כתב: פרץ גרין

תרגם מאנגלית: משה לוי

 

כוכב כריסטו מוסבר

 

רק הגואל הנבחר חיים מצנעא, תימן, יכול היה להכריז את ההכרזה המדהימה: "זהו כוכבו של כריסטו הבא בזכות הענווה". מילים אלו בפה הגואל חיים מיועדות לשנות את המנטאליות הכללית של כל ישראל ולהרוס את ההאלהה השקרית של היהודי המסכן ירא ה', אשר הושלך אל הסבך המשיחי בהתגשמות הנבואה של התורה אודות האיל שהוקרב במקום יצחק אבינו. מלבד לצדיק הנבחר חיים לאף אחד לא הייתה הסמכות או הכוח להכריז הכרזה שכזו, וזאת מאחר שרק המורה חיים נבחר כגואל האחרון וכשופט המשוח של מלכות השמים. ההכרזה מייצגת שינוי מדהים בכל ההיסטוריה העתידית.

המורה הנבחר חיים מיידע אותנו על עובדה זו כמורה האנושות הנבחר, אשר בסימן השלם הראשון מלמד אותנו דברים חדשים הנוגעים לכוכבי הגאולה אשר היו נסתרים ואשר שמותיהם לא ניתנו עד להגעת הגואל האחרון, אשר גילה דברים חדשים מספר הכוכבים של אברהם אבינו. לפיכך אנו מזכירים את שמות הכוכבים הללו בצורותיהם הגאוליות החדשות בספר השושנה. כוכבים אלו היו קיימים גם לפני כן אך החזיקו בשמות אחרים, כי שם כל כוכב מסמל את תכונות הכוכב. לכל כוכב יש תכונות משלו ואפילו רצונות והעדפות משלו. האינטלקט והידע של כל כוכב נעלה על השכל האנושי. בדומה למלאכים, שלהם יש אינטלקט מאוד נעלה, כך גם הכוכבים, כל אחד לפי דרגתו, ניחן באינטלקט נעלה מאוד.

עניין זה מאפיין את הכוכבים בכלליות. עד שניתנו השמות החדשים של הכוכבים הללו, שנודעו לנו דרך לימוד מן המורה חיים, הכוכבים היו, כביכול, כאנשים עם אינטרסים פרטיים. הסוד של הכוכבים הללו ניתן בספר הכוכבים של אברהם. מן הידע האמיתי של הכוכבים הללו, הנוגע גם לעברו, הגואל חיים מוסר את ה"סודות" של הכוכבים הגאוליים הללו על ידי קביעה ויישום של שמות כוכבי הגאולה החדשים. אנו מדברים על 127 כוכבים גאוליים. מספר זה לא כולל, עם זאת, את מספר הכוכבים בכל מערך מבין 13 המערכות החדשות של הדג הגדול לוויתן. למעשה, איני יודע דבר אודות מספר הכוכבים בכל אחד מן המזלות החדשים הללו, אך אין זה חשוב. חשוב לדעת רק את שם המזל החדש ואת כל מה שמשתמע ממנו.

כאשר השמות החדשים הללו ניתנים לכוכבים, הכוכבים מקבלים אותם, הגואל חיים מלמד אותנו אודותם, והם נכתבים בכתבי הגאולה השלמה ובאופן מסוים מתוקנים ונקשרים אל הארץ לעד. לפיכך עם כתיבת שמות כוכבי הגאולה המתוקנים בעולם, הם נקשרים אליו אף יותר דרך התלמידים החדשים האומרים את שמותיהם בלימוד אודותם, וההשפעות של הכוכבים הגאוליים הללו מתחילות לרדת לאנשים בעולם, שיש להם זכויות בפני אל שדי ואשר קיומם נוטה לעשיית טוב, לסיוע לזולת, לאהבת צדק ולנתינת כבוד להוריהם ולאנשים ככלל. אלו הם האנשים שיקבלו בעתיד את הגאולה השלמה. לעת עתה כוכבי הגאולה נמצאים בהרמוניה ובהרמוניה מושלמת עם האמת של אל שדי בכל היבט של הגאולה השלישית השלמה בזכות הגואל חיים. הכוכבים יודעים, דרך האינטלקט הנעלה שלהם, שכאשר הזמן יתקדם, מי שנבחר על ידי הבורא ייקרא פלא יועץ, אל גיבור, אבי עד, שר שלום.

בשל כך חלק מעבודתנו את אל שדי בפעולתנו למען הגאולה השלמה הוא לספור את 127 כוכבי הגאולה ממוצאי שבועות ועד ליום כיפור ולהשלים לאחר מכן ל-127 בשבעת ימי חג סוכות.

זוהי ההקדמה לשמחה הגדולה של גילוי הכוכב המדהים והמפליא: כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה. אין ספק כי זהו הכוכב המפליא יותר מכל שאר כוכבי הגאולה. אף כוכב אחר לא נקרא בעבר "כוכב מלכיצדק" ולא נקרא בתקופת הגאולה השלמה "כוכב המפליא". אף כוכב אחר לא נקרא "כוכב בית לחם", מאחר שבאף כוכב אחר אין התנור המיוחד מאוד אשר תכליתו אפיית לחם! אף כוכב אחר אינו אופה, למיטב ידיעתי, מלבדו. כמו כן אף כוכב אחר לא נושא את שם מלכיצדק או המלך המשוח כמו גם שמות אחרים בתוכו. הרשו לי גם לספר לכם עם הבזקי חמור של כוכבים גאוליים שאף כוכב אחר לא נרמז בתורה הקדושה ככוכב זה בפסוק: "דָּרַךְ כּוֹכָב מִיַּעֲקֹב וְקָם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל וּמָחַץ פַּאֲתֵי מוֹאָב וְקַרְקַר כָּל בְּנֵי שֵׁת" (במדבר, כ"ד, 17).

לפיכך, תלמידי הגואל חיים, כוכב זה הוא המדהים והמפליא ביותר מכל הכוכבים, אך הוא אינו הכוכב הנעלה ביותר. מלכיצדק, אפילו אם הושלם כמלך וככוהן לאל עליון, קיבל מעשר משללו של אברהם אבינו. אף על פי שהוא קושר את מלכות הצדק ואת המשיחה הכוהנית, מלכיצדק זקוק למעשר מכוכב אברהם כדי להשלים את משימותיו בְשלם, שמה הקודם של ירושלים, ככוהן לאל עליון. עובדה זו, ברמה כוכבית, היא מעניינת מאוד, אך לא רק בשל כך הכוכב זקוק לברכת כוכב אברהם אלא גם בשל העובדה שהוא אינו יכול לשאת יותר מאשר את המעשר הזה. זוהי למעשה דרגתו של כוכב מלכיצדק ביחס לכוכב אברהם.

חשבו על כך. אם כוכב בית לחם אופה לחמים "משיחיים" וגאוליים, על מנת שהם יתקבלו וייאכלו על ידי החמורים של הגואל חיים האוכלים לחם גאולי, לא יהיה זה מספיק לאכול רק עשירית מכוכב אברהם. באותה נקודת זמן בהיסטוריה היה זה מספיק. ייתכן והמלך מלכיצדק יכול היה לכתוב ולשלוח מסרים לאומות העולם שישנו רק אל אחד אמיתי, אך זה לא היה המקרה, אחרת הוא היה מתגלה היסטורית. העובדה, עם זאת, היא שבאותה העת הספיקה אותה ברכה להביא את הגאולה השלמה לאנושות, אם האומות היו נוטשות את עבודות האלילים שלהן ועוברות לעבוד את האל האמיתי. היפותזה כזו היא רק לשם הבנה כמובן. כוכב אברהם הוא אב המון גויים. המעשר שהתקבל על ידי כוכב מלכיצדק העניק כוח גדול על מנת לאפשר להעביר אנשים מאומות העולם אל האמונה האמיתית.

עם זאת, ככל שההיסטוריה המשיכה, האבות הושלמו וההיסטוריה הגאולית התקדמה, לא היה זה מספיק לקבל מעשר מכוכב אברהם, אלא היה צורך לקבל גם מעשר מכוכב יצחק ומכוכב יעקב, מעשר מכוכב אהרון ומכוכב יהושע בן נון וכך הלאה. גם בשל כך כוכב זה הוא כה מפליא: הוא נוטל מעשר מכל כוכבי הגאולה.

כוכב זה הוא העובר בשמים ושורשו ביעקב. מאחר שהוא נוטל מעשר מכוכבי הגאולה, הוא עובר ממיקום אחד לאחר וזאת על מנת להיות במיקום כוכבי בו יכול הוא לקבל מעשר מכל כוכב גאולי. התנועות עצמן מכוכב אחד לאחר גורמות לכוכב להיות אף מפליא יותר בשל שינויו המהירים וגמישותו.

בהתעלותו, עם זאת, הוא פחוּת מכל כוכב גאולי אחר בדומה לגודלו ביחס לכוכב אברהם. קחו את הכוכב ה"משיחי" הנפלא הזה וקראו לו עניו, מאחר שבשל ענוותו הוא אהוב על ידי כולם ולכן יכול לקבל את הבשורה המורכבת של הגאולה השלישית השלמה. זוהי אחת מכוונותיו הנסתרות בדברי הגואל חיים: "זהו כוכבו של כריסטו הבא בזכות הענווה". הי-הא! הי-הא! ידע זה הוא מתנה מן המורה חיים.

בלילה שעבר, שבת, נודע ראתה בחיזיון כוכב שהיה שחור בפנים ולבן בחוץ. עובדה זו גרמה לי לכתוב את הטקסט הזה על כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה. ישוע נולד מתחת לכוכב זה, כפי שקיבלנו בחלומות גאוליים. הוא גם הודרך על ידי כוכב זה כדי להגיע לקהילת האיסיים, כדי להתקרב ליוחנן המטביל וכדי לעזוב את בית הספר על מנת להשלים שליחות משיחית של ישועה. בשל כל הנצרות שהתפתחה בהמשך כמו גם בשל הכלת הסימנים האוניברסאליים לאומות העולם בכוכב זה, הפכו את ישוע לכריסטו של העמים.

הכוכב של כריסטו עליו הכריז הגואל חיים נקרא במפורש כוכב כריסטו. בדרך זו אנו יודעים שהוא מתייחס לשליחות ישוע, אחרת לא הייתה לו כל שייכות לסימנים השלמים. שנית, הוא ממקם את ישוע על בסיס יציב כדי להיות אהוב על ידי ה': ישוע היה עניו, ושיעוריו לימדו ענווה. הוא היה אהוב על ידי אל שדי אשר קיבל את קורבנו המשיחי למען עם ישראל. שלישית, הוא מגיע בשם זה על מנת שיוכר בהגעתו השנייה. הגעתו השנייה של הכוכב מתרחשת קודם כל על מנת לתקן את כל הטעויות האליליות שלימדה הנצרות, להפריד את ישוע האמיתי מן הכנסייה ולהחזירו הביתה אל העם היהודי. זהו שורש הפיוס של אבות ובניהם. כוכב מפליא זה מצייד אותנו בכל הסימנים ההכרחיים כדי להשלים את התיקון הגדול של הנצרות.

אני חש שהצבע השחור שממלא את הכוכב, אותו ראתה נודע, אינו "שלילי". להפך, היה זה שחור מבריק ונסתר, המידות הנסתרות של הכוכב, חיי הכוכב הפנימיים, סודות שלא התגלו. כל כוכב מכיל "סודות" שלא ניתן לגלותם, ועדיין נודע ראתה אותו בחזיונה וסיפרה לי על כך היום, יום ראשון. כפי שהוסבר, לפני כניסתו של הצדיק חיים לתפקידו במלכות השמים, לכוכבים היו שמות אחרים ותפקידים אחרים. במיקומם הכוכבי החדש, אני חושב שהם יתגלו בעולם לזכאים הצמאים לידע בעניינים, שהיו קודם לכן נסתרים. אלו הם אוצרותיו של ה' אלוהינו. הם אינם מתגלים בפתאומיות אלא בהדרגה עם התקדמות הדור הרביעי. בדורות הגאולה השלמה, ייחשפו על ידי המורה חיים רמות פנימיות יותר של הבנה אודות הכוכבים הגאוליים והמזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן. הבה נקווה שנהיה זכאים בפני אל שדי לקבל את הידע הזה. אמן.

 

15 בפברואר 2016, באר שבע, פרץ גרין.

כעת הקשיבו, חבריי, ושמעו אותי היטב. איני מתלוצץ. יש לי בלוטות טעם חמוריות, גם כעבור 70 שנה, תודה לאל שדי שעשני לחמו, על מנת לגרום לכך שגם חמורים אחרים יהפכו ללחם ה' אלוהינו. חמור משתדל לעשות מה שאהוב על ידי ה': הוא עובד למען הגאולה השלמה ככל יכולתו על מנת להביא את הבשורה החדשה לאחרים, להסביר לאנושות את טעויותיה ולהכריז על הגואל חיים, בחירת ה', כשופט המשוח של מלכות השמים.

הגואל אינו המשיח. הוא גואל האנושות הסופי. משה היה הגואל הראשון של עם ישראל. מרדכי הצדיק היה הגואל השני של היהודים. גאולה זו לא הייתה אוניברסאלית ולא הפכה לאוניברסאלית גם בתקופת בית המקדש השני. ישוע היה האיש השני של הגאולה אך הוא לא נקרא הגואל השני אלא משיח. המסורת המבולבלת של משיח בן יוסף הנוגעת למשיח שיקדם למשיח בן דוד וייהרג לבסוף מבלי שיוכל להשלים את מלחמותיו בגאולת הצאן הנאבד של בית ישראל, לא יכלה לקבל את הנושא כפי שהוא באמת. הסיבה היא שהנצרות יצאה ממסלולה לגמרי, גרמה להאלהת ישוע וליציאת כל הנושאים מן הפרופורציות הנכונות. המסורת היהודית לא יכלה לגעת בנושא, שהיה טרף לגמרי. כמו כן לא הייתה דרך כלשהי להפריד את ישוע מן הנצרות, מאחר שהוא נודע ככריסטו של העמים. עם הסימנים השלמים הכול הסתדר במקומו ועם הגעת הגואל השלישי והאחרון חיים, אנו יכולים להבין כעת שישוע הוא שאוזכר באזכורי משיח בן יוסף. הוא היה "משיחי" לחלוטין אך לא יכול היה להשלים את משיחותו ונהרג. מטרתו העיקרית כמשיח באותו זמן הייתה להציל את הצאן הנאבד של בית ישראל. דרך הנצרות שיעוריו התרחבו לעמים רבים ולקצוות תבל. אפילו שם אביו היה יוסף.

כך הוא העניין והוא הוכח. הקשיבו כעת למה שאני מבקש מכם, ומשאלותיי יתעוררו מוחותיכם. מדוע לעולם היה צריך להגיע תחילה משיח בן יוסף? אילו מלחמות הוא צריך לנהל והאם עליו למות כך שלא יוכל להגשימן? מדוע המסורת מייחלת להגעתו של משיח בן דוד אם משיח בן יוסף עדיין לא הגיע, לפי הסברה המקובלת? האם לא הגיוני יותר לייחל להגעתו של משיח בן יוסף תחילה על מנת להביא את עם ישראל ואת העולם קרוב יותר אל הגאולה השלמה? אך אז האם יהיה זה נכון, ראוי, הגיוני ונעלה להתפלל להגעתו של משיח שייהרג? כתבו לי מכתב עם התשובות הללו אם אתם מעוניינים. הי-הא!

לפיכך אתן לכם עצה, כפי שייתן לכם כול חמור של הגואל האחרון חיים. סלקו את הלחם המבולבל והלא ברור. אפילו "הנשר הגדול" לא הזכיר את משיח בן יוסף. קבלו גם פרט זה באוזניים חמוריות וקחו במקום את השפה החדשה הברורה של הגאולה השלמה. משיח בן יוסף המנובא היה צריך להתקיים ומטרת שליחותו הייתה להציל את הצאן הנאבד של בית ישראל. הוא נהרג באופן לא צודק וזאת מבלי שיוכל להשלים את שליחותו, כששליחות זו אכן הייתה משיחית ושיעוריו הופצו ברמה אוניברסאלית. העם היהודי נשאר ביהדותו. השיעורים של השליחות הלא שלמה יצאו לעמים, שבהם הופצו נשמות הצאן הנאבד של בית ישראל בהשגחת אל שדי.

הנביאים או המסורת היהודית לא יכלו לגלות את הנושא ההיסטורי הנסתר הזה. היה צורך לפיכך בהגעתו השנייה של כוכב כריסטו. בזכות הגואל הנבחר חיים במלכות השמים השלמה הלחם של הגעתו השנייה של כוכב כריסטו נאפה כעת בתנור הגדול של בית לחם. הדבר היחיד שחסר היה קבלת הלחם בעולם. לא ניתן היה להתגבר על קשיי קבלה זו בעולם בתקופה הראשונה של הגעתו השנייה של הכוכב ולעמוד על הבנתם. צריך היה קודם כל לקבל את הידע אודות הגעת הגואל האחרון ואודות מלכות השמים החדשה. ומי יוכל לקבל את הלחם המשיחי שמתגלה כעת עם הגעתו השנייה של כוכב כריסטו ולא להאמין כי הוא עצמו הינו המשיח הנבחר כמו גם הכוהן הנבחר לאל עליון, מלכיצדק המרומם בהיסטוריה??!!

עם זאת הכול נחזה כמובן על ידי המעניק האמיתי של אותו לחם גאולי סופי, אשר נאפה בתנור הגדול של כוכב כריסטו. אדם יכול להתעלות עד כדי נפילתו לטעות ולמחשבה כי הוא עצמו משהו שאינו נכון! לפיכך אל שדי גילה לנביא שהנבחר האמיתי, הצדיק הנבחר שבזכותו ישועת ה' מגיעה לעולם, ירכב על חמור ועל עיר בן אתונות. נלדה לוי חלמה על החמור אשר התהלך ברחובות מילאנו, נכנס לחנות לחם ואכל לחם. - היה צורך בחמור שיאכל את לחם הגאולה השלמה. חמור שיידע כי הוא פחות מבן אדם ויוכל לאכול את הלחם הנפלא ולא לחשוב עצמו למשהו יותר מחמור. הי-הא! כוכב כריסטו בהגעתו השנייה דיבר ומסר את הלחם ראשית כל אודות התיקון הגדול של הנצרות לחמורים הראשונים וכמו כן הסביר את השליחות המשיחית של ישוע, כריסטו של אומות העולם, דרך כוכב המפליא.

בנוסף נחזה כי אף על פי שהחמור יירד מאורוותו במלכות השמים ויקבל את הלחם החדש, הוא לא יוכל לדבר על הצדיק חיים ושיעוריו אילו תלמידו הראשון של המורה, פרץ גרין, ידבר גם הוא וייחס את כל ידיעותיו להיותו תלמיד במשך 13 שנים במילאנו, איטליה, של הצדיק חיים, ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו. כוכב כריסטו בהגעתו השנייה דרוש הן לחמור אוכל לחם והן לפרץ שלמד עם הצדיק חיים.

הייתה לשניהם עבודה משותפת ובהרמוניה הם הגשימו דברים. לפיכך אל תתפלאו אם במיוחד במהלך שש השנים הראשונות היה קיים לעיתים גם מתח בין החמור לפרץ. החמור, כמו גם שאר החמורים, אוכלים לחם טעים, אך פרץ חייב לכתוב את הכתבים עבור הדורות הבאים. למעשה הם היו בהרמוניה אך לעיתים הם היו שונים בגישתם ולעיתים שונים בשל העובדה שחלק מן הטקסטים הזדקקו לפרץ וחלק מן הטקסטים הזדקקו לחמור. פרץ, עם זאת, שנלכד כה חזק באהבתו לחמור האוכל לחם, החל להאמין כי הוא עצמו חמור, החמור המשיחי! החמור ידע שהוא רק אוכל לחם כוכבי משיחי מהגעתו השנייה של כוכב כריסטו, אך לפרץ היו ה"אישורים" כתלמידו הראשון של הצדיק חיים. לפיכך אם חשב הוא כי הוא הינו החמור המשיחי, ובנוסף נולד הוא כיהודי משבט יהודה, האם לא טבעי הדבר שמספר יומרות משיחיות יחדרו מתחת לבגדיו, יקרעו ממנו את כל העבר ויגרמו לו לחשוב שהוא החמור המשיחי החדש הראשון האוכל לחם ומוסר את אותו לחם נפלא של הגאולה השלמה לעולם?

כך קרה בשש השנים הראשונות בסימן תיקון הנצרות, כאשר הסימנים היו כה ברורים וגלויים, עד אשר האבנים שעליהם התהלכנו יחפים בסמוך לנהר אדה או בכל מקום אחר בו צעדנו קראו לנו: "קחו אותנו כסימנים של הגאולה השלמה!". בכל צעד בפעולותינו באותן שנים נשלחו אלינו קרניים גאוליות של הארה. הייתי צריך להיות מוזהר בחלום ששלח אלי הגואל חיים: "הייה זהיר ואל תייסד כעת את הברית החדשה. יש צורך ב-12 שנים, לא ב-6. אם תעשה זאת רק אחרי 6 שנים, אתה תכרה לעצמך קבר שעומקו 12 רגל (רגל היא כ-30 סנטימטר). דהיינו: ייסוד הברית לפני כ-12 שנים משמעותו מוות, חס ושלום, לברית הגאולית החדשה השלמה. חברים יקרים, אם אינכם נדהמים ממידע זה אתם ישנים וחייבים להתעורר. מאידך, אם אתם כה נדהמים עד שאתם חשים מוארים בהתלהבות עצומה, חכו עדיין, לפחות עוד 6 חודשים, לפני שתשפטו אם התלהבותכם היא אמיתית ואם הארתכם עדיין מתקיימת.

החמור הראשון היה צריך למות בסוף שש השנים הראשונות. זה נחזה על ידי הסימנים השלמים עצמם. החמור ופרץ כה התאהבו משיחית מתיקון וגילוי ישוע האמיתי, והסימנים המתואמים שביצעו החמורים היו כה יוצאי דופן, עד שהחמור היה צריך להיתלות על ידי בית דין שלא בצדק על מנת להשלים את תיקון צליבתו של ישוע.

עם זאת העולם היה עדיין זקוק לחמור האוכל לחם כדי להשלים את 12 השנים ולייסד את הברית החדשה השלמה. לפיכך ירד מטה החמור השני האוכל לחם. אם 6 השנים הראשונות היו בעיקר בצד הנוצרי של התיקון, 6 השנים השניות היו צריכות להשלים את הסימנים המשיחיים והגאוליים עבור העם היהודי. כובד הראש של מצב ישראל, נטייתו וטעויותיו, שהיה צורך לתקנן, היו זקוקים לחמור השני אשר הגיע לישראל כדי לקבל את הסימנים המשיחיים עבור כל העם וכמו כן להביא את הסימנים השלמים של כוכב בית לחם, הכוכב המשיחי של משיח בן יוסף עבור העולם, ומשיח בן דוד. הגיע אז הצדיק לסולי קמחג'י בחלום. פאולו שאל בחלום את סולי מי הוא העומד עם פרץ, וסולי ענה כי זהו הצדיק אבוחצירא, הצדיק היחיד (חוץ מאשר הצדיקים הנסתרים) שהחזיק בידע הקבלה המעשית במאות האחרונות. אז אמר הבאבא סאלי לפרץ בשמחה: "אה, אז אתה הוא החמור, משיח בן דוד!". הצדיק רצה להרים את קולו בשל שמחה זו ולהכריז על כך בפני כולם, אך פרץ סימן לצדיק כי עדיף שלא לבצע את ההכרזה, מאחר שעדיין לא ניתן לקבלה בציבור. באבא סאלי הבין ואמר: "אה, כן, רבנים רשעים". הוא נכנס לאחר מכן עם פרץ לחדר נפרד וסגר את הדלת מאחוריהם. - -

החמור השני האוכל את לחם כוכב כריסטו, כוכב הלחם המשיחי מבית לחם על מנת להחזיר את עשרת שבטי ישראל האבודים אל גבולותיהם, החמור, משיח בן דוד, חייב להיות חמור נסתר אשר אינו יכול להכריז לרבנים משהו מן הבשורות הנפלאות של הגאולה השלמה. רק למען הסימנים הללו עבור העם היהודי, ה', ישתבח שמו, גרם לנו להכיר את הרב רפאל פרץ מבאר שבע כדי שנהפוך לחברים טובים. הרב אפשר לי להכריז על הגעת הגואל חיים ועל הסימנים השלמים של הגאולה השלמה בבית הכנסת "אגודת אחים", ובדרך זו נוסדו הסימנים בישראל עבור העם היהודי, כי לאחר מכן לא תינתן עוד אפשרות להכריז על משהו בציבור או בפני הרבנים. גם ליהודים המרוקאים, אשר הינם משיחיים במנטאליות שלהם ומכבדים את הצדיק באבא סאלי, לא היה דבר לומר כאשר סיפרתי לכמה מהם אודות החלום של סולי לפני הכרזתי בבית הכנסת "אגודת אחים" של הרב רפאל פרץ. האם תרצו לשאול אותי שאלה כלשהי בעניין? לא! עם כל אהבתכם הגדולה לצדיק אבוחצירא, אין לכם דבר לשאול אודות חלום כה מעניין... שום דבר. סגורים! אוזניהם לא יכלו לשמוע את מה שאמרתי. היינו ארבעה חודשים בישראל, אז ארבעה חודשים ביוסטון, טקסס, למען השלמת הסימנים, ואז חזרנו לאיטליה לשם ניסוח החוק החדש, כתיבת הספר "אור חדש לרמב"ם" וכתבים נוספים עבור 13 עלי הכותרת של ספר השושנה (ספר משנת חיים).

אתם יכולים לדמיין שלא היה לי קל לא להתבלבל לפעמים בגלל מאות סימני חמור משיחיים עלי. סירבתי לגמרי, כמובן, לקבל כל תואר משיחי ממישהו והכחשתי בתוקף כל מחשבה מסוג זה שחדרה למוח אחרים ולמוחי שלי. מדוע אם כך התבלבלתי? לא הייתה זו טעותי בדיוק. הגעתו השנייה של כוכב כריסטו באותן 6 שנים ראשונות זעקה את כל מה שנחוץ כדי להסביר, והיו מי ששמעו והתפלאו. בשש השנים הבאות היה קשה למצוא מישהו שיכול היה להקשיב ולהגיב לבשורות.

לכן נפלתי לעיתים לסוג של עצבות. לאחר שהתוודעתי למה שהייתי צריך לדעת ולא היה לי עם מי לחלוק את הבשורות הנפלאות, חשתי צער על עצמי, חמור קטן ומסכן שאוכל לחם כה נפלא ואף מכין אותו לאנשים אחרים, אך אף אחד לא רואה או מבין אותו. הייתי לעיתים בסימן ישראל שלא מובן ולא מוערך בידי אומות העולם ובידי יהודים גם כן. אם הייתי בסימני החמור, משיח בן יוסף ב-6 השנים הראשונות אשר נתלה שלא בצדק, ב-6 השנים הבאות הייתי בסימני החמור, משיח בן דוד, מבלי יכולת לדבר ולהיות מובן על ידי מישהו חוץ מאשר הקרובים לי. טעות האצילות הייתה גדולה ועבה מדי. הטעות של משיחות חב"ד הייתה גועל מתפשט. "הייה חמור טוב" הייתי אומר לחמור. "הייה תלמיד טוב ושמח של הגואל חיים", היה החמור מגיב. כאשר הקשבתי לחמור, הרגשתי טוב יותר. כאשר הקשבתי לתלונות פרץ על כך שאינו מובן, הייתה זו שגיאה ולכן נפלתי לטעויות של בכי על כך שהידע המאיר שברשותי אינו מוערך ברבים. הייתה זו מחשבה עדינה ומוטעית אשר ממנה, מבלי ששמתי לב או התכוונתי לכך, ראיתי עצמי כחמור משיחי אשר נלכד בסוג של בדידות אנושית שלא ניתן לרדת לעומקה.

כמובן שהיה זה עדיף לחשוב כחמור, לאכול את הלחם, לכתוב אותו ולהיות שמח! הי-הא! הי-הא!

איני מייחס זאת אלא לישועת כוכב כריסטו בהגעתו השנייה. הי-הא!

אכלתי את הלחם אשר התקבל בעיקר על ידי חמורים אחרים וכתבתי. שש השנים עברו ובשנה ה-13 הגואל חיים נישק אותי בנשיקה אוהבת על פי. הסימנים המשיחיים והגאוליים הושלמו והברית החדשה של הגאולה השלישית השלמה יכולה הייתה להיווסד ולהיחתם. עם זאת לאחר הנשיקה, דחף אותי בחלום המורה ונזף בי: "אתה חשבת עצמך למשיח!". "לא מורה, לא מורה, אני לא חשבתי עצמי למשיח!". "לא", קרא הצדיק חיים בכוח ואפילו בגועל: "אתה חשבת עצמך למשיח!". התעוררתי אז רועד.

הייתי צריך לעבוד על כך ולהיות אסיר תודה על התיקון החיוני הזה לאחר 12 שנים של סימנים משיחיים. ברשות הגואל חיים, השופט המשוח של מלכות השמים, כוכב כריסטו בהגעתו השנייה נאנח בהקלה באופן שרק כוכב גאולי יכול. הי-הא! הוא נתן לי לאכול לחם במשך 12 שנים, אך אם היו נשארות בי, כחמור הראשון וכפרץ, תלמידו של הצדיק חיים, מחשבות משיחיות על עצמי באופן כלשהו, כל התוכנית המורכבת שהתקבלה עד אז הייתה הופכת, חס ושלום, לבלתי תקפה, והברית החדשה השלמה לא הייתה יכולה להיקבע ולהיחתם.

לאחר מספר ימים, הקרם מן העוגה החדשה הטהורה שאכלתי לאחר שהמורה חיים טיהר אותי מכל מחשבת משיחות עצמית במודע, בתת מודע או בכל דרך שהיא, הוזלף אל תוך העוגה עצמה כדי להשלים את טעמה המתוק והטעים. "הו", אמרה נלדה לוי, "ופרץ עמד שם מחוץ לחנות הלחם והביט על כל מה שהחמור עשה". היה זה סימן נפלא מאל שדי. במשך 12 שנים נלדה לא הזכירה מעולם עובדה זו, ורק כעת היא נזכרה בה וסיפרה אותה.

במשך 12 שנים מדהימות הייתי כה עטוף בכיסופים משיחיים לטובת העולם, שחשבתי כי אני החמור עצמו, זה אשר נכנס אל חנות הלחם ואוכל לחם, או פרץ בסימן "אתה החמור, משיח בן דוד". הפכתי ל"חמורי", בלשון המעטה. גם בסימן המשלים של החמור אוכל לחם, החמור אשר נשא עגלה בה ישב אדם מבוגר, לאחר שהתנער וניסה להתנגד לאכילת הלחמנייה שנפלה מזרועה של שרה (מרקוס) והתגלגלה בדרך הכפרית בה נסעה גם העגלה, התרצה לבסוף ואכל אותה, וזאת אף על פי שהייתה מעט מלוכלכת מאבק הדרכים.

מלבד שרה עצמה לא היה בחלום זה צופה. היה בו רק עגלה ואדם מבוגר הנוהג וחמור. בחלום חנות לחם שנייה נראתה אחרי שבחנות הראשונה היו סוגים שונים של עוגות ודברי מתיקה אך לא לחם. גם פרץ לא נראה בחלום. בתקופה השנייה בת 6 השנים האמנתי כי אני החמור, חמור "משיחי", משיח בן דוד, אפילו שלא הודיתי בכך אף פעם, וידעתי היטב כי אלו מחשבות לא נכונות ואסורות. הרי תת המודע שלי אינו יכול לשקר לעצמו, הלא כן?

האם כל זאת היה באשמתי? לא, למעשה לא הייתה זו אשמתי או אשמת החמור. היה זה כוכב כריסטו שראה בחזיונו הנעלה, שפרץ צריך לראות את עצמו כחמור משיחי על מנת ללכוד בדגש הנכון את הסימנים המשיחיים והגאוליים של 12 השנים הראשונות. זהו כוכב המפליא והוא מלא בחכמה אסטרטגית נעלה בכל צעד של המסלול הגאולי. כך היה הוא צריך לפעול. אך רק כאשר פרץ קיבל דחיפה מן הצדיק חיים, וכאשר נלדה לוי חשפה שפרץ היה בחוץ קרוב לדוכן ירקות, נאנח כוכב כריסטו בהגעתו השנייה בהקלה כוכבית והיה שמח מהשלמתו ומהמשך דרכו ככוכב המפליא.

ייתכן ואפשר להדגים את היות הכוכב אותו ראתה נודע שחור מבפנים ולבן מבחוץ דרך סוגים של אסטרטגיות נסתרות של כוכב כריסטו. זאת מאחר שלמעשה עם הגעת הגאולה האוניברסאלית, כוכב המפליא הוא הכוכב האוניברסאלי של אסטרטגיות ניתוב לחם הגאולה השלמה אל הידיים הנכונות בעולם. ללא האסטרטגיות הנכונות שלו, לא היה איזון בעולם אשר יכול היה לקבל את הגאולה השלמה של אל שדי בשינוי הלב הגדול ובשינוי הגדול במנטאליות כלפי כל מי שיישארו בעולם לאחר יום ה' הגדול והנורא של הדור הרביעי.

לכוכב המפליא, מאחר שזקוק הוא למעשרות של חיטה על מנת לאפות את הלחם, יש קשרים ייחודיים לשאר כוכבי הגאולה. דבר אחד הוא לומר שכוכב זה דורך מיעקב, אך דבר אחר הוא לדעת את מסלולו בשמים. אנו דיברנו על האסטרטגיות למען הגאולה השלמה, בייחוד ככוכב כריסטו, וזאת למרות האפשרות לשחור פנימי העוטף את האסטרטגיות הנסתרות, המתגלות רק ברגע גילוי האור הלבן הטהור. אמירה זו מעלה את השאלה הבאה: הלא האסטרטג הגדול של כוכבי הגאולה הוא כוכב אסתר המלכה במלכות אחשוורוש?

ראינו בעבר פעמים רבות כאשר דיברנו על האיחוד החדש בין הלוויתן ללווייתנית שהדג הגדול עצמו על מנת להביט באהבה בבת זוגתו שחה מטה מן המים הכוכביים שלו, נכנס לארמונה הנסתר של אסתר המלכה והשתכשך במים הנפלאים של מדרגות השיש הלבן. לכן אם הדג הגדול לוויתן אוהב את מי הלווייתנית בארמון אסתר, ודאי הוא שכוכב המפליא ירצה לערוך מסע אל כוכב אסתר במלכות אחשוורוש על מנת לקבל ממנו מעשר. חכמת האסטרטגיות של כוכב המפליא יחד עם האסטרטגיות הפקחיות של אסתר להריסת המן, להעלאת מרדכי ולגאולת העם היהודי בזכות מידותיה, היא חלק מן האסטרטגיות הגאוליות הגדולות של כוכבי הגאולה. בשל אסטרטגיות אלו הכוכב הדורך מיעקב חייב להתקשר ראשית לכוכב יעקב אבינו ממערך המצקת הגדולה, אשר מכיל סימנים של הבשורות הגדולות החדשות של הגאולה השלמה. מבין שלושת הכוכבים בשורה במערך זה, הכוכב השלישי הוא כוכב הגאולה (כוכב יעקב). כל 7 כוכבי המצקת הגדולה קשורים לכוכב הגאולה. ארבעת הכוכבים הגלויים נועדו לגילויים פתוחים בעוד שלושת הכוכבים הנוספים: כוכב אסתר, כוכב מרדכי וכוכב הגואל חיים נודעו לנפלאות הנסתרות של הגאולה השלמה.

הכוכב השמיני שנראה בסימן הכוכבים מנותק מן המצקת הגדולה. על כוכב מבהיק זה שצבעיו רבים הסביר המורה חיים כי זהו כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה. למען הבשורות הגאוליות הגדולות מגיע כוכב כריסטו בקשר המיוחד שלו עם כל 7 כוכבי המצקת הגדולה: כוכב אברהם, כוכב יצחק, כוכב יעקב, הכוכב הרביעי הנעתק, כוכב אסתר, כוכב מרדכי וכוכב הגואל חיים.

כוכב המפליא נמצא בקשר מיוחד עם כוכב אסתר, המתרחב לחמשת כוכבי מערך אסתר במלכות אחשוורוש: כוכב אח, כוכב חש, כוכב שור, כוכב רוש וכוכב אסתר, אשר הסברנו אודותיו ואודות האסטרטגיות הכוכביות ההיסטוריות שלו לעיל.

כוכב מרדכי הצדיק מתרחב לשבעת כוכבי מערך בית הדין של מרדכי הצדיק, וקשרו לבית הדין משלים את כוכב מלכיצדק המכריז: "מלכי הוא הצדק". דרך כוכב מרדכי הצדיק כוכב המפליא מקבל חיטה מכל אחד משבעת כוכבי בית הדין: כוכב אבן האיזון (מסורת תורת משה), כוכב התהילה (מסורת כהונת אהרון, הכוהן הגדול), כוכב הניצחון (מסורת יהושע בן נון), כוכב אבימלך (צדק עבור 70 אומות העולם), כוכב מרדכי (מסורת הצדק המורכב של בית הדין העליון) וכוכב פיכל (הקול הנאמן של דין אבימלך).

כוכב כריסטו מקבל מעשר מכוכב אברהם כדי ללמד את העולם את האמונה האמיתית של אברהם.

כוכב כריסטו מקבל מעשר מכוכב יצחק כדי להסביר לעולם את השליחות המשיחית של ישוע בתיאום עם האיל שהועלה קורבן במקום יצחק.

כוכב כריסטו מקבל את נבואות מסורת אליהו הנביא מן הכוכב הרביעי הנעתק.

כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה מתקשר במסגרת הגעתו השנייה עם כוכב הגואל חיים על מנת להסביר את הסימנים ההתחלתיים בבית ספר האיסיים. הקשר הוא כהצהרת הגואל חיים בחלומו של דניאל מניגרסו: "אני הגואל חיים ואתם כוכב הגואל".

הזכרנו עד כה את קשרי כוכב כריסטו עם כוכבי המצקת הגדולה, כוכבי מערך אסתר וכוכבי מערך בית הדין של מרדכי. המערך הרביעי הוא של 13 כוכבי השושנה. כאמור, כוכב כריסטו דורך מכוכב יעקב, וכוכב יעקב מן המצקת הגדולה נקרא כוכב הגאולה, כפי שקיבל בחלומו סולי קמחג'י. במערך השושנה, הכוכב השלישי של הגג מכונה גם כוכב יעקב, וכוכב המפליא לוקח ממנו מעשר עבור יסוד בתי הספר של הגאולה השלמה, מאחר שאין גאולה שלמה ללא בתי ספר: בית ספר השושנה, בית ספר אסתר ובית ספר השושנה הצהובה (ילו-רוז). מקשר זה כוכב המפליא לוקח מעשר מכל אחד מ-13 הכוכבים שמכונים יחד שושנת יעקב. כל הכוכבים הללו נדרשים ל-13 מזבחות התפילה החדשים, ל-13 עלי הכותרת של השושנה ולכל הקטגוריות שמספרן 13 ושהתקבלו עבור הברית החדשה של הגאולה השלמה.

כוכב כריסטו, שעבר דרך המצקת הגדולה, המכילה את 10 המידות של העמוד האמצעי, דרך אסתר במלכות אחשוורוש עם 13 מידות אסתר ודרך השושנה עם 13 מידות הלב הטוב שלה, מוכן כעת לעבור דרך 36 הכוכבים הגאוליים של המשושה ולקחת מעשר חיטה מכל כוכב, כדי להשלים את הלב העניו החדש של הגאולה השלמה. משם הוא עובר דרך 3 אוקיאנוסי כוכבים גדולים של לב הצדק (כוכב ים מלכיצדק), הנשייה (כוכב ים המפליא – המסמל את שכחת העבר וטעויותיו) ואימות הנבואה (כוכב ים כריסטו – המסמל את הסוד ההיסטורי המתגלה אודות אילו של יצחק – סוד נבואי המתגלה דווקא דרך כוכבו של כריסטו) כדי להשלים את פה הדג הגדול לוויתן ולהיכנס אל 13 מזלות הדג הגדול.

ברור שמכל הימים הגדולים של הלוויתן הים הקרוב לכוכב כריסטו מבחינת סוגו הוא המזל השישי: כוכב התוכנית, אשר בעצמו מתקשר לתוכנית המורכבת של הגאולה השלישית השלמה. דרך כוכב התוכנית כוכב כריסטו לוקח מעשר מכל מזל מ-13 המזלות.

הבה נזכור שעם המצקת, בית הדין, אסתר והשושנה, כוכב כריסטו עצמו הוא הכוכב ה-33. עם פה הלוויתן ו-13 המזלות מגיעים יחד ל-49 כוכבים. הכוכב ה-50 הוא עמוד התווך הכוכבי הארוך המוסר את שלוש הנון הגדולות של הגאולה השלמה. הנון הראשונה לאחר 49 הכוכבים היא הנון של יהושע בן נון, הדרושה במיוחד לניסוח החוק החדש. כאן כוכב העורף מובס והופך להיות כוכב הנון המנצחת.

לאחר מכן מגיעים 36 כוכבי המשושה עם המידות המביאות את כוכב כריסטו ל-86 כוכבים. אז מגיעים 6 אשכולות כוכבים: אחד עבור העין הימנית, אחד עבור העין השמאלית, אחד עבור האוזן הימנית, אחד עבור האוזן השמאלית, אחד עבור הנשימה ושני כוכבים בודדים עבור הלשון והשפתיים המביאים את ספירתנו ל-118 כוכבים. כאן מגיע כוכב הנון הפינאלית, אשר היה בעבר כוכב המן, אך התהפך והפך לכוכב הנון הפינאלית של שושן, אשר בו שוכן הפורים הנסתר של הגאולה השלמה ההורס את שונאי היהודים ואויבי ישראל. כוכב כריסטו הבא בזכות הענווה מוכן לקבל אז את הנון השלישית הגדולה, אשר ממנה יגיע הסוף של כל עורף עיקש על אלפי צורותיו בעולם, הן בנוגע לעבודת אלילים, הן בנוגע לחטאי המין והן בנוגע לחטאי הממון. כל אלו יושמדו ויימחקו מעל פני האדמה. הנון סופית של לוויתן כל כך שמחה מניצחון זה עד שהיא מוכנה להכין את השולחנות למשתה הגדול של הצדיקים במהלך דורות הגאולה השלמה בזכות הצדיק האהוב הנבחר מצנעא, תימן, המורה שנבחר על ידי אל שדי עבור הגאולה השלמה, חיים.

מאחר שצריך להכין את המשתה, ברור הוא שיש צורך בנשים. למטרה זו מגיעים שבעת הכוכבים הגאוליים המסיימים של שרה אמנו, רבקה אמנו, לאה אמנו, זלפה אמנו, רחל אמנו, בלהה אמנו עם הכוכב ה-127, כוכב המלכה אסתר, סוף כל הניסים.

כוכב בית לחם מקבל אם כך כמות נכבדת של חיטה על מנת לאפות לחם גאולי לאכילה עבור החמורים, אם הם רעבים מספיק. הי-הא! הי-הא! הי-הא!