כתב: פרץ גרין

תרגם: משה לוי

 

הקבלה האמיתית מן הצדיק חיים אודות בית ספר האיסיים

 

זהו טקסט רשמי של בית ספר השושנה של הגאולה השלישית השלמה, בזכות הגואל האחרון חיים, המתייחס לחידושים הנוגעים לבית הספר האיסיי. מוטל עלי, פול (פרץ) גרין (נולדתי בניוארק, ניו ג'רזי, ב-1945) לקבוע את העובדות הייחודיות לברית החדשה השלמה של הגאולה השלמה בנוגע לבית הספר האיסיים, ביחס למורה הצדק, מייסדו, ביחס ליוחנן המטביל וביחס לישוע ולסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים שהוא קיבל, למד והוציא מבית הספר. המוטיבציה העיקרית לטקסט רשמי זה היא: 1. להפריד את מה שמקורי לכתבינו בספר שושנת משנת חיים (ספר השושנה) ממה שאינו מקורי, דהיינו: ממה שכבר ידוע ממגילות קומראן. 2. להציל את יושרת החידושים שדווחו על ידי בהקשרם הנכון של הגאולה השלמה מגנבה ספרותית שכבר התרחשה ומכזו שעלולה להתרחש. 3. להפריד את החידושים שלהלן מכל קבוצה, תנועה או בית ספר שמתיימר לדעת את הידע האמיתי בנוגע לאיסיים ולבית ספרם. קבוצות, תנועות ובתי ספר כאלה קיימים כיום. אני, פול גרין, אחראי לטקסט זה ולדיוק בתכניו.

 

ראשית, לנושא האיסיים יש תפקיד מהותי בהגדרת שליחותו המשיחית של ישוע, הגדרה שהינה חלק אינטגראלי של המסר החדש של הגאולה השלמה. איננו מדברים על השערות, על סברות או על תיאוריות רבות שהוסקו בידי מלומדים אודות מסמכי קומראן בחמישים השנים האחרונות. אני בעצמי לא קראתי או למדתי את עבודותיהם, ולמעשה קראתי רק ספר אחד בנושא זה: "מגילות ים המלח" (The Dead Sea Scrolls), אשר ממנו למדתי אודות: 1. מספר היבטים בנוגע לספר ברית דמשק. 2. שלושת המסדרים המשיחיים של בית הספר. 3. העובדה שכמעט מוכחת לפיה מורה הצדק נהרג בידי הכוהן הגדול בירושלים.

עם זאת, כחמור הראשון של הגאולה השלמה האחראי על כתבי הגאולה השלמה, איני יכול להסתמך על שום מקור חיצוני אלא אם העובדות שבו מתגלות או מאושרות בסימנים השלמים או אלא אם אני משתמש בשיעורים שקיבלתי ישירות מן הצדיק חיים בנוגע למורה הצדיק, לדרגת בית הספר, לסודות בית הספר, ליוחנן המטביל בבית הספר ולישוע בו. אלו הן 5 קטגוריות בנושאים המהותיים הנוגעים לבית הספר, שידעם מייצג את המהפך המוחלט של כל התיאולוגיה הנוצרית. אני מכנה אותם בקיצור: 1. מורה. 2. דרגה. 3. סודות. 4. המטביל. 5. ישוע. השיעורים הללו, אותם קיבלתי ישירות מן הצדיק חיים בין השנים 1969 ל-1982, הם היסודות לסמכותי לדבר על בית הספר הנסתר של האיסיים.

אציין שהצדיק חיים דיבר אודות ישוע ושליחותו ושיחסו כלפיו היה של אהבה וצער בשל עונש המוות הלא מוצדק שגזרו עליו הרומאים בהיותו בן 33 בלבד. הצדיק חיים אף גילה לי מספר קביעות "נסתרות" כהיותו של ישוע בלתי מובן לכל גורם, וכעובדה שישוע אמר דברים יפים לרבנים, שבאותו הזמן לא הבינו אותו ובהמשך גרמו לנצרות ליפול לטעות. בהזדמנות נוספת המורה חיים אמר לי בסודיות וללא שהרחיב בעניין: "ישנן נבואות שמרמזות לשליחותו".

ראוי לציין גם שהצדיק חיים, מורי הקדוש ועטרת ראשי, לא דיבר ישירות אף פעם על הגשמת שליחות משיחית ביחס לישוע. "יש 'סוד' בנושא", אמר לי המורה חיים, "שבעתיד תקבל אותו, אך אם לא תינתן לך רשות, אל לך לדבר עליו".

רק לאחר מותו ותחייתו של הצדיק חיים ובזכות הסימן השלם הראשון של הכוכבים והכרזת המורה בו כי "זהו כוכבו של כריסטו הבא בזכות הענווה", ה"סוד" של שליחותו המשיחית של ישוע התגלה, וניתנה לי הרשות לפתוח בגילויו בכתיבה לעולם. הרשות המתאימה הגיעה בזמנה, בזכות הגואל הנבחר חיים, שקם לתחייה כדי לעמוד בראש מלכות השמים כשופט המשוח בה. רק עם הגעת הגואל השלישי הסופי יכול "סוד" המשיחות של ישוע להתגלות. לפיכך אני מבהיר ש"סוד" המשיחות האמור לא התגלה לי לפני סימן הכוכבים, אותו ראה בחלום ג'ינו טמפיירי בשנת 1983.

באותו הרגע שיעורי הצדיק חיים בנוגע לישוע ולחמש הנקודות הנ"ל היו מהותיות בהבנת ההיסטוריה האמיתית של ישוע בשליחותו המשיחית הטראגית. לולא הגעת הגאולה השלמה, ה"סוד" שהתגלה לי היה נשאר בגדר סוד, ולא הייתה לי הרשות לדבר עליו. כעת, עם זאת, הגואל האחרון נבחר, סימן הכוכבים התגלה, והגואל עצמו הכריז שיחד עם ארבעת הכוכבים – כוכב אברהם, כוכב יצחק, כוכב יעקב והכוכב הרביעי הנעתק – הגילוי החדש של הגאולה השלישית השלמה הביא את זמן הגילוי, כמו גם את הגעתו (השנייה) של כוכב כריסטו, בזכות הענווה.

אני כותב זאת כטקסט היסטורי של החמור האוכל את לחם הגאולה השלמה, כדי להבהיר את האופן ואת הזמנים של קבלה זו בנוגע לאמת שליחותו המשיחית של ישוע. עד לסימן הכוכבים לא ידעתי ואף לא חשבתי, כמו כל יהודי מסורתי, שהייתה שליחות משיחית על ישוע. אף אחד, למעשה, לא היה יכול לגלות זאת או להכריז על כך אם לא הגואל הנבחר חיים. הדבר יובן טוב יותר בדורות הבאים, כאשר האימות של כל הסימנים הגאוליים יוכח בעולם לכל מי שייוותר לאחר הדור הרביעי. מי יכול לספר כעת לעם היהודי שהייתה על ישוע מנצרת משרה משיחית?

לפיכך אתם יכולים להבין את המשימה הנפלאה שהוטלה עלי על ידי הצדיק חיים – לבשר אודות כוכב כריסטו לעם היהודי! זו משימה כמעט בלתי אפשרית שחייבת להתממש, והואיל והיא מגיעה מאל שדי, היא תתממש. זהו מפתח אינטגראלי להתגשמות הגאולה השלמה. יש להבין כי כל ההבנה בעניין שליחותו המשיחית של ישוע מתגלה כעת בהקשר של הגאולה השלמה עצמה. ההבנה לא מגיעה מרכיב או היבט אחד של הגאולה השלמה. מכל מה שניתן פה במסגרת הזמן וההקשר של הגאולה השלמה, תיגרם תגובת שרשרת, שתגרום לעולם העתידי להכיר באמיתות הנבואיות של הבשורה החדשה של הגאולה השלמה. לפיכך כל היבטי הסימנים השלמים של הגאולה השלמה יוכרו באמונה, וכך גם השליחות המשיחית של ישוע, שהינה רק חלק מכל אמת הגאולה השלמה.

הנקודה המהותית היא שעד ההכרה בגואל חיים כמורה שנבחר עבורנו בידי אל שדי, אף שיעור חדש של הגאולה השלמה לא יתקבל. זוהי ההכרה בבחירת ה' במורה חיים שפותחת את כל הדלתות לכל השאר, מאחר שרק אז לכל שיעור של הגואל חיים יש תוקף ומשמעות. עליכם להבין היטב שמסיבה גאולית זו הגיעו אלפי סימנים למען הגאולה השלמה, והם חייבים להיכתב ולהיות מוסברים. יש צורך בשנים רבות כדי להגשים מטרה זו, וכפי שראינו, כל ניסיון להפיץ את הבשורה החדשה עד כה הציבה אותנו אל מול חשכה (וחוסר אמצעים). קשה מאוד לפתוח את השערים שמובילים להפצה זו. מה שהכי חיוני למטרה זו הוא ההכנה של כל דבר על מנת שיהיה מוכן לעולם לאחר הדור הרביעי.

הרשו לי שוב להבהיר שאני, כיהודי מסורתי וכתלמידו הראשון של הצדיק חיים, על אף ששמעתי שיעורים רבים בנוגע למורה, לדרגה, לסודות, למטביל ולישוע בבית הספר האיסיי, לא ידעתי ששליחותו של ישוע הייתה משיחית ממש. אני מאמין, כמובן, לכל מילה של הצדיק חיים, ושיעורים אלו הפכו לבסיסיים עבור הסברי הסימנים השלמים של הגאולה השלמה. זוהי האמונה שבמסגרתה קיבלתי את המידע אודות העניינים הללו וכל עניין אחר מן הצדיק חיים. אני מאמין באמיתות כל מילה שהוא לימד אותי. לא היו לי לעולם ספקות.

מדוע, אתם שואלים, אני חוזר רבות על עניין זה? זאת מאחר שאני חייב להדגיש את העובדה שהידע שלי הנוגע לחמש הקטגוריות הנ"ל הגיע מן הצדיק חיים ישירות ולא מכתבי קומראן! הידע וההבנה שלי הורחבו בעקבות קריאה בנושא מגילות ים המלח ובמיוחד בנוגע לשלושת המסדרים המשיחיים בבית הספר, אך עם זאת לא ניתן היה להשיג מאותה קריאה את המידע אודות דרגתו האמיתית של מורה הצדק, אודות שהותו של יוחנן המטביל בבית הספר, ויותר מכל – אודות העובדה שישוע שהה בבית הספר 3 שנים שלמות כתלמיד. קבלת עובדות חדשות אלו חייבת להיות מושרשת באמונה – באמונה בשיעורי הצדיק והגואל חיים. ישוע נכנס לבית הספר האיסיי ונשאר בו 3 שנים מלאות!

מורה הצדק היה צדיק נסתר אמיתי. הסימנים השלמים מאשרים זאת. באופן כללי כאשר אני מדבר על צדיקים, איני מדבר על רבנים מסורתיים מלומדים או על חכמי התורה הקדושה. הצדיק חיים היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים, וכאשר אני מציין את הצדיקים הנסתרים, אני מתכוון לל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים ממרדכי היהודי ועד לצדיק חיים. אלו הם הצדיקים האמיתיים שלא חושפים את זהותם ואשר סובלים בשל גזרות שאמורות היו לרדת על ההמונים בעולם. אלו הם "בני עלייה" נבחרים, שדרגתם נקשרת אל העולמות העליונים, ושידעם אודות הקדושה העליונה עצום.

המידע שהעניק הצדיק חיים, לפיו מורה הצדק היה צדיק אמיתי, שילב בתוכו עמקות, שלא הייתי יכול להגדירה במדויק. המורה חיים אמנם לא אמר שמורה הצדק היה אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים, אך למרות זאת הוא רומם את דרגתו וקרא לו צדיק, וכן גילה לי שאותו מורה צדק יכול היה, בכוחו הנבואי שנבע מחוכמתו הנעלה, לחזות את האירועים הנוראיים שנועדו להביא את עם ישראל להשמדתו, השם ישמרנו. הוא היה אז עבורי "צדיק נסתר" ברמה הנבואית המקודשת, ולא רק צדיק של התורה הקדושה. עם זאת המורה חיים לא אמר לי שהוא היה צדיק נסתר, ולכן לא הסקתי את המסקנה הזו לבדי. את המידע הזה קיבלתי מאוחר יותר בסימנים, בחלומה של נודע.

עובדה זו הפכה עיקרית בתיאום ההשקפה המשיחית האמיתית אודות שליחותו של ישוע. מאותו רגע בו קיבלנו את הסימנים השלמים, ובו סימן כוכבו של כריסטו שבא בזכות הענווה, ההבנה הייתה מיידית. הסימנים השלמים הסופיים דורשים שנבין כי הייתה שליחות היסטורית ביחס לסימנים ההתחלתיים, ומאחר שלכוכב כריסטו של הסימנים השלמים יש מסלול בן 2000 שנים, מובן כי הוא כוכב כריסטו מלפני 2000 שנים. הגעתו השנייה של כוכב כריסטו מאמתת את הסימן ההתחלתי של הכוכב המשיחי אותו ראו שלושת המלכים-המאגים ועל כן מאמתת את שליחותו המשיחית של כריסטו.

מה קיבל ישוע בבית הספר האיסיי, אשר אפשר לו לבצע את שליחותו המשיחית? התשובה ברורה. הסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים היו נסתרים בבית הספר האיסיי. הצדיק חיים אמנם סיפר לי על השבועות החמורות שנטלו האיסיים לפני שקיבלו את ה"סודות" שהיו אצל המורים (גם המורים נשבעו כמובן), אך כאן אנו מדגישים את עניין הסימנים המשיחיים והגאוליים שהיו חלק ממסורת אליהו הנביא, זכרו לברכה, ובקשר ישיר לנבואה האחרונה של מלאכי. ההבנה הייתה מתבהרת, אך היא לעולם לא הייתה מובנת לגמרי לולא המידע שקיבלתי מן הצדיק חיים כתלמידו הישיר: הנביא הגדול אליהו היה ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בכל דור, אך איננו נכלל בספירת הל"ו. לפיכך ישנה קרבה בין הצדיקים הנסתרים לבין אליהו הנביא ובייחוד כאשר מדובר על ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים.

הכול מסתדר ומובן. הסימנים המשיחיים והגאוליים ההתחלתיים היו קיימים בבית הספר האיסיי. כיצד הייתה למורה הצדק הגישה לאותם סימנים אם לא בשל העובדה שהוא לא היה רק צדיק נסתר אלא ראש ל"ו הצדיקים הנסתרים בדורו – האיש היחיד בכל העולם היודע, בכל דור, את המסורת הנסתרת של אליהו הנביא ואת הסימנים הנסתרים של מלכות השמים? זהו הכרח שאותם מפתחות יהיו בעולם למען גאולת האנושות לבסוף. אליהו הנביא, זכרו לברכה, אוחז בהם בעולם הבא, אך הסוד חייב להיות מוחזק בידי צדיק נסתר אחד בעולם בכל דור. לפיכך ברור שרק לראש ל"ו הצדיקים הנסתרים יש הגישה לאותם סימנים גאוליים[1]. מורה הצדק החליט, בפעם הראשונה בהיסטוריה, לגלות את הסודות הללו במסגרת "בית ספר נסתר" למען הצלת עם ישראל. הייתה זו בחירתו לעשות זאת, מפחד הזעם שהוא חזה שיבוא.

היה צורך במקלט קדוש ואמיתי כדי לשמור על הקדושה האמיתית של התורה הקדושה ב-200 השנים שלפני חורבן בית המקדש השני, בעוונות הרבים. למדתי זאת ישירות מן הצדיק חיים. "היה זה זמן של "עֵת לַעֲשׂוֹת לַיהוָה הֵפֵרוּ תּוֹרָתֶךָ" (תהילים, קי"ט, 126). בקנאתו לה' ובאהבתו את בני ישראל נטל מורה הצדק על עצמו את המשימה לייסד את בית הספר עבור מאמינים, מלומדים בתורה, האוחזים ביראת ה' ובידע של מצוותיו, וקבע את תקנות בית הספר. לאחר קביעת התקנות, הוא גילה בבית הספר את הסימנים המשיחיים ההתחלתיים והגאוליים תחת שבועה חמורה במיוחד של שמירת סודיות מוחלטת. בשל כך בא לידי ביטוי הקשר המשיחי בין: 1. הנבואה האחרונה של מלאכי, 2. מסורת אליהו הנביא, 3. מורה הצדק, 4. בית הספר האיסיי ו-5. הסימנים המשיחיים והגאוליים של השליחות שישוע נטל על עצמו.

חוץ מאשר על ידי תלמיד אמיתי של הצדיק חיים, היה בלתי אפשרי להבין היכן טמון הקשר. צריך לדעת בהקשר זה את האמת הנוגעת לל"ו הצדיקים הנסתרים והסובלים. רק לי לבדי, פול, בנם של מוריס גרין ואן בקר-גרין, הייתה הזכות להיות הראשון אי פעם המגלה את האמת בנוגע לל"ו הצדיקים הנסתרים הסובלים, אף על פי שאיני אחד מהם. כאשר הצדיק העניו חיים נבחר על ידי אל שדי כגואל וכשופט המשוח במלכות השמים, ניתן לי התפקיד של מבשר הגאולה השלמה. בשל כך ציווה עלי הצדיק חיים בחלומות: 1. לכתוב הוספות והקדמה לספר "מלחמות השם" של החכם היהודי יחיא אבן שלמה אל קאפח מצנעא, תימן, ולקבוע את החרם מדאורייתא (החרם על דוקטרינת האצילות של ספר הזוהר ועל התנועה המשיחית השקרית של חב"ד), 2. להיות אחראי על בית התפילה של הגאולה השלמה, 3. להיות אחראי על החוק החדש של הגאולה השלמה, 4. לקבל ולנסח את הקבלה החדשה האמיתית של הדג הגדול לוויתן, 5. להסביר את כל המפתחות החדשים של הסימנים השלמים של הגאולה השלישית השלמה.

כל הקטגוריות הללו לא היו יכולות להיות מיושמות על ידי אדם שלא היה תלמיד ישיר של הצדיק חיים קודם לכן. בלתי אפשרי היה לוודא ולשמור על האיזון של הגאולה השלמה. הידע אודות מי היה הצדיק חיים באמת, היה הכרחי בהסבר כל ענייני הגאולה השלמה.

 

נקרא מחדש ושוכתב ב-24 בנובמבר 2017, באר שבע.[1] כורח זה נבע מן העובדה שבכל דור הסימנים הנסתרים חייבים להיות בעולם. ניתן לומר גם שבכל דור היה צדיק נסתר אחד שראוי היה להיות הגואל האחרון, אך הידע הנסתר שהחזיק לא הספיק כשלעצמו להביא את הגאולה השלמה. בסימנים הללו נכללים: 1. בחירת אל שדי. 2. אלמנט הזמן, שגם הוא בבחירת ה'. 3. הקורבן הגאולי שמתקבל על ידי אל שדי, קורבן שמביא את הצדיק הנבחר למותו ולתחייתו. - -