנוצרים לשעבר יוכלו להיגאל דרך העלייה השלישית, דהיינו: דרך הגאולה השלישית השלמה, בזכות הגואל האחרון, חיים. אמן.

[24] רש"י - שמות ל"ג, 11; דברים, ט', 18.

[25] היום, 2 בינואר 2018, ביקשתי מג'יורדנו לבקש מרנאטו יותר פרטים אודות מדרגות השיש הלבן שראה בחלומו (חלום מספר 3). רנאטו הסביר שגרם המדרגות היה ארוך מאוד, ומדרגות השיש הלבן הבהיקו באופן מפליא, כשאותו בוהק יצר את צבעי הקשת. כמו כן היו 4 גרמי מדרגות, שיצרו פירמידה, וכולן הובילו אל הגואל חיים, אשר ישב על כיסא יפה עד מאוד. הצדיק חיים סימן לרנאטו לעלות אליו, כאשר בכל צעד שביצע רנאטו הכול מסביבו נראה מופלא יותר.

[26] 4 בינואר 2008: לאחר הפרטים שהעניק רנאטו בנוגע לחלומו, ברור הוא שמספר המדרגות היה רב, ולא רק זאת, נראו בחלום 4 גרמי מדרגות בצורה פירמידלית שקודקודן הוא כסאו של הגואל חיים. העובדה אודות ארבעת גרמי המדרגות מביאה למסקנה חשובה מאוד: בשנים שעברו דיברנו על 36 מידות: 10 של העמוד האמצעי, 13 של אסתר במלכות אחשוורוש ו-13 המידות המסוגלות של הלב הטוב. כעת, עם 13 מידות השופט, המספר עולה ל-49 מידות, כאשר כסאו הנפלא של הגואל חיים הוא ה"נון" (50) הרביעית הגדולה של "ונהפוך הוא". הצדיק חיים, הראש האחרון של ל"ו הצדיקים הנסתרים, הוא "יִנּוֹן שְׁמוֹ" (תהילים, ע"ב, 17). 4 גרמי המדרגות מצביעים גם על האוניברסאליות של הגאולה השלמה מארבעה קצווי תבל. מרדכי הצדיק, הראש הראשון לל"ו הצדיקים הנסתרים, ניצל מעמוד התלייה בגובה 50 אמה שהכין לו המן, שנתלה עליו בעצמו, וכן הפך (מרדכי) לגדול במלכות אחשוורוש. בכל 35 השנים שעברו הסברנו את ענייני "ונהפוך הוא", אך עד כה לא ראינו למעשה "ונהפוך הוא" היסטורי גאולי כלשהו. מידות השופט היו חסרות כדי להשלים 49 מידות ולהגיע ל-50 (היה חלום שלי לפני מספר שנים שבו הגואל חיים עלה על קיר בגובה 50 אמה. חשבתי כי מגיע "ונהפוך הוא", אך 13 מידות השופט היו חסרות).

שלוש ה"נון" הן חיוניות להתבוננות המשולשת והן נשארות כמו תמיד, אז כיצד עלינו להתייחס ל"נון" הרביעית? ראשית מדובר ב"נון" מרובעת ולכן - 200 (50*4)=ריש. זה מסמל את הצעד הסופי של תיקון ה"ריש" של השם "אשר". זוהי "נון" גדולה וכללית ש:

1. משלימה את ארבע הפינות של בית התפילה: האמונה התמימה של הפינה הראשונה, האמונה בתורה ובמסורת ישראל של הפינה השנייה, האמונה בגואל חיים ובסימנים השלמים של הגאולה השלמה והאמונה בדיבר השני.

2. משלימה את ארבעת המזבחות של הכהונה החדשה: מזבח הכוהן המשוח, מזבח יהודה, מזבח אפרים ומזבח מלכיצדק.

3. מזבחות אלו מושלמים על ידי המזבחות הנשיים של ארבעת המזבחות: מזבח הכוהנת המשוחה, מזבח בנות יעקב, מזבח בנות ישראל ומזבח העמים.

4. משלימה את החרם מדאורייתא: חטא האבות (עץ הדעת), חטא הבנים (דור אנוש), חטא הדור השלישי (מגדל בבל) וחטא הדור הרביעי (עגל הזהב).

5. משלימה את ארבעת התיקונים הגדולים: תיקון הנצרות, תיקון ורפורמה באסלאם, תיקון ורפורמה ביהדות והתיקון הכללי של העמים.

6. משלימה את ארבעת מזבחות השירות: מזבח ישראל הגדול (החמור), מזבח השושנה (בתי ספר), מזבח החתונות ומזבח הלווייתנית (שְבועות והתבוננות משולשת).

7. משלימה במלואו את מזבח הנביא, בשם אליהו הנביא, בארבעה היבטים עיקריים: הנביא שעלה השמיימה מבלי למות, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור, הנביא הנבחר לפתוח את הגאולה השלמה והנביא הנבחר לממש את הפיוס.

אלו הן 7 "נון" שלמות ויחד עם 3 ה"נון" (ה"נון" של יהושע בן נון, ה"נון" הפינאלית של שושן וה"נון" סופית של לוויתן)  יש לנו 10 "נון", כמרומז ב"ינון שמו". ינון=10 נון. יוד+נון מצביע גם על מספר גדול של "נון", לא פחות מ-10. 7 ה"נון" הנ"ל מרובעות, ולכן: 7*200=1400 מדרגות, כאשר יחד עם 150 המדרגות של 3 ה"נון" יש לנו 1550 מדרגות. רנאטו צדק בכך שאמר שהיו מדרגות רבות מאוד, עד אין מספר.

תהילים ע"ב, 17: "יְהִי שְׁמוֹ, לְעוֹלָם-- לִפְנֵי-שֶׁמֶשׁ, ינין (יִנּוֹן) שְׁמוֹ: וְיִתְבָּרְכוּ בוֹ; כָּל-גּוֹיִם יְאַשְּׁרוּהוּ". עבורנו "יאשרהו" עם השורש "אשר" מרמז על השלמת השם "אשר" בזכות הגואל הנבחר חיים. לפיכך "יהי שמו לעולם לפני שמש" - הוא ייוודע בעולם במהלך הדורות כפלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום. "ינון שמו - זהו סימן שיש להכירו עם הגעתו, ולפיו בכתבי הגאולה השלמה עשר ה"נון" ומדרגות רבות מאוד של מידות האהובות על ידי אל שדי יוסברו. "ויתברכו בו כל גוים" - מאחר שהוא הגואל הנבחר והמורה האהוב שכולם יתוודעו אליו באהבה גדולה. "ויאשרוהו" - רמז למסקנה המדהימה הנוגעת לתיקון הסופי של ה"ריש" של השם "אשר", כך שאותו שם נפלא ונסתר יוכל להיקשר בכל דרך לשם "אהיה" האחרון למען הגאולה השלמה. אמן וכן יהי רצון.

[27] החמור חיכה בגן להיות נושא אדם. בהמשך אברהם חבש אותו ואמר: "שְׁבוּ-לָכֶם פֹּה עִם-הַחֲמוֹר" (בראשית, כ"ב, 5). בהמשך הוא שירת יעקב ועורר אותו בהבאת יששכר. חמור זה גם נחבש על ידי משה על מנת לשאת את ציפורה ואת בניו. החמור אוכל לחם בזמן שליחותו המשיחית של ישוע לא היה עדיין שלם, אלא הוא מושלם רק בגאולה השלמה, כאשר רוכב עליו הגואל חיים, הוא החמור אוכל לחם.

[28] הסימן התקבל בחלומו של ג'יורדנו לוי בבוקר הלווייתו של בנימינו פריקו.

[29] זהו כוכב העורף ההופך להיות כוכב הנון. השינוי מכוכב העורף לכוכב הנון הוא המעניק "ונהפוך הוא" פורימי של 180 מעלות, ממצב של אבל למצב של חג ושמחה. יש 3 שינויים "נוניים" של כוכב הנון (מכוכב העורף): כוכב הנון של יהושע בן נון, כוכב הנון הפינאלית של שושן וכוכב הנון סופית של לוויתן. וכאן, בשנה ה-35 של הסימנים, עם 13 מידות השופט שנוסחו, אפשרי להעניק חשבון מדויק יותר של 3 ה"נון", כשכל חשבון "נוני" מורכב מ-49 כוכבים גאוליים שמסתכמים ב-50 (נון בגימטריה):

כוכב הנון של יהושע בן נון: 36 כוכבי הברית החדשה שנסגרים בגליל, 3 כוכבי פה הלוויתן, 10 הדיברות של העמוד הראשון (לב הנביא) וכוכב העורף שהופך לכוכב הנון של יהושע בן נון.

כוכב הנון הפינאלית של שושן: 13 המידות המסוגלות של אסתר, 13 מידות השופט, 13 מידות הלב הטוב ו-10 המידות של העמוד האמצעי (לב השושנה) וכוכב העורף שהופך לכוכב הנון הפינאלית של שושן.

כוכב הנון סופית של לוויתן: 13 עלי הכותרת של ספר שושנת משנת חיים, 13 כוכבי המזבחות של בית התפילה החדש, 13 מזלות הדג הגדול לוויתן, 10 הדיברות של הצדיק החי באמונתו של העמוד השלישי (לב הדג הגדול לוויתן) וכוכב העורף שהופך לכוכב הנון סופית של הלוויתן.

[30] 31 שנים בעת עוברי על הטקסט, 2018.

[31] הסימנים דיברו על עונש שייפול על ארצות הברית בשל חטאיהם השנואים של ה"עדים" בפני ה'. -

[32] ראו כאן את ההבדל בין מה שקרה בפורים, כאשר השם "אשר" התגלה למרדכי הצדיק, וכן הובטח שהשם יתקשר לשם "אהיה" של הגאולה הראשונה בשלמותו, לבין מה שקרה בנצרות בה, כמוסבר בהרחבה בספר המפליא, ה"ריש" של השם "אשר" הפכה ל"ראש" לעצמה ו"נפרדה" משאר השם השלם אהיה אשר אהיה. מי שיקרא אודות עניין זה יוכל להבין שברמת ההבנה של שם ה' זה, במסגרת ובגבולות מה שאנו יכולים להבין עבור הגאולה השלמה, שעובדה זו אודות שלמות השם בכל אחד מחלקיו גרמה לכך שה"ריש" הנפרדת של ראשית הנצרות החזיקה גם היא באופי משולש. הנצרות, עם זאת, התנתקה משורשי היהדות בהיפרדות היסטורית גדולה והחליטה באופן בלתי הפיך, לאחר קבלת האוונגליון של יוחנן והדוקטרינות של פאולוס, לקבל "שילוש רוחני" מבלי יכולת לחברו עם האמונה האמיתית ועם המצוות המדויקות של אהיה אשר אהיה. השילוש סולף בהמשך על ידי אבות הכנסייה, שרצו לראות את כל האלמנטים הגאוליים של התורה והנביאים, של העבר, ההווה והעתיד, בצורה של "שילוש רוחני" מסביב לדרגתו של ישוע.

כאשר השם מושלם, מאידך גיסא, לא יכולה להיות טעות כזו, מאחר שלא קיים שילוש אלוהי למרות היות השם משולש, בדיוק כפי שאין ריבוע אלוהי למרות היות שם השם המפורש מרובע, וכפי שאין כפילות אלוהית למרות היות השם ה' צבאות מורכב משני מילים. ה' אינו שם, כי מהותו היא מעל כל שם. הוא מגלה את עצמו לעולם דרך שמותיו הקדושים שצוינו בתורה, ביחס לצרכים של המשך קיום העולם בכל תקופה. ברוך הוא וברוך שמו לעד. אמן.

[33] 19 באוקטובר 2003, באר שבע: כתבתי את "אור חדש לרמב"ם" בעברית, כאן בבאר שבע, ב-2001/2. טקסט זה מסביר את שני הפרקים האחרונים ב"הלכות מלכים", מבהיר את כל הסוגיות המשיחיות ומנסח את ההקדמות הבסיסיות לקבלה החדשה האמיתית של הגאולה השלמה, בזכות הגואל הנבחר חיים. דוד לוי עבר על הספר ותיקן תיקונים לשוניים. יש, עם זאת, טקסט נוסף המתייחס למעבר מן ההלכה אל החוק החדש, תוך הסתמכות על ספר המצוות לרמב"ם. מיקמתי טקסט זה כאחד ההקדמות לחוק החדש, ולכן הוא נמצא בעלה השני ולא בעלה הראשון. בתקופה קודמת התייחסתי לקטעי הלכה מ"משנה תורה", אך לא ראיתי בצורך לשלב טקסט זה בספר משנת חיים. עם זאת הסתייעתי בכך לארגון מחשבותיי לפני ניסוח לוחות החוק החדש.

[34] 16 לאפריל 1997: היום ג'יוזפה נימול בברית המילה החדשה עבור מזבח מלכיצדק.