ספר משנת חיים - עלה 11 - ספר פירוש באר-שבע

 

 

הקדמה

ספר פירוש באר שבע

 

העיר באר שבע, מלבד היותה ידועה בשל קשרה בתורה לאבות: אברהם, יצחק ויעקב (שמה ניתן לה משתי סיבות: השבועה בין אברהם ואבימלך ושבע הכבשות שניתנו במעמד זה (בראשית, כ"א, 27-34) והבאר שנקראה על ידי יצחק שבעה (שם, כ"ו, 18-33)), יש לה תפקיד מיוחד בגאולה השלמה. קשרה של באר שבע עם האבות שחיו לפני התורה השאיר בה סימן של אוניברסאליות עם אברהם אבינו, אב המון גוים. ירושלים הפכה חשובה ליהודים מאוחר יותר בהיסטוריה.

אנו, פאולו, נודע ואני (פרץ גרין) הגענו לבאר שבע למען הסימנים השלמים מספר פעמים: ב-1989 (למשך 4 חודשים), בין חודש ספטמבר 2000 לחודש דצמבר 2003 ובין אוקטובר 2012 ועד עתה (ינואר 2016).

קיבלנו בזכות הגואל הנבחר חיים מידע הנוגע לבית המקדש השלישי בירושלים, בית התפילה בן 7 הקומות, 13 מזבחות התפילה ומחצלת האסלאם, והיה לנו המזל גם לקבל סימן גאולי ולפיו אותו בית תפילה מנובא עבור כל העמים ייבנה גם בבאר שבע.

באותו חלום גאולי, שקיבל ג'יוזפה מניגרסו, ולפיו בית התפילה יוקם גם בבאר שבע, החכמים שהכריזו על כך הבהירו שתי נקודות חשובות: 1. שזוהי הייתה תמיד כוונת ה' אך היא הוסתרה בתורה. 2. שכפילות בית המקדש מייצג "סוד" שמתייחס לאוניברסאליות או ל"הפצת" בית התפילה בעולם. בבתי התפילה שיוקמו ברחבי העולם ניתן יהיה להקים את מזבח יהודה או אפרים ליהודים ואת מזבח מלכיצדק לעמי העולם (ברשות הישירה של האחראים) ועליהם יוכלו להתפלל בני המקום. שני בתי התפילה של הגאולה השלישית השלמה מעניקים את האפשרות בעוד שירושלים לבדה לא הייתה מספיקה למטרה זו.

ייתכן שעבור מטרות אלו ואחרות, ספר פירוש באר שבע הפך לחלק מ-13 מעלי ספר משנת חיים. הוא נועד לרומם את באר שבע, עיר האבות (שכונתה בחלומו של ג'יוזפה גם "עיר הכוהנים") דרך לימודים חדשים של התורה הקדושה באור הסימנים השלמים של הגאולה השלמה ודרך השיעורים החדשים של הגואל חיים אודות כוכבי הגאולה ו-13 המזלות החדשים של הדג הגדול לוויתן. תודה לאל שדי, אל שדי גדול, אל שדי אחד.

 

 

ספר פירוש באר שבע

יומן חמור אוכל לחם בבאר שבע