ספר משנת חיים - עלה 7 - בשורת המלאך גבריאל

 

הקדמה

בשורת המלאך גבריאל

 

עלה זה מכיל טקסט מאוחד אשר נקרא "בשורת המלאך גבריאל". מטרתו העיקרית היא להפיץ את בשורות הגאולה השלמה בפרקים קצרים ובכותרות מדויקות. הבשורות מחולקות לשלוש קטגוריות: אתם לא מבינים, אתם מבורכים, אתם מושלמים. לדוגמא: אתם לא מבינים דרך ארץ. אתם מבורכים בתיקונים. אתם מושלמים באור השבטים.

בקטגוריה הראשונה, אתם לא מבינים, חמש הבשורות הראשונות הן חמורות מאחר שהן מתייחסות לחטא האלילי של אצילות ספר הזוהר, קבלת השקר שנבעה ממנו והמשיחות השקרית של חב"ד. בחמש הבשורות הללו אף הוספתי מספר הערות רחבות בעניין זה. הבשורות הבאות מסבירות את הנושאים החדשים של הגאולה השלמה אשר לא היו ידועים ולא היו מובנים. עם בשורות הקטגוריה השנייה, אתם מבורכים, מגיעה בעיקר ההבנה החדשה של הברכות הנובעות מן הדברים החדשים של הגאולה השלמה ובשורות הקטגוריה השלישית, אתם מושלמים, הן בשורות המשלימות את ההבנה החדשה.

במקור סידרתי 39 נושאים לכל אחת משלוש הקטגוריות, כשכוונתי הייתה לכתוב 39 משפטים על כל אחד מ-117 הנושאים. בין הטקסטים כתבתי 10 פרקים המתייחסים לעשר מכות מצרים ולקשר שלהן עם עשרת אלי מצרים (האיניאדה – תשעה אלים עליונים ופרעה, האל העשירי על הארץ) ולחטא האצילות של הזוהר ועשר ספירותיו הנאצלות.

אני כותב את הטקסטים הללו ברשות הגואל חיים ומכוון את מחשבותיי על מנת לקבל את הבשורות מן המלאך גבריאל. איני רואה אותו או שומע אותו, וכמובן לא בישירות. אני מנסה לעשות את המיטב ומה שיורד, יורד כפי שאני כותב אותו. אם יש טעויות בנושא מסוים, אני מקבל תיקונים, לעיתים בחלומות מן המורה חיים. בכל מקרה, מטרת הכתבים הללו אינה לשם חידושים בעניינים המדוברים אלא להעלות סוגיות בסגנון לשוני חד המגדיל את ההבנה בנושאים הללו.

 

חלק א' - אתם לא מבינים

חלק ב' - אתם מבורכים

חלק ג' - אתם מושלמים

עשר המכות על מצרים בהקבלה לעשר הספירות הנאצלות