ספר משנת חיים - עלה 10 - מלאך ה' העומד בין ההדסים

 

הקדמה

מלאך ה' העומד בין ההדסים

 

אני חייב לדבר בגוף ראשון במספר טקסטים אוטוביוגרפיים למרות שאיני מלאך. אפילו החמור אוכל לחם אינו בדיוק מלאך כאשר הוא יורד ממלכות השמים. מיוחד העניין עמו. הוא היה בגן עדן ויועד לשאת את אדם כאשר הוא נוצר, אך אדם נברא וגורש מן הגן. לחמור היו אז שלבים היסטוריים רבים לעבור עם אברהם, יצחק, יעקב, משה, בלעם, ישוע וכו', ובין לבין נדרש הוא להמתין לגואל האחרון ולזמן הגאולה השלמה באורוותו במלכות השמים.

טוב, אך אני, פרץ גרין, איני מלאך ואין צורך להסביר מדוע. אם כך מדוע הפכתי להיות מלאך העומד בין ההדסים, אתם ודאי שואלים. אני גם שואל את עצמי: כיצד הגעתי אל הסיפור הזה מלכתחילה?

הייתי אמור להיות משהו דומה למלאך וכך ניתן לי להיות עם הצדיק חיים, אשר במשך 13 שנים הסביר והראה לי מהם ההדסים. הוא גם הרשה לי להתוודע לגובהם של אותם הדסים. אחרים אינם מודעים לסוגיה זו ולכן ביחס לשאר הייתי כמלאך. הצדיק חיים גם הרשה לי להיות לצידו במרבית הימים מתוך 620 ימי קורבנו האחרון, שהיה למעשה עניין מלאכי. אז אל שדי לקח אותו ובחר בו כגואל האחרון של ההיסטוריה, ואני הפכתי למבשר הראשון של הגאולה השלמה ולחמור הראשון האוכל את הלחם הגאולי. לא ניתן לי להיות הדס, אך כנחמה קיבלתי את הזכות העצומה להיות כמלאך העומד בין ההדסים. זהו סיפורי.

 

ספר החמור משולם

יומן המזכיר

גנומנים אוטוביוגראפיים

יציאתו של פרץ מחב"ד והיכרותו עם הצדיק חיים